INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Bodzęta (Bodzanta) z Kossowic h. Szeliga      Arcybiskup Bodzanta, frag. miniatury Stanisława Samostrzelnika z "Żywotów Arcybiskupów Gnieźnieńskich" Jana Długosza.

Bodzęta (Bodzanta) z Kossowic h. Szeliga  

 
 
Biogram został opublikowany w 1936 r. w II tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Bodzęta (Bodzanta) († 1388), wielkorządca krakowski, później arcybiskup gnieźnieński. Urodził się ok. r. 1320, jako syn – wedle Długosza – rycerza Wisława, we wsi Szeligi (koło Opatowa w Sandomierskiem). Sam pisał się »z Kossowic« (Opatowskie?) a na pieczęci używał w r. 1375 herbu Szeliga. Szlachectwo jego było jednakże kwestjonowane dwukrotnie, po raz pierwszy w l. 1363–70, następnie w r. 1384, ale w obu procesach o naganę szlachectwa oczyścił się B. zapomocą współrodowców z ziemi cieszyńskiej (gdzie istotnie występowali później jego krewni), z Kujaw i Mazowsza. Celem nagany było zapewne utrudnienie mu wysokiej karjery przez przeciwników. Poświęciwszy się stanowi duchownemu, zdobył kolejno następujące godności: kantora (grudzień 1358) i scholastyka wiślickiego (maj 1359–sierpień 1375), kanonika krakowskiego (maj 1359–grudzień 1381), nakoniec prepozyta Św. Florjana na Kleparzu pod Krakowem (wrzesień 1372–9 lipca 1382). Równocześnie służył wiernie Kazimierzowi W. i Ludwikowi jako wielkorządca krakowski (zarządca dóbr królewskich) w l. 1350/1, 1357–70, 1372–9, 1381/2. Na tem stanowisku odznaczył się wielką energją, dbałością o całość dóbr królewskich, o powiększenie dochodów itp. Usiłując rozszerzyć drogą faktyczną kompetencję swego urzędu, sprawował B. wbrew przywilejom Krakowa surowy nad tem miastem nadzór, wywierał nacisk na decyzje rady, regulował dowolnie warunki handlu i rzemiosła itp., nie szczędząc miastu przytem dotkliwych upokorzeń. W r. 1368 brał udział wraz z resztą rady królewskiej w układaniu ordynacji dla żup solnych w Bochni i Wieliczce, a w r. 1372 był nawet przelotnie żupnikiem bocheńsko-wielickim. Jako wielkorządca krakowski należał do grona tych dostojników małopolskich, którzy, zjednani bez zastrzeżeń dla sukcesji andegaweńskiej, byli stróżami i wykonawcami związanego z nią planu politycznego. Niemal stale obecny na dworze przy boku królowej Elżbiety i Ludwika, brał B. udział w wielu akcjach politycznych, bywał członkiem delegacyj, jeżdżących w sprawach państwowych do Ludwika na Węgry. Uczestniczył też po śmierci Kazimierza W. w pracach małopolskiego trybunału restytucyjnego (r. 1374).

Pozyskawszy sobie zaufanie Ludwika i jego matki, został B. 9 VI 1382 mianowany w drodze prowizji papieskiej arcybiskupem gnieźnieńskim na życzenie Ludwika, który równocześnie elekta kapituły Dobrogosta polecił uwięzić w drodze do Rzymu. Zaprzysiągłszy w Zwoliniu (25 VII 1382) na żądanie Ludwika wierność jego córce Marji, jako przyszłej królowej Polski oraz jej mężowi Zygmuntowi margr. brandenburskiemu, rozpoczął po śmierci Ludwika wprowadzanie go we władzę wraz z najwpływowszymi dostojnikami państwa, tj. starostą krak. Sędziwojem i wielkopol. Domaratem, jako »pana Królestwa polskiego«. Postawiło go to w kolizji z ogółem rycerstwa wielkopolskiego, które nie chciało złożyć przysięgi wierności margr. Zygmuntowi, jeśli wprzód nie usunie Domarata z urzędu. Konsekwentnie stojąc na raz zajętem stanowisku, zaprotestował B. wraz z Domaratem przeciw uchwałom wiecu radomskiego 25 XI 1382 i do zawartej na nim konfederacji nie wszedł. Lecz gdy na wspólnym wiecu delegatów Wielkopolan z Małopolanami w Wiślicy 6 XII 1382 cofnięta została z woli królowej-wdowy Elżbiety kandydatura Zygmunta na tron polski, widział się B. zmuszony przejść na stronę ogółu szlachty, a, wierny córkom Ludwika, powziął plan ożenienia nowej dziedziczki tronu Jadwigi z Ziemowitem, ks. mazowieckim, widząc w tem doniosły cel zjednoczenia Mazowsza z Królestwem. Na zjeździe w Sieradzu (28 III 1383) omal nie doprowadził do obwołania go królem, lecz przemówienie Jaśka z Tęczyna skłoniło zebranych do odłożenia zamierzonej koronacji. Wówczas ułożył B. w porozumieniu z ks. Ziemowitem plan porwania mającej przybyć do Krakowa królewnej Jadwigi i poślubienia jej Ziemowitowi oraz koronowania pary królewskiej. W tym celu zjawił się 7 V 1383 z Ziemowitem, ukrytym w jego orszaku, i z kilkuset zbrojnymi pod Krakowem. Dwór jednak ostrzeżono i plan się nie udał, a groźna postawa mieszczan krakowskich zmusiła B-ę z Ziemowitem do ustąpienia spod stolicy. 16 VI 1383 uczestniczył B. w ponownym zjeździe w Sieradzu, zwołanym przez Ziemowita, gdzie znaczny odłam szlachty, lecz bez udziału wyższych dostojników, obwołał Ziemowita królem Polski, składając mu przysięgę wierności i wystawiając dokumenty hołdownicze, które później przekazał Ziemowit Jagielle. Nastąpiła sroga interwencja zbrojna wojsk węgierskich pod wodzą margr. Zygmunta. Przeciwnicy B-ty, chcąc go usunąć z arcybiskupstwa, oskarżyli go o zdradę na rzecz Ziemowita, z czego B. łatwo się oczyścił najpierw przed margr. Zygmuntem, którego był najwierniejszym do ostatniej chwili stronnikiem, a następnie przed Jadwigą, którą 15 X 1384 ukoronował na króla Polski. Ostateczny dokument, oczyszczający go z zarzutu zdrady politycznej, otrzymał od specjalnego trybunału sądowego 12 XII 1384. Wkrótce potem, przerzucając się na stronę nowej koncepcji politycznej unji z Litwą, uczestniczył w powitaniu Jagiełły 12 II 1386, w trzy dni potem go ochrzcił, 18 II pobłogosławił jego związek z Jadwigą, 4 III ukoronował go na króla Polski w katedrze krakowskiej. Zdołał więc nietylko utrzymać się na zachwianem stanowisku, ale zaszczytną osobistą rolę odegrać w doniosłych dla przyszłości Polski momentach. Wedle Długosza miał B. udać się z królem na Litwę i brać udział w jej nawróceniu. W zarządzie kościelnym zaznaczył się dodatnio jako znakomity gospodarz, popierał kolonizację na prawie niemieckiem, ufundował szereg kaplic i kościołów, organizując gorliwie kult religijny w swej diecezji. Umarł w Chełmie k. Uniejowa 26 XII 1388 i został pochowany w katedrze gnieźnieńskiej w ufundowanej przez siebie kaplicy. Jako polityk ze szkoły Kazimierza W. należał B. niewątpliwie do najwybitniejszych postaci swego czasu. Wielka energja i konsekwencja postępowania – to jego cechy charakterystyczne, podobnie jak i wierność złożonym przysięgom. Jego plan przyłączenia Mazowsza do Korony dobrze świadczy o zrozumieniu ówczesnej idei państwowego zjednoczenia Polski w ramach jednego królestwa. Nie zaślepiając się w nim jednak, okazał się zdolnym uznać wyższość programu unji z Litwą i w jego realizacji czynnie współdziałał. Jako wysoki urzędnik administracji gospodarczej a następnie jako rządca diecezji zaznaczył się również wybitną ambicją i energją działania.

 

Korytkowski, Arcybiskupi, P. 1888; Enc. Kośc., VI 218; Federowicz K., Dostojnicy… woj. krak. (Arch. Kom. Hist. VIII), Kr. 1896; Dąbrowski J., Dzieje Polski średn., Kr. 1926, II 1–221 (tamże literatura do omawianego okresu); tenże, Ostatnie lata Ludwika W., Kr. 1918; Moszczeńska W., Rola polit. rycerstwa wielkopol. (»Przegl. Hist.«, W. 1925, XXV) 103–159; Kierst Wł., Wielkorządy (»Przegl. Hist.« X), W. 1910, 25–33; Kodeksy dypl.; Monogr. Mog.; Mon. Pol. Hist. II–VI; Mon. Pol. Vat.; Theiner, Vet. Monum.; Długosz, Op. om.; Ulanowski, Visitationes; Star. pr. pol. pomn. I 216 nn.; Najst. Księgi i Rach. m. Krakowa; Chmiel, Księgi Radz. Kazim.

Stanisław Trojanowski

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.