INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Otto z Pilicy (z Pilczy, Pilecki) h. Topór     

Otto z Pilicy (z Pilczy, Pilecki) h. Topór  

 
 
Biogram został opublikowany w 1979 r. w XXIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Otto z Pilicy (z Pilczy, Pilecki) h. Topór (zm. między 2 III 1384 a 9 IX 1385), kolejno starosta ruski, wielkopolski, kasztelan wiślicki, wojewoda i starosta sandomierski. Niewiele da się powiedzieć o rodzinie O-na; nie znamy imienia jego ojca, nie wiadomo, w jakim stopniu pokrewieństwa w stosunku do niego pozostawali: Jaśko z Pilicy, który przed 8 V 1337 sprzedał Kazimierzowi, księciu cieszyńskiemu, jakieś dobra w ziemi siewierskiej, Jan z Pilicy, kaszt. radomski w l. 1341–7, Zaklika, dziedzic Pilicy, świadczący na dokumencie prepozyta zwierzynieckiego 12 VI 1357, czy wreszcie Jaracz z Pilicy występujący 30 IX 1367. W r. 1375 O., nadając Wierzbięcie z Książnic wieś Mikulice i 2 łany na folwark z obowiązkiem służby wojskowej, nazwał go bratem. Wydaje się jednak, iż w ten sposób zaznaczył nie faktyczne pokrewieństwo, lecz jedynie przynależność do tego samego rodu. Z postacią O-na spotykamy się w źródłach począwszy od r. 1341. Wg Długosza w r. 1349 O. jako wojewoda i starosta sandomierski z polecenia króla zmuszał do danin i posług wsie należące do klucza biskupiego Złota koło Sandomierza, za co biskup Bodzanta rzucił na O-na klątwę. Ta sprawa stała się początkiem zatargu między królem a biskupem; jego kulminacją była śmierć ks. Baryczki. Udział O-na w tej sprawie jest bardzo wątpliwy. W r. 1349 nie pełnił jeszcze żadnego urzędu, dopiero po kilku latach otrzymał starostwo ruskie; wojewodą i starostą sandomierskim został ok. r. 1375. Być może Długosz wiedząc, że O. był dostojnikiem w ziemi sandomierskiej, wydedukował, iż to on właśnie wykonał polecenie królewskie.

Pod koniec 1349 r. Kazimierz Wielki opanował na trwałe Ruś Halicką i przystąpił do urządzania jej na wzór ziem polskich, m. in. w zakresie zarządu terytorialnego. Od r. 1352 O. występuje z tytułem starosty ruskiego, być może jednak został nim już w r. 1350. Powierzenie mu tego stanowiska świadczy o dużym zaufaniu, jakim O. cieszył się u króla. W l. 1352–3 przebywał on na Rusi i mocą swej władzy starościńskiej oraz w imieniu króla załatwiał różne bieżące sprawy, przede wszystkim rozstrzygał spory graniczne. Dokumenty w tych sprawach wydawane były w języku ruskim, niektóre datowano wg stylu bizantyńskiego, co świadczy o posługiwaniu się przez O-na miejscową kancelarią. Dn. 6 XI 1354 O. otrzymał zezwolenie papieskie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Równocześnie papież udzielił takiego zezwolenia Mikołajowi Wierzynkowi, Hermanowi Kranczowi i Pawłowi Brzeskiemu, mieszczanom krakowskim. Dość dziwne wydaje się to, że w okresie ciągłych walk o Ruś jej starosta postanowił opuścić powierzone mu stanowisko na dłuższy czas. Można przypuszczać, iż cel dewocyjny był jedynie pozorem, a w rzeczywistości chodziło o jakąś akcję dyplomatyczną, którą O-nowi powierzył król. Od poł. 1354 r. Kazimierz Wielki przygotowywał wielką wyprawę wojenną przeciw Litwie i zabiegał o poparcie lub przynajmniej neutralność sąsiadów. Szły więc poselstwa do Czech, Węgier, Krzyżaków i Tatarów. Nie wiadomo, czy O. rzeczywiście wyjechał z Polski, jednakże do r. 1356 nie ma śladu jego bytności w kraju. Starostą ruskim pozostawał O. zapewne do r. 1371. Wprawdzie ostatni raz na tym stanowisku poświadczony został 13 III 1369, ale jego następca pojawił się dopiero 12 XI 1371, a sam O. ok. poł. 1371 r. uzyskał starostwo wielkopolskie.

Zaufany doradca Kazimierza Wielkiego, po jego śmierci opowiedział się O. po stronie dynastii andegaweńskiej i dawnych z nią układów dotyczących następstwa tronu w Polsce. Zapewne wykorzystując doświadczenie, energię i wierność O-na, Elżbieta powierzyła mu zarząd Wielkopolską, z którą miała sporo kłopotów. Nowy starosta od początku zetknął się z dużymi trudnościami. Wielkopolanie uważali, iż urząd ten powinien otrzymać ktoś z ich grona, toteż nie chcieli uznać O-na jako Małopolanina. Jedynie bp poznański Jan Doliwa i jego współrodowcy udzielili mu poparcia, innych O. musiał przekupić obietnicą wydania w ich ręce szeregu grodów. O. starał się utrzymać porządek i zapewne pozyskać miasta przez akcję restytucji. W Wielkopolsce, w okresie sprawowania przez O-na urzędu starosty, nie było spokoju. Szerzyły się rozboje i kradzieże. O., pozbawiony pomocy miejscowej szlachty, nie mógł im zapobiec i po roku zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Stało się to po 17 XII 1372. Wrócił do Małopolski i przed 10 V 1373 objął urząd kasztelana wiślickiego (po stryju swej żony), a następnie przed 25 VI 1375 wojewody i starosty sandomierskiego. W r. 1377 towarzyszył Ludwikowi Węgierskiemu w wyprawie na Bełz. Wg Długosza wystawił wówczas jedną z siedmiu chorągwi przyprowadzonych przez ród Toporczyków. Obecność O-na na tej wyprawie potwierdzona jest również dokumentami Ludwika z 26 VII 1377 i 9 IX 1377, wystawionymi w czasie oblężenia Bełza. Był członkiem sądu restytucyjnego dla Małopolski, utworzonego po śmierci Kazimierza Wielkiego. Dn. 2 III 1384 brał udział w zjeździe w Radomsku, na którym przedstawiciele rycerstwa całej Polski oraz głównych miast podjęli uchwały dotyczące zabezpieczenia kraju w okresie przedłużającego się bezkrólewia po śmierci Ludwika.

O. oprócz dziedzicznej Pilicy posiadał wsie Sielce i Klimontów koło Olkusza, które nabył w r. 1361 drogą zamiany za Witanowice koło Wadowic. Wsie te w r. 1378 sprzedał za 70 grzywien i pół łanu w Pielgrzymowicach. W jego ręku zapewne znajdowały się jakiś czas Branice. Podstawą potęgi majątkowej O-na stały się dobra łańcuckie, które otrzymał przed r. 1369, prawdopodobnie za usługi w pełnieniu obowiązków starosty ruskiego. Na tym dość rzadko zaludnionym wówczas terenie O. prowadził ożywioną działalność kolonizacyjną, sprowadzając osadników z Saksonii. W ten sposób powstała koło Łańcuta zwarta kolonia niemiecka. O. zmarł przed 7 I 1385, gdyż wówczas pojawił się nowy wojewoda sandomierski – Jan z Tarnowa (brat stryjeczny żony). Pochowany został O. w kościele Dominikanów w Krakowie, w kaplicy zwanej Królewską.

Z zawartego ok. r. 1370 małżeństwa z Jadwigą, córką Jana Melsztyńskiego (zob.), która już jako wdowa była matką chrzestną Władysława Jagiełły, pochodziła trzecia żona Jagiełły – Elżbieta (zob.).

 

Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów W. 1968; Maleczyński K., Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w l. 1352–1783, Lw. 1938; – Barącz S., Archiwum domowe, „Towarzysz Duchowieństwa Katol.” T. 1: 1864 s. 486; Dąbrowski J., Elżbieta Łokietkówna, Kr. 1914 s. 381, 397, 401; tenże, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370–1382, Kr. 1918; Dworzaczek W., Leliwici Tarnowscy, W. 1971; Ehrlich L., Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390–1501), Lw. 1914; Kaczmarczyk Z., Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, P. 1945; tenże, Monarchia Kazimierza Wielkiego, P. 1939 I; Niwiński M., Biskup krakowski Bodzanta i Kazimierz Wielki, Lw. 1936; Paszkiewicz H., Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, W. 1925; Potkański K., Jeszcze sprawa restytucji, Rozpr. AU, Wydz. Hist.-Filoz., XLII; Prochaska A., Akt graniczny czerwono-ruski z 1353, „Kwart. Hist.” R. 10: 1896 s. 813–16; tenże, Dokument graniczny czerwono-ruski z 1352, „Kwart. Hist.” R. 14: 1900 s. 54; Szujski J., Uchwały zjazdu w Radomsku 2 III 1384, Rozpr. AU Wydz. Hist.-Filoz. I 163–73; Tomkowicz S., Kaplice kościoła OO. Dominikanów, „Roczn. Krak.” T. 20: 1926 s. 88; – Akta grodz. i ziem., II, III, VII, VIII; Arch. Sanguszków, II; Cod. Pol. I, III; Długosz, Historia, III 372, IV 204; Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302–1453, Wr. 1971; Lehns- u. Besitzurkunden Schlesiens, II 625; Kod. katedry krak., II; Kod. mogilski; Kod. Mpol. I, III; Kod. Wpol., III; Mon. Pol. Hist., II 651; Mon. Pol. Vat., III 349; Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, Kr. 1936; Starod. Prawa Pol. Pomn., I 218; Zbiór dok. mpol., I 81, 146, 150, 161, 168, IV 943, 946, 955, 1000, 1025, 1040, 1049, 1052, 1057, 1093, VIII 2530, 2534; – „Žurnal ministerstva narodnogo prosveščenija” T. 276: 1891 s. 170–1.

Bożena Wyrozumska

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.