INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Dionizy Skarżyński     

Dionizy Skarżyński  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1997-1998 w XXXVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Skarżyński Dionizy (1820–1903), spiskowiec, Sybirak, powstaniec 1863 r. Ur. 18 IV w Bendrach w Sejneńskiem, był synem Łukasza Józefa i Anny z Michniewiczów, młodszym bratem Onufrego (zob.); wraz z bratem objął majątek rodowy Bendry.

S. uczył się w gimnazjum w Sejnach, następnie razem z bratem studiował w Królewcu, gdzie związał się z tamtejszym ośrodkiem konspiracyjnym. Po powrocie do kraju pozostawał w bliskich stosunkach z dr. Piotrowskim (zm. 1848), agentem Tow. Demokratycznego Polskiego (TDP), od którego otrzymywał wydawnictwa emigracyjne do rozpowszechniania. Aresztowany w r. 1843 Wincenty Dawid, członek tajnego tzw. Związku Narodu Polskiego, w czasie zeznań kompromitujących wiele osób wymienił S-ego, wskutek czego Komisja Śledcza w Warszawie za aprobatą namiestnika I. F. Paskiewicza przeprowadziła w domu braci Skarżyńskich «nagłą» rewizję, lecz niczego nie znaleziono. S. kontynuował w Król. Pol. i na Litwie działalność spiskową, uczestnicząc w przygotowaniach do powstania, które miało wybuchnąć w r. 1846. W związku z tym podróżował i spotykał się z przybywającymi do kraju emisariuszami. W Poznaniu kontaktował się z Tomaszem Malinowskim, księgarzem Napoleonem Kamińskim i in. Na prośbę spiskowca, lekarza Anicetego Reniera, zajmował się także sprowadzaniem wydawnictw emigracyjnych, w czym pomagał mu ks. Krzysztof Szwermicki. Działalność S-ego zwróciła nań ponownie uwagę policji i w r. 1846 obostrzono nad nim tajny dozór policyjny. Zeznania aresztowanych w Warszawie i zaborze pruskim spiskowców (m. in. Ludwika Mierosławskiego, który wymienił braci Skarżyńskich jako «oddanych sprawie polskiej») spowodowały, iż 12 XI 1846 Paskiewicz polecił aresztować ich i wysłać do więzienia w byłym klasztorze Dominikanów w Wilnie. Śledztwo ujawniło, iż S. zajmował się wraz z bratem Onufrym zarówno sprowadzaniem i kolportowaniem zakazanej literatury, jak i werbowaniem uczestników do planowanego powstania. Mimo licznych konfrontacji, nacisków, obietnic i gróźb, S. uparcie się wszystkiego wypierał, przyznając się jedynie do kontaktów z Piotrowskim i czytania niektórych zakazanych książek.

Powiadomiony przez gubernatora wileńskiego F. J. Mirkowicza o przebiegu śledztwa, Paskiewicz polecił 1/13 IV 1847 wysłać obu braci Skarżyńskich do Warszawy. S. pod eskortą wyjechał z Wilna. Więziony w Cytadeli, nie tylko odmówił zeznań, ale odwołał nawet część z tych, które złożył w Wilnie. Za «upór» odmówiono mu widzenia z chorym ojcem, któremu w r. 1848 za działalność synów udzielono ostrej nagany, obciążono kosztami śledztwa i oddano pod tajny dozór policyjny. Usiłowano jeszcze przez ponad trzy lata bezskutecznie wydobyć od S-ego zeznania; dopiero 16 VIII 1850 sąd wojskowy skazał go na bezterminową katorgę «za udział w przygotowaniach umysłów do buntu». Upłynęły następne dwa lata nim Audytoriat Polowy konfirmował ten wyrok (8/20 I 1852); 20 II t. r. Paskiewicz zmniejszył karę do trzech lat ciężkich robót w zakładach na Syberii.

Bracia Skarżyńscy pod eskortą czterech żandarmów wyruszyli wraz z ks. Szwermickim w kibitkach pocztowych w drogę: najpierw do Moskwy, a następnie do Syberii Zachodniej; S. odbywał karę w gorzelni w Jekatierińsku pod Tarą (gub. tobolska). W sierpniu 1853 przeniesiono S-ego na osiedlenie w gminie Łoginowskiej w tarskim okręgu. Jako szlachcic pobierał zasiłek z Król. Pol. (57 rb. 14 i 1/2 kopiejki srebrem rocznie). W l. 1855–8 mieszkał w Tobolsku. Przez jakiś czas był zatrudniony w jednym z przedsiębiorstw Alfonsa Koziełł-Poklewskiego. Opinia policyjna o nim brzmiała: «Niczym się nie zajmuje. Prowadzi się nienagannie». Na mocy manifestu koronacyjnego z r. 1856 uzyskał w r. 1858 zgodę na powrót do kraju. Na przedmieściu Kowna Aleksocie (już za Niemnem, w gub. suwalskiej) założył Dom Zleceń Rolników Nadniemeńskich. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie działał w Tow. Rolniczym, opowiadając się za uwłaszczeniem; był też radcą Tow. Kredytowego Ziemskiego. Przed powstaniem działał w stronnictwie «białych». W lipcu 1863 został mianowany dyrektorem Wydz. Skarbu Rządu Narodowego. Odpowiadał wówczas za kasę główną, którą ukrył u swojej krewnej. Po objęciu władzy przez «czerwonych» we wrześniu 1863 zrzekł się swojego stanowiska i wyjechał za granicę. Przebywał krótko na emigracji w Paryżu, następnie studiował prawo w Heidelbergu i otrzymał tam stopień doktora praw (wg nekrologu w „Tyg. Ilustr.”). Osiadł w Krakowie ok. 1870 r., był członkiem dyrekcji Banku dla Przemysłu i Handlu Galicyjskiego w l. 1872–87. Od r. 1870 do śmierci był członkiem Tow. Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie, od r. 1886 członkiem dyrekcji Galicyjskiego Zakładu Kredytowego Ziemskiego. S. zmarł 19 VI 1903 w Dojnowie (pow. białostocki).

S. był żonaty (od ok. 1858 r.) z Jadwigą z Orłowskich.

 

Djakow W. A., Gałkowski A., Śliwowska W., Zajcew W. M., Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832–1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wr. 1990 (bibliogr.); – Fajnhauz D., Ruch konspiracyjny na Litwie i Rusi 1846–1848, W. 1965; Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Wyd. 2, W. 1983; [Przyborowski W.] Z. L. S., Historia dwóch lat. 1861–1862, Kr. 1893 II; Ramotowska F., Rząd Narodowy Polski w latach 1863–1864, W. 1978; Wyczawski H. E., Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822–1895, W. 1975; – Gieysztor J., Pamiętniki z lat 1857–1864, Wil. 1913 I; Szematyzmy Król. Galicji z l. 1870–87; Zbiór zeznań; – „Tyg. Ilustr.” 1903 nr 29 s. 578; AGAD: zesp. Stałej Komisji Śledczej, vol. I/1047, 2227, zesp. Kancelarii Namiestnika, Wydział Paszportów, vol. 3835, dok. z 28 X/9 XI 1846 (karty nie paginowane); B. Narod.: rkp. 6555 k. 52, rkp. akc. 8759 k. 54v.; B. PAN w Kr.: rkp. 1317; Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij archiv w Pet.: zesp. 1286, inw. 14, vol. 1088 k. 1, 7, inw. 16, vol. 387, cz. I k. 184v., cz. IX k. 441v. –443; Rossijskij gosudarstvennyj voenno-istoričeskij archiv w Moskwie: zesp. 1873, inw. 1, vol. 78, cz. I–VIII (akta sądu wojsk.), zesp. 16233, inw. 2/29, vol. 82, cz. II k. 5 i n.; – Mater. Red. PSB: Krótkie notki biogr.; – Zob. też bibliogr. przy bracie, Onufrym.

Wiktoria Śliwowska

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.