INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Eustachy Knobelsdorf (Knobelsdorff)      Eustachy KNOBELSDORF, In Obitum Divi Ferdinandi Primi ... - w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL - źródło kopii cyfrowej: dlibra.kul.pl

Eustachy Knobelsdorf (Knobelsdorff)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1967-1968 w XIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

  

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Knobelsdorf (Knobelsdorff, z łacińska Alliopagus) Eustachy (1519–1571), humanistyczny poeta łaciński, kanonik warmiński i wrocławski. Pochodził z rodziny dolnośląskiej, która w XV w. osiadła na Warmii i od czasów wojny 13-letniej była związana z Polską. K. ur. 20 VIII w Lidzbarku, był synem tamtejszego burmistrza i Anny z domu Schonjohann. Początkowo kształcił się w gimnazjum w Chełmnie. Drogę do dalszej nauki ułatwiła mu opieka bpa Jana Dantyszka, którego pozyskał sobie przesłaniem mu panegiryku gratulującego nominacji na bpa warmińskiego. W podziękowaniu za panegiryk K-a Dantyszek ogłosił w Krakowie obszerny poemat autobiograficzny „Carmen paraeneticum ad Constantem Alliopagum”, a następnie troskliwie zajął się młodym i zdolnym studentem. Dzięki opiece Dantyszka K. zdobył wszechstronne wykształcenie (zwłaszcza w zakresie filozofii, greki i łaciny, teologii i prawa) na uniwersytetach w Frankfurcie nad Odrą, Wittenberdze, Lipsku, Lowanium, Paryżu i Orleanie (1536–1544). Zetknął się wówczas z wybitnymi ludźmi epoki, jak Luter, Melanchton, J. Rhetyk, J. Sabinus, W. Gnapheus i in. W czasie pobytu w Lowanium (1541) opiekował się K-em zaprzyjaźniony z Dantyszkiem matematyk i medyk Gemma Tusius, który przypisywał K-owi duże zdolności poetyckie. Za pośrednictwem K-a Dantyszek zaznajomił Gemmę i lowańczyków z odkryciami M. Kopernika.

Powróciwszy na Warmię z chlubnymi świadectwami od swoich profesorów (m. in. od Melanchtona), K. został sekretarzem kapituły i kanonikiem we Fromborku (1546). W r. 1548, po śmierci Dantyszka, posłował w imieniu kapituły na sejm piotrkowski do króla, w sprawie pozyskania nominacji na bpa warmińskiego dla Thiedemana Giese, którego oskarżono przed królem o wrogą akcję przeciw Rzpltej. T. r. wyjeżdżał K., wysłany przez Giesego, do Rzymu w celu uzyskania dla tegoż potwierdzenia papieskiego na biskupstwie. Po objęciu biskupstwa warmińskiego przez Stanisława Hozjusza został K. w r. 1553 kustoszem katedralnym warmińskim oraz wikariuszem generalnym i w l. 1558–64 zarządzał diecezją podczas nieobecności Hozjusza uczestniczącego w soborze trydenckim. Już od r. 1546 K. był nadto kanonikiem wrocławskim i dzielił swój czas pomiędzy obie kapituły. W r. 1559 został kanclerzem kapituły włocławskiej, dziekanem kolegiaty w Nysie (1561), dziekanem katedralnym we Wrocławiu (1565) i generalnym oficjałem (1567). Zmarł we Wrocławiu 11 VI 1571 r. Pamięć jego uczcili dwaj uczeni wrocławianie utworami łacińskimi.

K. jest autorem dwu utworów łacińskich: De bello Turcico elegia (Wittenberga 1539), Lovanii descriptio elegiaco carmine (Lowanium 1542, dedykowane Dantyszkowi). Biskupowi Giese dedykował Lutetiae Parisiorum descriptio (Paryż 1543, 2. wyd. 1591). W wierszowanym opisie Paryża autor, jako bystry obserwator, wyraża swój zachwyt dla miasta, jego stosunków naukowych i wczuwa się w ducha narodu francuskiego, 3. wyd. ukazało się w Paryżu w r. 1611 w dziele pt. „Lutetiae Rud. Boteres”). Dalsze utwory K-a to: Rev. D. Joan. Dantisci epicoedion (Gdańsk 1548), Divi Poloniae Regis Sigismundi I epicoedion (Kr. 1548), Ecclesia catholica afflicta Sigismundo II Augusto, Regi Pol. carmen cum Martini Cromeri Epistola (Nissae 1557), In obitum divi Ferdinandi I epicoedion (1564), Descriptio Franciae magnae (utwór zaginął, opis u Janockiego, „Janociana”, I 147). K., pierwszy na Warmii urodzony poeta humanistyczny, jest postacią mało znaną w literaturze polskiej (pominięty przez Korbuta, a także w „Piśmiennictwie staropolskim” wydanym przez IBL). Jego poezje łacińskie (głównie epigramy, elegie i dłuższe poematy opisowe), wzorowane m. in. na Owidiuszu, odznaczają się piękną formą, staranną budową metryczną, renesansowym charakterem. Twórczość K-a posiada wiele rysów wspólnych z poezją Eobana Hessa, a także J. Sabina, szczególnie w utworach opisowych. Widoczne jest również świadome nawiązywanie do dworskiej, okolicznościowej poezji Dantyszka i Krzyckiego. Jako humanista K. był ściśle związany z polską kulturą dworską, a jego działalność jako duchownego (korespondencja, misje dyplomatyczne w imieniu kapituły), a przede wszystkim jego twórczość są wyrazem przywiązania do Korony i królów polskich.

Spośród innych Knobelsdorfów wymienić warto oficerów w służbie polskiej: Jerzego (w 1502 studiował w Krakowie) i Mikołaja (pocz. XVIII w.) oraz Zygmunta, który na początku XVII w. należał do szlacheckiego stronnictwa antyelektorskiego i popierał komisarzy królewskich w Prusach Książęcych.

 

Estreicher; Bentkowski F., Historia, literatury polskiej, W. 1814 I 620–1; Enc. Org.; W. Enc. Ilustr.; Altpreuss. Biogr.; Oracki, Słownik Warmii; Ledebur L., Adelslexikon der Preussischen Monarchie, Berlin 1855 I 447–9; – Barycz H., Alma Mater Jagellonica, Kr. 1958 s. 126; tenże, Polacy na studiach w Rzymie; Buchholz F., E. v. Knobelsdorf als Schüler in Kulm, „Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands” Bd 23: 1929 s. 804–20; Górski K., Polityczna rola Warmii w Rzeczypospolitej 1466–1772, Komunikaty. Stacja Nauk. Inst. Zach. w Olsztynie, P. 1949 nr 1–12 s. 1–23; Hipler F., Die ermländische Bischofswahl vom Jahre 1549, „Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands”, Bd 11: 1894–7 s. 72–93; Janiszewska-Mincer B., Sejm krajowy Prus Książęcych w latach 1616–1618, „Komun. Maz.-Warm.” 1964 nr 4 s. 434, 450; Kamiński M., J. Dantyszek – człowiek i pisarz, Studia Warmińskie, 1964 I 79, 81, 112; Kot S., Stosunki Polaków z uniwersytetem lowańskim, „Minerwa Pol.” R. 1: 1927 s. 201; Leśnodorski B., Dominium Warmińskie (1243–1569), P. 1949 s. 67–70; Obłąk J., Stosunek do nauki i sztuki biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego, Studia Warmińskie 1964 s. 33; Zimmermann G., Das Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation, Weimar 1938; Zins H., Kapituła fromborska w czasach M. Kopernika, „Komun. Maz.-Warm.” 1959 nr 4 s. 402–3, 432; – Die Heilsberger Chronik, Monumenta Historiae Warmiensis, Braunsberg 1888 VIII 223–4: Hosii epistolae, I; Kardinal S. Hosius… und Herzog Albrecht v. Preussen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient (1560–1562), Wyd. E. M. Wermter, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Münster 1957 H. 82; Opera Melanchtonis, III 905, 906, 968.

Tadeusz Oracki

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.