INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Icchak (Icek, Icchok, Isaac) Hersz Singer (Zynger)     

Icchak (Icek, Icchok, Isaac) Hersz Singer (Zynger)  

 
 
1904-07-14 - 1991-07-24
Biogram został opublikowany w latach 1996-1997 w XXXVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Singer (Zynger) Icchak (Icek, Icchok, Isaac) Hersz, pseud.: Icchok Baszewis, Icchok Cwi, Icchok Warszawski, D. Segal (1904–1991), pisarz, krytyk i publicysta żydowski piszący w języku jidysz. Ur. 14 VII w Leoncinie, był synem Pinchasa Menachema Zyngera i Baszewy z Zylbermanów, młodszym bratem Izraela Joszuy Singera (zob.).

W r. 1908 rodzina Zyngerów zamieszkała w Warszawie, gdzie ojciec był «pokątnym rabinem» na ul. Krochmalnej, w dzielnicy żydowskiej biedoty i ludzi marginesu społecznego. Dzieciństwo i lata chłopięce w rygorystycznoreligijnej atmosferze domu rodzicielskiego, który był jednocześnie domem modlitwy i izbą sądowo-rozjemczą ojca, przedstawił S. w cyklu opowiadań autobiograficznych Majn tatns bes-din štub (New York 1956; przekład I. Wyrzykowskiej pt. Urząd mojego ojca, W. 1992). S. uczęszczał do chederu, a później – do r. 1917 – pod opieką ojca samodzielnie studiował Talmud w pobliskich domach modlitwy i nauki. Pod wpływem siostry Estery Hindy i starszego brata Izraela Joszui czytał też dużo przypadkowych lektur, łącznie z powieściami sensacyjnymi drukowanymi w odcinkach w prasie jidysz. W towarzystwie rówieśników zdradzał już wówczas skłonność do opowiadania i fantazjowania. Wcześnie poznał ludzi z kręgu literacko – artystycznego, do którego należał starszy brat. W okresie pierwszej wojny światowej, na skutek panującego w Warszawie podczas okupacji niemieckiej głodu, matka z dwojgiem młodszych dzieci wyjechała do rodziny w Biłgoraju, gdzie S. spędził l. 1917–22 w dwóch skrajnie odmiennych środowiskach – religijnej rodziny i zlaicyzowanej żydowskiej młodzieży miasteczka. Tu w wieku piętnastu lat nauczył się języka polskiego; nadal bardzo dużo i chaotycznie czytał po hebrajsku, w jidysz i także po polsku. Podjął też pierwsze próby pisania po hebrajsku. Chciał wrócić do Warszawy, do starszego brata, który wówczas zyskał już sławę pisarza w jidysz. Nie udało mu się zrealizować zamiaru nauki w religijnej szkole średniej Tachkemojni w Warszawie.

W r. 1923 S. zamieszkał w Warszawie, zgolił zarost i zrzucił tradycyjny strój żydowski. W r. 1924 dostał pracę korektora nowo powstałego literackiego tygodnika w jidysz „Literariše bleter”, którego jednym z założycieli był jego brat. T. r. wydrukował kilka opowiadań w języku hebrajskim w dzienniku „Hajom”. W r. 1925 zadebiutował w jidysz opowiadaniem pt. Ojf der elter (Na starość), nagrodzonym na konkursie literackim „Literariše bleter”. T. r. zaczęły się na łamach tego tygodnika ukazywać opowiadania S-a pod jego stałym pseud. literackim Icchok Baszewis, pochodzącym od imienia matki. W tymże tygodniku ogłosił pod pseud. Icchok Cwi serię wywiadów z artystami i pisarzami. Publikował nadto opowiadania w czasopismach: „Di jidiše velt” i „A mol in a jojvl” oraz w dziennikach „Hajnt” i „Undzer ekspres”. W l. 1929–32 utrzymywał się z przekładów na jidysz z niemieckiego („Na zachodzie bez zmian” E. M. Remarque’a, „Czarodziejska góra” T. Manna i in.) i z hebrajskiego („Arabowie – opowiadania ludowe” M. Smilanskiego). W l. trzydziestych przerabiał niemieckie powieści brukowe, przenosząc je w tło polsko-żydowskie i przeróbki te drukował anonimowo w odcinkach w dziennikach „Varšaver radio” i „Parizer hajnt”. Wraz z przyjacielem, poetą Aronem Cejtlinem, redagował w tym czasie miesięcznik literacki „Globus”, który przeciwstawiał się dominacji komunizujących parii politycznych w literaturze jidysz w Polsce. W tymże czasopiśmie, poza esejami krytycznymi, opublikował w r. 1933 w odcinkach swą pierwszą powieść historyczną Der sotn in Goraj (Szatan w Goraju). Stała się ona też jego debiutem książkowym w r. 1935 (wydana przez „Bibliotek fun jidišn p.e.n. klub” w Warszawie), zyskując mu opinię utalentowanego młodego pisarza.

W r. 1935 S. wyemigrował do USA i osiadł w Nowym Jorku, stając się z czasem stałym współpracownikiem bardzo wówczas popularnego dziennika nowojorskiego w języku jidysz „Forverts”. W l. 1935–6 ogłaszał w nim powieść o J. Franku – Der zindiker mošiach (Grzeszny mesjasz), ale uważając ją za nieudaną, przerwał druk przed jej zakończeniem, co więcej – zrażony tym niepowodzeniem – zarzucił beletrystykę na siedem lat i zajął się wyłącznie publicystyką, aż do r. 1943, kiedy zaczął znowu drukować swe opowiadania. W „Forverts” publikował S. (do l. osiemdziesiątych) powieści w odcinkach (ponad 30 tytułów, z których tylko 9 ukazało się potem w formie książkowej), większość krótkich opowiadań, publicystykę oraz prace z zakresu krytyki literackiej. Dostarczał temu dziennikowi swoje utwory cztery razy w tygodniu: dwa razy beletrystykę, a dwa razy teksty innego rodzaju. Dla beletrystyki i krytyki używał pseud. Icchok Baszewis i Icchok Warszawski, w publicystyce posługiwał się pseud. D. Segal. Prace swe drukował też w nowojorskich miesięcznikach literackich: „Di cukunft”, „Jidišer kemfer” i „Švive”. Publikował także w Tel-Avivie w kwartalniku „Di goldene kejt”. W r. 1953 opowiadanie Gimpl tam (Gimpel głupek) ukazało się w przekładzie angielskim S. Bellowa w nowojorskim ,,Partisan Review”, otwierając S-owi drogę do sławy w przekładach angielskich, a poprzez nie – w tłumaczeniach na inne języki. Począwszy od l. pięćdziesiątych po żydowskim pierwodruku gazetowym powieści ukazywały się najpierw anglojęzyczne wydania książkowe, a dopiero później, i to nie zawsze, książkowe wydania w jidysz. S. został wyróżniony licznymi nagrodami, m. in. dwukrotnie (1970, 1974) National Book Award, i wieloma honorowymi doktoratami, m. in. Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (1975). W r. 1978 – jako jedyny spośród pisarzy tworzących w jidysz – otrzymał nagrodę Nobla. W uzasadnieniu stwierdzono, że «pełna namiętności sztuka narracyjna» S-a, «zakorzeniona w polsko-żydowskiej tradycji kulturalnej», ukazuje żywo uniwersalne sytuacje ludzkie.

Spuścizna pisarska S-a jest ogromna i tylko częściowo ujęta w opracowaniach bibliograficznych. S. jest uznanym mistrzem krótkiego opowiadania i noweli. Tłem ich jest najczęściej dzielnica żydowska Warszawy, okolice ul. Krochmalnej, jak również miasteczka Lubelszczyzny i Zamojszczyzny przed pierwszą wojną światową. Pisarz wykreował w nich niezmiernie bogatą galerię postaci – chasydów, tradycyjnych uczonych żydowskich, prostaków, dziwaków, staruszek. Wszystkie jego postacie, często występujące w funkcji narratorów, posługują się specyficznym językiem, opartym na polskim (tzw. centralnym) dialekcie jidysz. Z tego dorobku ukazały się w języku jidysz zaledwie cztery większe, nie zawsze dobrane tematycznie, zbiory opowiadań: Gimpl tam un andere dercejlungen ( New York 1963), Majses fun hintern ojvn ( Tel-Aviv 1971), A Špigl un andere dercejlungen ( Jérusalem 1975, z przedmową Ch. Shmeruka). W innych zbiorach, jak również w tomach zawierających przekłady angielskie, kolejność utworów jest przypadkowa. Wszystkie wymienione dalej w porządku chronologicznym zbiory zostały przełożone na język angielski za życia autora, czasem przy jego udziale. Wszystkie też zostały wydane po polsku w tłumaczeniach – z nielicznymi wyjątkami – z angielskiego: Gimpel the Fool (1957 – Gimpel głupek, przeł. A. Zasadziński, W. 1994), Short Friday (1963 – Krótki piątek, przeł. D. Bogutyn, Gd. 1992), The Seance and Other Stories (1968 – Seans i inne opowiadania, przeł. G. Kurzątkowska, Gd. 1994), The Spinoza of Market Street (1961– Spinoza z ulicy Rynkowej, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, Gd. 1995), A Friend of Kafka (1970 – Przyjaciel Kafki, przeł. E. Petrajtis-O’Neill, W. 1994), A Crown of Feathers (1973 – Korona z piór, przeł. P. Śpiewak, P. 1994), Passions (1975 – Namiętności, przeł. E. Petrajtis-O’Neill, Gd. 1992), Old Love (1979 – Późna miłość, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, Wr. 1993), The Image and Other Stories (1983 – Zjawa i inne opowiadania, przeł. A. Zbierska, Gd. 1993), The Death of Methuselah (1988 – Śmierć Matuzalema, przeł. I. Wyrzykowska, W. 1991). W r. 1982 S. dokonał reprezentatywnego wyboru czterdziestu siedmiu opowiadań The Collected Stories of Isaac Bashevis Singer, który ukazał się, jak większość jego utworów, początkowo w wydawnictwach «Farrar, Straus and Giroux – New York» i «Jonathan Cape – London», a następnie w edycji kieszonkowej w wydawnictwach «Penguin» i w in., w masowych nakładach.

Od r. 1966 S. stał się znany również jako autor opowiadań dla dzieci. Tylko część z nich jest oryginalna, wiele jest przeróbką opowiadań dla dorosłych lub zostały zaczerpnięte z folkloru żydowskiego, z tradycji chasydzkiej i rodzinnej. Ukazały się one w ok. dwudziestu zbiorkach z ilustracjami często wybitnych artystów amerykańskich (w r. 1984 większość ich została zebrana w Stories for Children; w języku polskim pt. Opowiadania, przeł. E. Petrajtis-O’Neill i D. Bogutyn, W. 1993). W języku polskim wyszła także Moc światła (przeł. D. Bogutyn, Gd. 1991).

W dorobku powieściowym S-a centralne miejsce zajmują utwory o tematyce historycznej a dotyczące różnych okresów dziejów Żydów w Polsce. W X w. umieszczona jest akcja powieści Der Kenig fun di felder (1980, w odcinkach w „Forverts”, The King of the Fields, 1988, Opowieść o królu, przeł. T. Bieroń, Kr. 1993). W The Slave (1962, – Niewolnik, przeł. I. Wyrzykowska, W. 1991) przedstawione są losy uczonego żyda, pozostającego w niewoli u chłopów polskich po powstaniu B. Chmielnickiego, i jego ukochanej żony Wandy, która przeszła na judaizm. Wiek XVII to również czas akcji wspomnianego już debiutu książkowego Szatan w Goraju (Wr. 1995, jedyny bezpośredni przekład powieści S-a z jidysz na polski M. Adamczyk-Garbowskiej i Ch. Shmeruka). Powieść ta przedstawia zbiorową psychozę mesjanistyczną w miasteczku żydowskim w Polsce w czasach Sabataja Cwi. Śmiałe potraktowanie erotycznych przejawów tej psychozy stanowi o nowatorstwie utworu, uważanego za najlepszą powieść S-a. Powieściową biografią Jakuba Franka jest wzmiankowany już Der zindiker Mošiach. Frankistom w dziewiętnastowiecznym Lublinie i w Warszawie poświęcił S. powieść Der man fun chalojmes (Marzyciel), która ukazała się tylko w odcinkach w ,,Forverts” (1970–1), zaprezentowana czytelnikom jako przekład na jidysz z oryginału napisanego rzekomo przez narratora po polsku.

Szeroką panoramę życia Żydów i Polaków 2. poł. XIX w. zawiera powieść Der hojf (,,Forverts” 1953–5, po angielsku The Manor, 1967) i The Estate (1968 – Dwór i Spuścizna, przeł. I. Wyrzykowska, W. 1983); pierwowzorem jednej z występujących tu postaci jest Leopold Kronenberg. Jako kontynuację jej wątków (trzecią część angielskojęzycznej trylogii) traktował S. wcześniejszą Di familie Muškat (New York 1950, The Family Moskat, 1950 – Rodzina Muszkatów, przeł. J. Borowik, W. 1992), choć ukazał tu inne postaci i środowisko. Na tle wspomnień o własnej młodości S-a w Polsce międzywojennej osnute są powieści: Der šrajber klub ( 1956), A šifkejn Amerika ( 1963), Vidervuks (1969–70), Der fartribener zun ( 1971–2) i Der certyfikat (1967, The Certificate, 1992 Certyfikat, przeł. E. Petrajtis-O’Neill, Gd. 1993), Nesome ekspedicjes („Forverts” 1974, wersja angielska, gruntownie przerobiona pt. Shosha, 1978 – Szosza, przeł. S. Sal, W. 1991). Życie żydowskich emigrantów z Polski w Ameryce przedstawiają powieści Buntarn (Rebelianci) i Jarme i Kejle („Forverts” 1973–4). S. planował także powieść o środowisku przestępczym i półświatku żydowskim Warszawy przed pierwszą wojną światową; zachowały się jedynie opowiadania i wersje brulionowe, które miały być jej podstawą, jak np. Šojm w odcinkach w „Forverts” (1967), Scum (1991 – Szumowiny, przeł. Ł. Nicpan, Gd. 1992).

S. unikał bezpośredniego przedstawiania holocaustu w swojej twórczości. Występuje on jednak w jego pismach pośrednio, jak np. w monologu demona w opowiadaniu Majse Tiševic (Ostatni demon w zbiorze Krótki piątek), a także w powieści Sonim (,,Forverts” 1966, Enemies, 1972 Wrogowie, przeł. L. Melchior-Jahil, W. 1992), ukazującej środowisko ocalałych Żydów polskich żyjących w powojennym Nowym Jorku w cieniu swoich przeżyć z okresu zagłady. W powieść Farlojrene nešomes (,,Forverts” 1981–2, wyd. książkowe pt. Meshugah, 1994 – Meszuge, przeł. A. Zbierska, Gd. 1995) wprowadził S. to samo środowisko.

Z bogatej spuścizny powieściowej S-a należy jeszcze wymienić powieści The Magician of Lublin (1960, Der kuncnmacher fun Lublin, Tel-Aviv 1971, Sztukmistrz z Lublina, przeł. K. Szerer, W. 1983) i Der baal-tšuve (Tel-Aviv 1974, The Penitent, 1983 – Pokutnik, przeł. P. Smogorzewski, Tor. 1992), z których każda w odmienny sposób i w odmiennym usytuowaniu historycznym przedstawia ucieczkę od grzechu i doczesnych namiętności.

S. kilkakrotnie podejmował próby autobiograficzne. O Majn tatns bes-din štub była już mowa. Obszerne wspomnienia Fun der alter un najer hejm (1963–5) nie doczekały się książkowej edycji. Natomiast Glojbn un cvejfl ( 1974–8) jest tłumaczona na wiele języków z angielskiej wersji Love and Exile (1984 Miłość i wygnanie, przeł. L. Czyżewski, Wr. 1991). Na wpół autobiograficzny charakter mają też cykle Menšn ojf majn veg ( 1958–60, 232 opowiadania) i Tipn un geštaltn fun a mol un hajnt (1961–2), które nie zostały opublikowane w formie książkowej.

W toku przekładów na język angielski zwykł S. rewidować swoje utwory, a w szczególności powieści. Powodowało to często radykalne zmiany i skróty w porównaniu z pierwotnym tekstem w jidysz, a czasem nawet odmienną interpretację przedstawianej rzeczywistości. W tłumaczeniach znikają też charakterystyczne cechy językowostylistyczne, które są bardzo istotnym walorem pisarstwa S-a. Pomijanie oryginału nie pozwala w pełni dostrzec niezwykłego zakorzenienia S-a w szeroko rozumianej tradycji żydowskiej zarówno pisanej, od Biblii, Talmudu i mistyki począwszy, jak i przechowanej w folklorze Żydów polskich. S. umiał przedstawić tę tradycję od wewnątrz, ujawniając zarazem niezwykłe uwrażliwienie na przejawy modernizacji i wyobcowania widoczne wśród ostatnich pokoleń Żydów przed zagładą.

Mimo różnorodności daje się w twórczości S-a zauważyć szczególne zainteresowanie demoniczną, niesamowitą siłą psychiki człowieka i jego seksualnością, a w związku z tym powtarzające się modele struktur fabularnych, szczególnie w powieściach, jak np. – wg sformułowania samego autora – «cierpienia poligamicznego Wertera», tj. perypetie bohatera powieściowego cierpiącego z powodu jednoczesnego związku z kilkoma kobietami. Odwrotną stroną tego modelu jest tęsknota za tradycyjnym, opartym na wierności, związku z jedyną kobietą podobną do własnej matki. W utworach S-a, zwłaszcza w powieściach historycznych, w które wpisana jest zazwyczaj projekcja problematyki okresu międzywojennego, dużo miejsca zajmują stosunki polsko-żydowskie. Ukazane są tu w nawiązaniu do istniejących w żydowskim środowisku stereotypów kulturowych w ujęciach silnie ambiwalentnych.

Twórczość dramatyczna S-a ograniczała się do przeróbek własnych utworów na słuchowiska dla radia w jidysz w Nowym Jorku i utwory teatralne. S. wspomina w swojej autobiografii inscenizacje Rodziny Muszkatów, Urzędu mojego ojca oraz krótkich opowiadań. Niektóre utwory S-a doczekały się inscenizacji w wielu teatrach świata w jidysz, po angielsku, hebrajsku i w innych językach. W Polsce szczególnym powodzeniem cieszyła się inscenizacja Sztukmistrza z Lublina w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu w r. 1987. Kilka powieści i opowiadań S-a doczekało się adaptacji filmowych: The Magician of Lublin (1977), Yentl (1984), Enemies (1990) i in.

Ważne miejsce w dorobku S-a zajmuje krytyka literacka, którą uprawiał jeszcze będąc w Polsce i kontynuował przez wiele lat niemal co tydzień na łamach „Forverts”. Poza recenzowaniem nowości omawiał ogólne problemy literackie, zwłaszcza literatury w języku jidysz. W jego twórczości krytycznej uderza konsekwentna negacja nurtów modernistycznych w poezji. Esej O literaturze jidysz tworzonej w Polsce (1943) jest pierwszą wnikliwą, choć kontrowersyjną próbą podsumowania okresu międzywojennego tej literatury. Felietony, eseje, wywiady (przeł. z jidysz T. Kuberczyk, wstęp Ch. Shmeruk, W. 1993) są jedynym istniejącym wyborem pism niebeletrystycznych pisarza.

W r. 1987 S. zamieszkał w Miami Beach na Florydzie. W ostatnich latach życia cierpiał na zanik pamięci. Zmarł 24 VII 1991 w Miami Beach; został pochowany na żydowskim cmentarzu Beth El Cemetery w Paramus, New Jersey.

Małżeństwo S-a , zawarte w r. 1940 w Nowym Jorku, z Almą z Haimannów, 1.v. Wasserman, było bezdzietne. Z nieformalnego związku jeszcze w Polsce z Rachelą (Runią) Poncz pozostawił jedynego syna Izraela Zamira (ur. 1929), dziennikarza zamieszkałego w Izraelu, tłumacza książek swego ojca na język hebrajski.

 

Miller D. N., Bibliography of Isaac Bashevis Singer 1924–1949, New York 1983; tenże, A Bibliography of Isaac Bashevis Singer 1950 – June 1952, New York 1979; Pilarczyk K., Przewodnik po bibliografiach polskich judaików, Kr. 1992; Pol. Bibliogr. Liter. za r. 1977 i n.; Enc. Judaica (Jerusalem), 1972 IV (fot. bibliogr.); Haenciklopedia haivrit, Supl. 1983 II 322 4; Leksikon fun jidiše šrajbers, Novy Jork 1986 s. 60–8; – The Achievment of Isaac Bashevis Singer, Ed. M. Allentuck, Carbondale 1969 (bibliogr.); Adamczyk-Garbowska M., Polska Isaaca Bashevisa Singera. Rozstanie i powrót, L. 1994 (bibliogr., fot.); Alexander E., Isaac Bashevis Singer, Boston 1980 (bibliogr.); tenże, Isaac Bashevis Singer. A Study of the Short Fiction, Boston 1990 (bibliogr.); Buchen I. H., Isaac Bashevis Singer and the Eternal Past, New York 1968; Burgin R., Rozmowy z Isaakiem Bashevisem Singerem, Gd. 1992; Catt M., My Uncle Vitzhak: A Memoir of I. B. Singer, „Commentary” 1992 [grudzień] s. 25–32; Critical Views of Isaac Bashevis Singer, Ed. I. Malin, New York 1969; Fear of Fiction: Narrative Strategies in the Works of Isaac Bashevis Singer, Ed. D. N. Miller, Albany 1984 (bibliogr.); Guzlowski J. Z., Isaac Bashevis Singer Treatment of Anty-Semitism, ,,The Polish Review” 1992 nr 3 s. 297–312; Kresh P., Isaac Bashevis Singer: The Magician of West 86th Street. A Biography, New York 1979 (fot., bibliogr); Lee G. T., From Exile to Redemption: The Fiction of Isaac Bashevis Singer, Southern Illinois 1987 (bibliogr.); Norich A., The Family Singer and the Autobiographical Imagination, „Prooftexts”, I, 1990 s. 91–108; Recovering the Canon: Essays on Isaac Bashevis Singer, Ed. D. N. Miller, Leiden 1986 (bibliogr.); Rosenblatt P., Koppel G., Isaac Bashevis Singer on Literature and Life, University of Arizona 1971; Roskes D. G., The Demon as Storyteller: Isaac Bashevis Singer, w: tenże, A Bridge of Longing: The Lost Art of Yiddish Storytelling, Cambridge 1955 s. 266–306, 394–401 (bibliogr.); Saposnik I., Translating „The Family Muskat”: The Metamorphosis of a Novel, „Yiddish” 2, 1973 (bibliogr.); Shmeruk Ch., Bashevis Singer – In Search of his Autobiography, „The Yewish Quarterly” [No] 4 (108) 1981 2 s. 28–36 (bibliogr.); tenże, The Frankist Novels of Isaac Bashevis Singer, „Studies in Contemporary Jewry” [No] 13, 1996; tenże, Historia literatury jidysz, Wr. 1992; tenże, Icchok Baszevis der majse-dercejlav far kinder, „Oksforder Yiddish” [No] 3, 1995 s. 233–80 (bibliogr., fot.); tenże, Stosunki polsko-żydowskie w powieściach historycznych Isaaca Bashevisa Singera, „Akcent” 12, 1993 s. 124–34; Siegel B., Isaac Bashevis Singer, Minneapolis 1969; Sinclair C., The Brothers Singer, London 1982 (fot., bibliogr.); Studies in American Jewish Literature. Isaac Bashevis Singer, „A Reconsideration” I, 1981 (fot., bibliogr.); Tuszyńska A., Singer. Pejzaże pamięci, Gd. 1994; Wolicka E., Wśród swoich obcy. Problem stosunków żydowsko-polskich w utworach Izaaka Bashevisa Singera, „Krytyka” 1993 nr 40 s. 211–21; Yungman M., Singers Polish Period: 1924–1935, „Yiddish” [No] 2–3, 1985, s. 25–38 (bibliogr.); Zadrzyńska E., Widok z okna. Ostatni wywiad z B. Singerem, „Polityka” 1991 nr 51–52 (fot); Zamir I., Mój ojciec Bashevis Singer, Przeł. z hebrajskiego A. Klugmna, W. 1955 (fot).

Chone Shmeruk

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.