INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jan Karol Kopeć h. Kroje  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1967-1968 w XIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kopeć Jan Karol h. Kroje (zm. 1680 lub 1681) kasztelan trocki. Syn Bazylego (Wasila Wasilewicza), kaszt. nowogrodzkiego, i jego pierwszej żony Barbary Chodkiewiczówny, córki Hieronima, kaszt. wileńskiego; dziedzic Wierzchowicz i Kopył w woj. brzeskim oraz Mohilna, Kupiatycz i miasteczka Janowa pod Pińskiem. Kształcił się w szkołach Nowodworskiego w Krakowie, w r. 1636 wpisał się wraz ze swym stryjecznym bratem Bazylim, marszałkowiczem lidzkim, na Uniw. Krak. W l. 1637–8 należał w Akademii Nowodworskiej do klasy retoryki i filozofii i układał pod kierunkiem swych nauczycieli, franciszkanina Mikołaja Subkowskiego i Jana Cynerskiego Rachtamowicza, wraz z innymi uczniami, wiersze okolicznościowe, m. in. z okazji zaślubin Władysława IV i Cecylii Renaty. Słynął później z krasomówstwa i już jako senator zapraszany bywał często do wygłaszania przemów okolicznościowych. W r. 1641 odbył podróż zagraniczną, w czasie której odwiedził uniwersytet w Padwie. W r. 1645 utracił jedynego brata Kazimierza Bazylego.

Wybuch powstania Chmielnickiego zastał K-cia w kraju. W czerwcu 1648 r. zabiegał w porozumieniu z Franciszkiem Zebrzydowskim, kaszt. lubelskim, o przeprowadzenie na sejmiku brzeskim uchwały o zwolnieniu od ceł i myt kupców, Żydów i mieszczan zaopatrujących wojsko w proch, ołów i materiały wojenne. Jako poseł brzeski na sejm elekcyjny 1648 r. domagał się w listopadzie t. r. zapewnienia województwu brzeskiemu obrony od najazdów kozackich. Ok. r. 1650 odkupił od Butlera starostwo ekonomiczne brzeskie, a wkrótce potem między 1652 a 1661 r. został również starostą sądowym brzeskim. Posłował z woj. brzeskiego na sejm warszawski 1650 r. i na sejm nadzwycz. zwołany do Brześcia w r. 1653. Dn. 16 VIII 1656 r. mianowany został cześnikiem W. Ks. Lit. Dn. 15 II 1658 r. otrzymał godność podstolego litewskiego, a 2 III t. r. urząd wojewody połockiego. Sprawami woj. połockiego nie zajmował się. Po objęciu senatorskiej godności był wielokrotnie dyrektorem sejmiku brzeskiego i kierował jego obradami, po raz pierwszy w sierpniu 1661 r.

W r. 1658 lub 1659 poślubił K. Lukrecję Marię Strozzi, wdowę po Aleksandrze Ludwiku Radziwille, woj. połockim. Żona wniosła mu w wianie dwa starostwa: jurborskie i nowowolskie, w r. 1663 był także starostą wierzbołowskim. Zajął się wówczas obroną dóbr żony, przekazanych jej przez pierwszego męża, i praw nieletniego pasierba, Dominika Mikołaja Radziwiłła, przed zakusami jego przyrodniego brata, Michała Kazimierza Radziwiłła. W r. 1662 podjął fundację kościoła i klasztoru Benedyktynów z Monte Cassino, którym oddał królewszczyznę Horodyszcze położoną pod miasteczkiem Janowem nad Jasiołdą. Fundację potwierdził sejm w r. 1662. Do nowego klasztoru sprowadzał zakonników z Monte Cassino jeszcze w lipcu 1669 r. wspólnie z Michałem Kazimierzem Radziwiłłem z Nieświeża. W t. r. odbył również pielgrzymkę do Częstochowy.

K. współpracował ściśle na arenie politycznej ze swym szwagrem Pawłem Sapiehą, woj. wileńskim i hetmanem wielkim W. Ks. Lit., a następnie z M. K. Radziwiłłem z Nieświeża. Sejm warszawski 1661 r. wysłał go latem t. r. jako jednego z komisarzy do wojska litewskiego, które groziło zawiązaniem konfederacji. Mimo zabiegów K-cia niepłatne wojsko wypowiedziało posłuszeństwo hetmanom. W l. 1664–5 należał K. do wszechwładnego wówczas na Litwie stronnictwa Paców i wraz z nimi popierał plany dworu przeprowadzenia elekcji vivente rege. W maju 1665 r. wziął udział w obradach konwokacji litewskiej w Białej Radziwiłłowskiej, a następnie przybył na konwokację grodzieńską. W lipcu t. r. został z ramienia konwokacji posłem do króla, przybył do niego pod Sieradz i wraz z innymi posłami oznajmił mu pomyślny przebieg obrad konwokacji i przyrzekł pomoc Litwy w walce z rokoszem J. Lubomirskiego. Jesienią 1666 r. opuścił jednak wraz z Radziwiłłami i Sapiehami rojalistyczne stronnictwo Paców.

Między 1663 a 1667 r. otrzymał K. dzierżawy: dryską i bielską oraz ekonomię grodzieńską. Był również wójtem połockim. W r. 1666 otrzymał dzierżawę kowieńską, a odstąpił ekonomię brzeską Sapieże. W marcu 1669 r. szlachta połocka niezadowolona z wojewody, który zaniedbywał swe województwo, chciała go z niego zrzucić. Dyrektor sejmiku połockiego Jan Korsak, kaszt. połocki, ofiarowywał elekcyjny urząd wojewody połockiego Bogusławowi Radziwiłłowi, który otrzymał już w r. 1654 przywilej na ten urząd. Spór zakończyła nominacja K-a na kasztelana trockiego (po 24 X 1669, a przed styczniem 1671). W październiku 1671 r. ubiegał się bezskutecznie o kasztelanię wileńską. W styczniu 1672 r. K. kierował obradami sejmiku przedsejmowego i układał instrukcję dla posłów brzeskich. W czerwcu t. r. był marszałkiem Trybunału Wileńskiego W. Ks. Lit., w listopadzie bronił na radzie senatu interesów M. K. Radziwiłła, w grudniu był znów dyrektorem sejmiku brzeskiego poprzedzającego zjazd generalny w Warszawie. Od 13 II 1674 r. brał udział w obradach sejmu konwokacyjnego, a w lutym i marcu 1676 r. sejmu koronacyjnego w Krakowie. W maju t. r. był dyrektorem brzeskiego sejmiku relacyjnego zwołanego po sejmie koronacyjnym. Zmarł w r. 1680 lub początkach 1681 r. (przed 4 IV 1681). Uroczysty pogrzeb odbył się po 22 VI 1681 r. w kilka miesięcy po pierwszym prowizorycznym pogrzebie. Pozostawił dwie córki: Franciszkę, którą wydał za Kazimierza Władysława Sapiehę z Kodnia, starostę brzeskiego, i Annę, żonę 1. v. Stanisława Karola Łużeckiego, kaszt. podlaskiego, a następnie woj. podolskiego, a 2. v. Konstantego Szujskiego, pisarza w. lit.

 

Estreicher; Boniecki; Niesiecki; Wolff, Kniaziowie lit.-rus., s. 528; tenże, Senatorowie W. Ks. Lit., s. 47, 67, 210, 303; – Codello A., Konfederacja wojskowa na Litwie w l. 1659–1663, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1960 VI cz. 1 s. 31; tenże, Pacowie wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego (1660–1667), „Przegl. Hist.” T. 49: 1958 s. 30, 34; – Acta Hist., I 243; Akty Vil. Archeogr. Kom., II 77–78, III 368, IV 143–6, 154, 162, 191, V 201, XXX 147, XXXIV 199, 234, 316, 404, 409–10, 449; Album stud. Univ. Crac., IV 169; Medeksza S., Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654–1668, Kr. 1875 s. 343, Script. Rer. Pol., III; Michałowski J., Księga pamiętnicza…, Kr. 1864 s. 307, 311, 812; Ostrowski Daneykowicz J., Svada polska y łacińska…, L. 1745; Pamiętniki historyczne… w dziennikach domowych Obuchowiczów i Cedrowskiego pozostałe, Wyd. M. Baliński, Wil. 1859 s. 139; Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, Wyd. F. Kluczycki, Kr. 1881 I cz. 2 s. 1390; – AGAD: Arch. Radziwiłłów dz. IV teka 54 kop. 703, dz. V teka 160 nr 7177, 7185, dz. XI teka 11 nr 614ab i dz. XI/2 teka 25 nr 169.

Tadeusz Wasilewski

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.