INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Jan Kilarski     
Biogram został opublikowany w latach 1966-1967 w XII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kilarski Jan, pseud. Wanda Ludwig (1882–1951), działacz turystyczny, krajoznawca, pedagog. Ur. 21 II w Komarnie (pow. Rudki), syn Michała i Agaty Pisaniak. Szkołę powszechną ukończył w Komarnie, nauki średnie w IV Gimnazjum we Lwowie i w r. 1904 uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia wyższe (w zakresie matematyki i fizyki) odbywał w l. 1904–8 na Wydziale Filozoficznym Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie. Był członkiem stowarzyszenia lewicowego studentów «Życie». Już w czasach studenckich był turystą, przeszedł wówczas na nartach Alpy Rodniańskie. Uzyskawszy w lutym 1909 r. dyplom nauczyciela szkół średnich, pracował jako nauczyciel w gimnazjum w Samborze (1909–14), następnie (w związku z wypadkami pierwszej wojny światowej) jako uchodźca w Polskiej Szkole Realnej w Pradze Czeskiej na Winohradach (1915), a wreszcie w gimnazjum w Zakopanem (1917–8). W r. 1919 przeniósł się do Poznania, gdzie początkowo był nauczycielem w tzw. Uczelni Dąbrówki, a w l. 1923–33 pełnił obowiązki dyrektora Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Poznaniu (zorganizowanego przez siebie rok wcześniej). W marcu 1931 r. uzyskał tytuł profesora. Zwolniony na skutek represji ze strony ówczesnego ministra J. Jędrzejewicza, objął funkcję wykładowcy w ówczesnej Wyższej Szkole Handlowej (późniejszej Akademii Handlowej) w Poznaniu, w której wykładał od r. szk. 1932/3 do 1938/9. Prowadził również ćwiczenia z zakresu metodyki fizyki na Uniw. Pozn. i został mianowany w r. 1937 na okres trzyletni egzaminatorem z dydaktyki fizyki w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Szkół Średnich w Poznaniu. W l. 1933 i 1934 odbył dwie dłuższe podróże naukowe po Niemczech (Berlin, Jena, Drezno, Kilonia, Hamburg) dla zapoznania się z nowymi metodami nauczania fizyki.

Od pierwszych chwil pobytu w Wielkopolsce K. zajmował się krajoznawstwem i turystyką, popularyzując ją wśród młodzieży i w kręgach starszego społeczeństwa. Organizował wycieczki młodzieży poznańskiej do innych regionów Polski, przede wszystkim w Tatry, a także wyprawy zagraniczne (Włochy, Hiszpania). Założył pierwsze w Poznaniu Kółko Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej oraz Związek Popierania Turystyki w Poznaniu. Organizował wczasy robotnicze i urzędnicze pod hasłem «Wielkopolska letniskiem». Był działaczem poznańskiego Oddziału Polskiego Tow. Krajoznawczego i członkiem Zarządu Głównego. Brał żywy udział w pracach nad ustalaniem właściwych nazw ulic Poznania, starając się zachować ich dawne, historyczne brzmienie. Równocześnie ogłaszał liczne artykuły krajoznawcze w czasopismach wielkopolskich, a w r. 1924 wydał powieść dla młodzieży Biały król Gonawy, opisującą dzieje Polaka wśród murzynów Haiti. W r. 1938 ukazał się jego zwięzły Przewodnik po Wielkopolsce. Związawszy się (od r. 1934) z poznańską firmą nakładową «Wydawnictwo Polskie» R. Wegnera, objął K. redakcję serii monografii krajoznawczo-historycznych „Cuda Polski”, stawiając te publikacje na wysokim poziomie edytorskim, szczególnie w zakresie materiału ilustracyjnego. Sam opracował w tej serii tom Gdańsk (1937), który ukazał się w rok później w tłumaczeniu angielskim B. W. A. Masseya. Książka ta wywołała żywy oddźwięk za granicą, atakowana w publicystyce niemieckiej. Dn. 27 VIII 1939 r. przeniósł się K. do Warszawy na stanowisko dyrektora filii Wydawnictwa «Św. Wojciecha».

Po wybuchu drugiej wojny światowej znalazł się K. we Lwowie i rozpoczął pracę w szkolnictwie jako nauczyciel XII Liceum i Gimnazjum, objął kontrolę równocześnie nad tłumaczeniami ukraińskimi podręczników szkolnych z fizyki i matematyki dla szkół lwowskich oraz organizował ruch krajoznawczo-turystyczny. Po zajęciu Lwowa przez wojska niemieckie pracował chwilowo jako ekspedient antykwariatu, następnie przyjął funkcję korespondenta agencji prasowej «Telepress», dostarczając jej informacji o tematyce regionalnej ówczesnego dystryktu lwowskiego. Nawiązał współpracę z wydawanym przez władze okupacyjne we Lwowie, polskim dziennikiem „Gazeta Lwowska”, gdzie w l. 1941–4 zamieścił anonimowo liczne (ponad 80) artykuły i szkice z zakresu dawnej kultury polskiej tych ziem i zabytków historycznych. Działalność ta była uważana przez część polskiego środowiska we Lwowie za pożyteczną, podobnie jak i cenne były zabiegi K-ego o to, aby „Gazeta Lwowska” przedrukowywała z dzieł polskich pisarzy wyjątki, które stanowiły materiał lekcyjny. Przeniesiony przez władze niemieckie do Krakowa, odmówił K. współpracy w „Gońcu Krakowskim”, motywując swą decyzję (dla uniknięcia represji) złym stanem zdrowia.

Z chwilą wyzwolenia Krakowa w r. 1945 zgłosił się do pracy na terenach Ziem Zachodnich i wyjechał wraz z pierwszą grupą operacyjną Min. Oświaty z Krakowa do Gdańska. Przybywszy tam 5 IV 1945 r. rozwinął żywą działalność, ratując od zniszczenia tak poszczególne dzieła sztuki czy zabytki, jak i zbiory muzealne, pozostawione bądź w zniszczonym mieście, lub też wywiezione w okolice Gdańska. Zorganizował początki Muzeum Gdańskiego, pracował w ówczesnym Zarządzie Miejskim Gdańska na stanowisku naczelnika wydziału kultury (1945), współpracował z władzami wojewódzkimi. Równocześnie rozpoczął jako członek Gdańskiego Oddziału Polskiego Tow. Krajoznawczego (PTK) żywą akcję propagandowo-krajoznawczą, szkoląc przewodników, organizując wycieczki, wygłaszając liczne prelekcje radiowe i ogłaszając artykuły w prasie na temat zabytków i polskich tradycji w Gdańsku. Na Politechnice Gdańskiej prowadził na Wydziale Architektury wykłady pt. Poznanie Gdańska (1946–9). Pracował też jako nauczyciel matematyki w liceum w Oliwie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i w Gdańskich Technicznych Zakładach Naukowych. Zorganizował stację naukową Instytutu Bałtyckiego w Sopocie. W l. 1947–9 drukował pierwsze przewodniki po powojennym Gdańsku, ukazujące nie tylko jego przeszłość historyczną, zabytki i ich zniszczenie w toku działań wojennych, lecz rzucające zarazem pomysły ich odbudowy. Współpracował również K. w kilkuosobowym gronie nad ustaleniem historycznych polskich nazw dzielnic i ulic Gdańska i Sopotu.

Z końcem 1945 r. kilku publicystów zarzuciło K-emu kolaborację z okupantem we Lwowie w związku z jego działalnością prasową. W grudniu 1948 r. został K-emu wytoczony proces. Dochodzenie zostało po kilku miesiącach umorzone, a K. powrócił do dawnych prac w Gdańsku. W związku z tą sprawą nowa praca K-ego o Gdańsku w języku angielskim (w tłum. B. W. A. Masseya) z rysunkami syna autora, Macieja, ukazała się anonimowo, pt. Gdańsk – Gateway of Poland (1949). Dalsze prace krajoznawcze ogłaszał K. pod pseud. Wanda Ludwig (np. Ziemia Kłodzka w 1950). K. po półrocznej chorobie serca zmarł w Gdańsku 7 I 1951 r. Pośmiertnie odznaczony został (23 XI 1960) Złotą Odznaką Polskiego Tow. Turystyczno-Krajoznawczego. K. ożeniony był od r. 1918 z Wandą Ludwig, pozostawił dwoje dzieci: córkę Danutę (ur. 1919), lekarza-pediatrę, i syna Macieja (ur. 1922), inżyniera-architekta.

 

Ring W., Prof. J. K., „Jantarowe Szlaki, Biuletyn Turystyczny Wybrzeża Gdańskiego” (Gd.) 1960 nr 9 (23) s. 7–10; – Dokumenty osobiste, fotografie i notatki w posiadaniu rodziny; Wspomnienia autora artykułu.

Marian Pelczar

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.