INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Jan Madejczyk     

Jan Madejczyk  

 
 
Biogram został opublikowany w 1974 r. w XIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Madejczyk Jan (1880–1966), działacz ruchu ludowego, poseł na sejm RP. Ur. 26 XI we wsi Wróblowa w pow. jasielskim, był synem średniorolnego chłopa Józefa i Katarzyny z Szotów. Uczęszczał do szkoły tylko przez 2 lata i 3 miesiące; dużą wiedzę zdobył drogą samokształcenia. Bardzo wcześnie zetknął się z ruchem ludowym, ale początkowo nie był jego aktywnym działaczem. W r. 1900 został sekretarzem gminy, potem odbywał służbę w wojsku austriackim. Po powrocie z końcem 1904 r. na wieś pracował na roli. W r. 1907 został członkiem Rady Powiatowej w Jaśle (był nim do r. 1939) i doprowadził do wybudowania szkoły we własnej wiosce w r. 1910. Działał w różnych organizacjach spółdzielczych: był współzałożycielem (1908) Kasy Stefczyka w Brzyskach i przewodniczącym jej rady nadzorczej, członkiem rady nadzorczej dwu spółdzielni w Jaśle i spółdzielni w Kołaczycach (prezes) oraz Tow. Zaliczkowego w Jaśle. Pracował także jako instruktor kółek rolniczych (1909–13). W czasie rozłamu w ruchu ludowym opowiedział się po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL)-Piast. W latach pierwszej wojny światowej 1914–8 pełnił funkcje sekretarza gminy w siedmiu okolicznych wioskach. W r. 1918 wszedł jako przedstawiciel PSL-Piast do Powiatowej Rady Przybocznej przy Komisarzu Likwidacyjnym w Jaśle.

Najbardziej aktywna działalność polityczna M-a przypada na okres międzywojenny. M. był trzykrotnie wybierany posłem na sejm w kadencjach: 1922–7, 1928–30 i 1930–5, za każdym razem z listy PSL-Piast i z okręgu Jasło–Mielec–Tarnobrzeg. W sejmie 1922–7 był zastępcą przewodniczącego komisji petycyjnej. Przemawiał kilkakrotnie w sprawie preliminarza budżetowego Min. Rolnictwa i pomocy dla ludności z powodu klęsk elementarnych. W sejmie 1928–30 działalność M-a znacznie się zwiększyła. Dn. 6 XII 1929 był on generalnym mówcą ludowym uzasadniającym wniosek o votum nieufności dla rządu Kazimierza Świtalskiego. Antysanacyjna działalność M-a doprowadziła do aresztowania go w r. 1930 i osadzenia na 2 tygodnie w więzieniu w Jaśle pod zarzutem zdrady stanu. Na dzień wyborów wypuszczono go jednak z więzienia. W sejmie 1930–5 r. M. był wiceprezesem klubu poselskiego PSL-Piast, a potem wiceprezesem zjednoczonego ludowego klubu poselskiego. Najwybitniejsze wystąpienie M-a w tej kadencji, to przemówienie z 13 XII 1932 uzasadniające nagłość wniosku Stronnictwa Ludowego (SL) w sprawie krwawej masakry chłopów w Łapanowie, Lubli i Jadowie oraz katowania aresztowanych przez policję. Odważne wystąpienia M-a przyczyniły się do wydania go przez sanacyjną większość sejmową władzom sądowym i skazanie na 2 tygodnie aresztu. W r. 1937 M. obchodził jubileusz trzydziestolecia działalności politycznej; wtedy właśnie wybuchł strajk chłopski, którym M. kierował w pow. jasielskim.

M. zasiadał we władzach PSL-Piast i w l. 1921–4 i 1927–31 wchodził do jego Rady Naczelnej (RN), od r. 1927 należał do Zarządu Głównego, w r. 1930 został wiceprezesem Zarządu. Od r. 1931 był członkiem RN SL, członkiem Zarządu Okręgowego SL na Małopolskę i Śląsk, a w l. 1937–8 jego tymczasowym prezesem; w l. 1934–6 był zastępcą członka Naczelnego Komitetu Wykonawczego (NKW) SL. Pisywał do licznych pism ludowych, najpierw do „Przyjaciela Ludu” do r. 1913, potem do „Piasta” i „Zielonego Sztandaru”. Należał w r. 1939 do rady nadzorczej Spółdzielni Wydawniczej «Prasa Ludowa». W l. 1919–35 był wójtem we Wróblowej, a od 1937 wójtem w Kołaczycach. W r. 1938 był członkiem delegacji do prezydenta I. Mościckiego do Spały, w której domagał się amnestii dla W. Witosa i zmian w systemie rządzenia. Wizyta ta osiągnęła jedynie uwolnienie niektórych chłopów skazanych za udział w strajku 1937 r. W okresie drugiej wojny światowej M. przebywał przez krótki czas w więzieniu, aresztowany za ukrywającego się syna. Po wyzwoleniu brał czynny udział w życiu politycznym, początkowo w PSL, później w Lewicy PSL jako wiceprezes (1947–9), wreszcie jako członek RN (1949–56) i Naczelnego Komitetu (1956–9) Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL); w l. 1949–56 przewodniczył Głównej Komisji Rewizyjnej. Po drugiej wojnie światowej należał do r. 1948 do Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle. Do końca życia interesował się działalnością polityczną, a także sprawami oświaty, spółdzielczości, kółek rolniczych. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi ludowcami: M. Ratajem, W. Kiernikiem, J. Dąbskim, J. Putkiem, W. Solarzem. Był uważany za dobrego mówcę i solidnego pracownika. W ruchu ludowym reprezentował raczej kierunek centrowy, chociaż w walce z sanacją zdobywał się na odważne i radykalne wystąpienia. M. jest autorem cennych wspomnień (rkp. znajduje się w Ossolineum nr 12479). W nieco skróconej wersji wspomnienia te wyszły drukiem w r. 1965. Fragmenty były drukowane w „Piaście” 1948 nr 29 oraz w wydawnictwie „Galicyjskie wspomnienia szkolne” (Kr. 1955).

M. zmarł 16 II 1966 we Wróblowej, pochowany został w Brzyskach. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Ożeniony od r. 1904 (żona z domu Madejczyk), miał 6 dzieci.

 

Mościcki H., Dzwonkowski W., Parlament Rzeczypospolitej 1919–1927, W. 1928 (fot.); Rzepeccy, Sejm i Senat 1922–7 s. 291 (fot.), 293, 465, 469; Rzepeccy, Sejm i Senat 1928–33, s. 96 (fot.), 97, 214; – Borkowski J., Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930–1935, W. 1970; Giza S., Ruch ludowy w prasie Polski Ludowej 1944–1967, W. 1970; Szaflik R., Polskie Stronnictwo Ludowe – Piast 1926–1931, W. 1970; Zarys historii polskiego ruchu ludowego, W. 1970 II; – Giza S., Władze stronnictw ludowych (1895–1966), w: Programy stronnictw ludowych, Oprac. S. Lato i W. Stankiewicz, W. 1967 s. 592, 595–600, 629–33, 645, 648, 650–4; Klub parlamentarny PSL-Piast 1926–1931, protokoły posiedzeń, W. 1969; Sprawozdania stenograficzne sejmu kadencji 1922–1927, 1928–1930, 1930–1935; Witos W., Moja tułaczka, W. 1967; tenże, Moje wspomnienia, Paryż 1965 III; – „Dzien. Lud.” 1966 nr 40 s. 2, nr 42 s. 4 (fot.); „Trybuna Ludu” 1966 nr 48; „Wieści” 1964 nr 21 s. 3–4 (Wojdak J., J. M., fot.), 1966 nr 9 s. 9; „Zielony Sztandar” 1966 nr 16 s. 1 (fot.), 2.

Krzysztof Dunin-Wąsowicz

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.