INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Jan Piaseczyński (Piasoczyński) h. Lis     

Jan Piaseczyński (Piasoczyński) h. Lis  

 
 
Biogram został opublikowany w 1980 r. w XXV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Piaseczyński (Piasoczyński) Jan h. Lis (zm. ok. 1683), podkomorzy nowogródzko-siewierski, kasztelan chełmski. Był wnukiem Ławryna (zob.), synem Jakuba, cześnika bracławskiego, i Anny z Krasnosielskich, bratem Kazimierza (zob.) i Stefana Konstantego (zob.). W r. 1642 został wyznaczony na sejmie na komisarza do zapłaty wojsku ukrainnemu; był wówczas podkomorzym nowogródzko-siewierskim. W r. 1644 na czele 80 własnych ludzi wziął udział w bitwie z Tatarami pod Ochmatowem. W r 1648 podpisał elekcję Jana Kazimierza z województwem czernihowskim. W oblężonym Zbarażu w r. 1649 znalazła się jego chorągiew pancerna, lecz nie wiadomo, czy P. był tam również. Na przeglądzie wojsk koronnych w obozie pod Sokalem, 27 V 1651, chorągiew kozacka P-ego wchodziła w skład pułku woj. bracławskiego Stanisława Lanckorońskiego, należącego do dywizji hetmana polnego kor. Marcina Kalinowskiego, i zapewne brała udział w kampanii zimowo-wiosennej tego wodza. Chorągiew P-ego znajdowała się w tym pułku także i po reorganizacji armii, 14 VI. W bitwie pod Beresteczkiem P. dowodził siedmioma chorągwiami kozackimi w centrum wojsk kor. Zapewne to właśnie on został ranny 5 VII w walce z wycieczką kozacką z oblężonego taboru. W r. 1652 był deputatem z województwa bracławskiego do zniesienia retent poborowych na Trybunale Radomskim. W styczniu 1654 sprawował funkcję marszałka województwa bracławskiego na sejmiku przedsejmowym, zwołanym we Włodzimierzu dla województw: kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego. Został wówczas obrany posłem na sejm z województwa bracławskiego. Na przełomie lutego i marca 1655 podjazd kozacki wziął P-ego do niewoli w jego majętności Żorniszcze. Następnie Bohdan Chmielnicki wysłał go, wraz z poselstwem kozackim, kierowanym przez sotnika Osipa Tomilenkę, do Moskwy, jako «człowieka znacznego, który zna dobrze wszystkie zamiary lackie i tatarskie». Chmielnicki zastrzegł się, by odesłano mu jeńca, gdyż chciałby wymienić go na jeńców kozackich pozostających w rękach polskich. P. powrócił z niewoli prawdopodobnie na wiosnę 1656; jeszcze w marcu 1661 instrukcja województwa wołyńskiego z Łucka, przy okazji prośby o wynagrodzenie zasług P-ego, podkreśliła, iż był on więźniem kozackim i moskiewskim.

P. był marszałkiem sejmiku przedsejmowego we Włodzimierzu w kwietniu 1658 dla trzech województw: kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego. W lutym n.r. został wybrany na posła na sejm z tychże województw. W r. 1661 posłował na sejm z województwa wołyńskiego. Dn. 5 VI 1661 otrzymał nominację na kasztelanię chełmską. W r. 1669 podpisał elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemią chełmską. Wziął udział w poselstwie do rokowań z Kozakami, kierowanym przez Stanisława K. Bieniewskiego, woj. czernihowskiego. Posłowie zjechali do Ostroga 3 V 1670 w celu uzgodnienia kwestii spornych z wysłannikami Piotra Doroszenki. Wobec nieprzybycia posłów Doroszenki Polacy nawiązali porozumienie z propolsko nastawionym Michałem Chanenką; dn. 2 IX spisano warunki ugody, która ustalała nowy status Ukrainy i uznawała Chanenkę hetmanem. Sejm jesienny 1670 r. zatwierdził warunki ugody ostrogskiej. Na tymże sejmie, 12 IX 1670 podpisał m. in. P. «Confirmatio generalis iurium» Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W walce zwolenników Michała Korybuta ze stronnictwem profrancuskim opowiedział się po stronie króla; w październiku 1672 zgłosił akces do konfederacji gołąbskiej. Na sejmie 1678 r. wszedł do komisji powołanej w celu wyjaśnienia sporów szlachty województwa wołyńskiego z wojskiem W. Ks. Lit. Brak jest bliższych informacji o stanie majątkowym P-ego. Po ojcu odziedziczył dobra żorniskie w woj. bracławskim (pisał się «na Żorniszczach»). Zapewne posiadał również dobra w województwie wołyńskim, z którego posłował na sejm. W r. 1683 spisał testament, zapewne też około t.r. zmarł.

Prawdopodobnie P. był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona P-ego – pochodząca z Poniatowskich (imię nieznane) – zmarła w czasie jego pobytu w niewoli. Drugą żoną była Halszka z Hulewiczów, 1. v. Stanisławska. Jedyny syn P-ego Jan zmarł w młodym wieku.

 

Niesiecki, VII; Uruski, XIII; Elektorowie; Elektorów poczet; – Frąś L., Obrona Zbaraża w r. 1649, Kr. 1932 s. 23; Hruševs’kyj, Istorija, IX cz. 2; Korzon T., Dola i niedola Jana Sobieskiego, Kr. 1898 II 388–97; Kubala L., Szkice historyczne, S. I, W. 1880; Przyboś A., Konfederacja gołąbska, Tarnopol 1939; Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji armii, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1958–60 IV, V, VI cz. 1; Wójcik Z., Między traktatem andruszowskim a wojną turecką, W. 1968; – Akty Juž. i Zap. Ross., IX; Arch. Jugo-Zap. Rossii, II cz. 1, 2; Kochowski W., Annalium Poloniae Climacter I, Kr. 1683 s. 463; Ojczyste spominki, Oprac. A. Grabowski, Kr. 1845 II, 301–3; Oświęcim, Diariusz 1643–51; Pamjatniki izdannye Kommissieju dla razbora drevnich aktov; Vol. leg., IV 44, 364, V 46, 273, 560; – „Kron. Wiad. Krajowych i Zagran.” 1857 nr 180; – AGAD: ASK VI nr 14 k. 272, Sigillata t. 3 k. 300v., t. 5 k. 12v.; B. Ossol.: rkp. 4158/II.

Jerzy Urwanowicz

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.