INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jan Słęka z Główczyna h. Awdaniec  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1997-1998 w XXXVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Słęka Jan z Główczyna h. Awdaniec (ok. 1421–1471), pisarz ziemi warszawskiej, podkanclerzy i kanclerz książąt mazowieckich. Był synem Jana Czarnego Słęki z Główczyna, Dylewa i Siedlca w ziemi czerskiej, bratankiem rządcy różańskiego Mirzonia Słęki z Główczyna. Ojciec S-ki Jan (zm. po 16 X 1448) należał w l. dwudziestych XV w. do wybijających się dworzan w otoczeniu ks. Janusza I; nabył w r. 1429 część Dąbrówki w ziemi nurskiej, w r. 1442, wraz z współposiadaczami Dąbrówki, Laskowa i Chajęt, fundował tamże jako podkomorzy łomżyński kościół parafialny.

S. w r. 1436 zapisał się na Uniw. Krak. Nie wiadomo, co robił w l.n., zanim wszedł do otoczenia ks. czersko-warszawskiego Bolesława IV. Dn. 8 III 1456 jako pisarz ziemi warszawskiej i zarazem skarbu książęcego, został odnotowany na rokach w Błoniu. Zajmował się także poborem podatków i dochodów książęcych w ziemi warszawskiej, jednocześnie jako pisarz skarbowy działał w kancelarii książęcej i współpracował z władzami regencyjnymi księstwa po śmierci Bolesława IV (1454), zwłaszcza z księżną Barbarą, matką młodych książąt. Współdziałał też z kolejnymi starostami ziemi warszawskiej. W r. 1466 uczestniczył w procesie wytoczonym Dorocie, córce i spadkobierczyni woj. mazowieckiego Jana Rogali z Węgrzynowa i Sąchocina, oskarżonej o spowodowanie zabójstwa jej męża kaszt. ciechanowskiego Jakuba Boglewskiego (5 I 1466). Jako pisarz warszawski jest S. znany do 6 XI 1466, mógł być nim jeszcze w r. 1467. Dn. 2 XI 1467 awansował na podkanclerzego młodych książąt czersko-warszawskich po Janie z Kryska, który odszedł z kancelarii. W istocie zastąpił także zmarłego wówczas kanclerza Macieja z Różana (tak sądzi A. Wolff), urząd kanclerza pozostał bowiem do r. 1471 nie obsadzony. S. towarzyszył odtąd młodym książętom spisując ich dokumenty; wystawiał także opróżnione dokumenty z poprzednich lat, opatrywane już jego nową formułą urzędową. W r. 1468 opieczętował na polecenie księżnej Barbary oraz Konrada III wielką pieczęcią Bolesława IV aż 335 dokumentów wieczystych.

S. uzyskał – zapewne jeszcze jako pisarz ziemi warszawskiej – nadanie książęce wójtostw w nowo zakładanych wsiach książęcych w ziemi warszawskiej: Lipiny, Mlęcino, Mokra, Turek; sprzedał je w l. 1468–70. Uzyskał także od książąt 23 III 1470 potwierdzenie przywileju Trojdena I czerskiego z r. 1340, nadającego prawo niemieckie i zezwalającego na lokację dóbr Pakosława z Kozietuł i Główczyna, protoplasty Awdańców z Główczyna.

W lutym 1466 S. był prezentowany na dochodową parafię w Podosiu, patronatu szlacheckiego, przez chorążego zakroczymskiego Jana z Podosia, z którym zapewne łączyły go wspólne interesy. Z predykatem venerabilis, świadczącym o jego przynależności do stanu duchownego, występował od r. 1467; brak jest jednak danych o zajmowanych przez niego prebendach kościelnych. Dn. 3 IV 1471 na zjeździe w Zakroczymiu S. spisał podstawowy dokument podziału Mazowsza na 4 dzielnice książęce, określający szczegółowo stan posiadania i uprawnienia patronackie książąt w zakresie instytucji kościelnych. Jako podkanclerzy spisał jeszcze dokument czterech książąt z 11 VI 1471 dla Mikołaja z Mierzeńca i jego krewnych, nadający im prawo nieodpowiedne i zwolnienie od kar sądowych. Zapewne po tej dacie objął formalnie urząd kanclerza dworu w organizowanej właśnie wspólnej kancelarii książąt Bolesława V warszawskiego i Janusza II ciechanowskiego, zmarł bowiem jako kanclerz 20 VII 1471; zapis o jego śmierci wciągnięto do metryki książęcej.

S. miał brata Jakuba; prawa spadkowe do dóbr w obu Główczynach przejął po nich w r. 1475 dalszy krewny, Jan Słęka z Siedlca, kuchmistrz nadworny książąt Bolesława V warszawskiego i Janusza II ciechanowskiego, potem skarbnik czerski w l. 1480–87.

 

Wolff, Studia na urzędnikami maz. (błędna informacja, że S. został w r. 1471 kanclerzem ks. Konrada III); – tenże, Metryka Mazowiecka, W. 1929 s. 55, 56, 111; Pacuski K., Kancelarie książęce w obronie racji stanu Mazowsza, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane A. Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, P. 1997 s. 494; Sobol B., Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu książęcym, W. 1968 s. 171; – Album stud. Univ. Crac., I 87; Archiwum Komisji Prawniczej, Kr. 1897–1926 VI 21–2 nr 71; Iura Masoviae terrestria, Wyd. J. Sawicki, W. 1973–4 I nr 126; Kod. maz. (Lubomirskiego), nr 63; Kuraszkiewicz W., Wolff A., Zapiski i roty polskie XV–XVI w. z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, Kr. 1950 s. XIX; Księga ziemi czerskiej, 1404–1425, Wyd. J. T. Lubomirski, W. 1879 s. LVII–LX; Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, Wr. 1989 cz. II nr 241; Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy, 1376–1772, Wyd. T. Wierzbowski, W. 1913 nr 14; Zbiór dok. m. Płocka, I nr 187; – AGAD: dok. perg. nr 3581, 3583, 3586, 6682, Metryka Kor. t. 4 k. 150v., t. 5 k. 5, 86, 88v., 89, 121, 122v., 132v.–133, 133v., t. 6 k. Id, t. 9 k. 1, t. 87 k. 483–485v., Błońska ziem. t. 1 k. 405, t. 2 k. 3, Warsz. ziem. i grodz. t. 3 s. 27, t. 4 s. 1, 29, 62, 112, 161, 186, 195, 359, 518, Zakr. ziem. wiecz. rel. t. 117 k. 376–377v.; – Arch. Diec. w Płocku: dok. perg. 335, Ep. pł. t. 5 k. 166v.; IH PAN, Pracownia Atlasu – kartoteka Słown. Hist.-Geogr. Mazowsza do r. 1526: ziemia czerska; – Mater. do spisu urzędników maz. do końca XV w. zgromadzone przez autora.

Kazimierz Pacuski

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.