INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jeremiasz Poczapowski h. Kotwicz  

 
 
2 poł. XVI - 1637-10-05
Biogram został opublikowany w latach 1982-1983 w XXVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Poczapowski Jeremiasz h. Kotwicz (zm. 1637), unicki biskup łucki i ostrogski. Pochodził z rodziny osiadłej w woj. nowogródzkim, miał na imię prawdopodobnie Michał. W młodości wstąpił do zakonu bazylianów i przyjął imię Jeremiasz. Po odbyciu nowicjatu został wysłany przez metropolitę Józefa Welamina Rutskiego do Rzymu, gdzie studiował teologię w Kolegium Greckim. Wr. 1621 został P. władyką łuckim. Aby objąć swój urząd i beneficjum, musiał pozbyć się pretendenta w osobie duchownego prawosławnego Izaaka Boryskowicza, konsekrowanego przez patriarchę jerozolimskiego Teofanesa w r. 1620/1 na biskupa łuckiego i ostrogskiego. Wg Boryskowicza P. usunął go z Łucka dopiero w r. 1623. Nie zakończyło to jednak walki o «dusze», a przede wszystkim o monastery i cerkwie wraz z ich uposażeniem, prowadzonej nie tylko na drodze legalnej, ale i z użyciem siły. W r. 1624 oskarżano P-ego o to, że utrzymuje w swej służbie «ludzi swawolnych», na których ciążyły zarzuty licznych przestępstw. Uczestniczył P. w pracach reformatorskich metropolity Rutskiego oraz w próbach zrealizowania jego planu zjednoczenia Kościoła unickiego z prawosławnym. Brał udział we wszystkich zjazdach i synodach mających przygotować owo zjednoczenie, a więc w Nowogródku (1624), Kobryniu (1626), Falimiczach (1629), gdzie występował jako gospodarz. Uczestniczył także w synodzie lwowskim (koniec października i listopad 1629), który unaocznił nierealność projektów Rutskiego w kwestii pojednania z prawosławiem.

P. brał również udział w życiu politycznym Rzpltej, zwłaszcza w niezwykle trudnej dla Kościoła unickiego sytuacji, jaka wytworzyła się po śmierci Zygmunta III. Był na elekcji 1632 r. i wraz z metropolitą Rutskim starał się nie dopuścić do przyjęcia przez królewicza postanowienia o restytuowaniu hierarchii prawosławnej w Rzpltej wraz z jej uprawnieniami majątkowymi («Puncta assecurationis obywateli Korony i W. Ks. Lit. ruskiego narodu wyznających grecką religię»). Restytucja ta uderzała bezpośrednio i w P-ego, miał on bowiem ustąpić katedrę i większość świątyń z ich uposażeniem władyce prawosławnemu, zadowalając się jedynie dożywotnio tytułem biskupa i archimandryctwem żydyczyńskim. Po oblatowaniu wspomnianego postanowienia P. pisał rozpaczliwe listy do Urbana VIII i Kongregacji Krzewienia Wiary oraz wnosił protestacje. P. przybył i na sejm koronacyjny, w czasie którego kanclerz lit. Albrycht Stanisław Radziwiłł, zobowiązany przez Władysława IV, próbował doprowadzić do pokojowego podziału świątyń i dóbr między nim a kandydatem prawosławnym na biskupstwo łuckie – Atanazym Puzyną (8 III 1633). P. obiecał, że podporządkuje się życzeniom króla, jeżeli tylko papież wyrazi na to zgodę. Puzyna, mając poparcie Władysława IV i wołyńskiej szlachty, nie zamierzał jednak czekać na decyzję Rzymu. W kilka tygodni później pozbawił P-ego części beneficjum; jako rekompensatę uzyskał P. 15 VI 1633 1 200 złp. z kiesy królewskiej. W związku z postanowieniami sejmu koronacyjnego, wg których zgodę na wydzielenie z dóbr, dotąd unickich, beneficjów dla biskupów prawosławnych uzależniono od papieża, P. został przez episkopat unicki wysłany do Rzymu, aby przeciwdziałać zabiegom posła królewskiego. Trudno stwierdzić, o ile jego starania wpłynęły na stanowisko Kurii rzymskiej, która nie wyraziła zgody na ustępstwa wobec prawosławnych. Po powrocie uczestniczył w sejmiku przedsejmowym łuckim i w sejmie zwycz. 1635 r. Sejm ten spowodował poprawę jego sytuacji; przywrócono mu sobory katedralne i dobra władyctwa z wyjątkiem 3 wsi pozostawionych Puzynie. Mimo to P. podpisał protestacje przeciwko konstytucji o religii greckiej, zatwierdzającej hierarchię prawosławną. P. zmarł 5 (15) X 1637 i pochowany został w klasztorze żydyczyńskim.

 

Niesiecki; Stebelski I., Zebranie arcybiskupów i biskupów ruskich wszystkich katedr w Koronie Polskiej i W. Ks. Litewskiem będących…, Script. Rer. Pol., Kr. 1878 IV 289–92; – Bendza M., Władysław IV a Kościół prawosławny (1632–1648), „Roczn. Teolog.” R. 20: 1978 s. 48, 61–2, 65; [Bulgakov] Makaryj, Istorija russkoj cerkvi, S. Pet. 1903 XI 299, 316, 365, 438, 440, 477, 543; Golubev S., Kievskij metropolit Petr Mohylja i jego spodvižniki, Kiev 1898 II (Priloženija) nr 24, 26; – Arch. Jugo-Zap. Rossii, č. 2 t. 1, č. 3, t. 1. č. 5. t. 1, č. 6. t. 1; Archeografičeskij Sbornik dokumentov, XIII; Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, Ed. A. Velykyj, Romae 1972 I; Litterae nuntiorum apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes, Ed. A. Velykyj, Romae 1961 V; Monumenta Ucrainae historica, Romae 1965 II; Radziwiłł, Memoriale, I–II; – B. Inst. Hist. Uniw. Warsz.: Dzięgielewski J., Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV, W. 1978 s. 130, 147, 150, 273, 276, 282 (mszp. pracy doktorskiej); B. Ossol.: rkp. 206 k. 51, rkp. 12750/II nr 74, 81.

Jan Dzięgielewski

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.