INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Jerzy Felicjan Siemiątkowski     

Jerzy Felicjan Siemiątkowski  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1996-1997 w XXXVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Siemiątkowski Jerzy Felicjan (1889–1974), ziemianin, działacz społeczny i gospodarczy, senator RP. Ur. 7/19 XI w Wąpielsku w pow. rypińskim w rodzinie ziemiańskiej, był synem Józefa i Anny z Płoskich.

S. uczył się w szkole realnej w Łowiczu, z której został wydalony za udział w strajku szkolnym. Wg życiorysu zamieszczonego w wydawnictwie „Album. Skorowidz Senatu i Sejmu 1935–40” ukończył szkołę realną Witolda Wróblewskiego w Warszawie, a potem wyjechał na studia do Liège (nie znajduje to jednak potwierdzenia w pracy J. Hulewicza „Studia Polaków w Uniwersytecie w Liège w latach 1880–1940”, Kr. 1969), a następnie do Taboru w Czechach.

S. gospodarował w odziedziczonym po ojcu majątku Wąpielsk w pow. rypińskim. W czasie pierwszej wojny światowej działał w Radzie Opiekuńczej pow. rypińskiego, Komitecie Obywatelskim oraz w Pomocniczym Komitecie przy Polskiej Organizacji Wojskowej. Wchodził też w skład zarządu oddziału lipnowskiego (obejmującego pow. lipnowski i rypiński) Związku Ziemian (utworzonego w r. 1916). W r. 1918 przejął od Niemców kierownictwo powiatowego Urzędu Aprowizacji w Rypinie. W r. 1920 wszedł do Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na pow. rypiński. W r. 1918 S. został członkiem Wydz. Powiatowego w Rypinie i był nim przez wszystkie cztery kolejne kadencje. Przez dwie kadencje był również członkiem Wydz. Wojewódzkiego woj. warszawskiego. Na przełomie l. dwudziestych i trzydziestych był radcą warszawskiej Izby Rolniczej oraz członkiem Rady Wojewódzkiej Tow. Organizacji i Spółek Rolniczych.

W l. międzywojennych S. działał nadal w Związku Ziemian i był jego delegatem do Rady Nadzorczej Organizacji Ziemiańskich z Mazowsza Płockiego. Po utworzeniu w lutym 1926 Spółdzielni Mleczarskiej Parowej «Rotr» w Rypinie, S. został członkiem jej Rady Nadzorczej, a potem od r. 1931 prezesem. Zajmował też stanowisko prezesa Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rypinie. W l. 1927–39 razem z J. Kowalskim redagował wydawane przez Tow. Rolnicze w Rypinie czasopismo „Rolnik Rypiński. Biuletyn kwartalny organizacji rolnych powiatu rypińskiego”. W dn. 12 VII 1928 przyjmował w Wąpielsku w swoim majątku prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W r. 1929 wchodził w skład komitetu wykonawczego wystawy regionalnej w Płocku prezentującej dorobek poszczególnych powiatów woj. warszawskiego. Brał udział w pracach rypińskiego Domu Ludowego i Tow. Naukowego Płockiego. W l. 1935–8 był senatorem RP (wybrany w woj. warszawskim); w Senacie należał do Komisji Gospodarczo-Skarbowej.

W czasie drugiej wojny światowej S. przebywał w Generalnym Gubernatorstwie. W latach powojennych pracował w Państwowych Gospodarstwach Rolnych woj. pomorskiego, a następnie bydgoskiego. Zmarł 25 III 1974 w Toruniu i tam został pochowany. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Polonia Restituía.

S. był żonaty od r. 1954 z Haliną Salwowską.

 

Krajewski M., Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 1986 s. 122; tenże, Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej (do 1945 r.), Lipno 1992 s. 313–14; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, W. 1994 (fot.); Słown. Geogr. (Wąpielsk); Album-Skorowidz Senatu i Sejmu 1935–40, s. 195, 196, 238 (fot.), 239; Zieleniewski, Sejm i Senat 1935–40, s. 414 (fot.), 460; Katalog zabytków sztuki w Pol., XI z. 12 s. 25; – Hajkowski F., Spółdzielczość mleczarska w pow. rypińskim, W. 1929 s. 35, 42, 59; Mąkowski W., Historyczne tło powieści, w: Dmochowski F. S., Przekleństwo matki, Płock 1935 s. VII–VIII; Piotrowski R., Powiat rypiński na przełomie XIX i XX wieku, w: Szkice rypińskie, Bydgoszcz 1967 s. 124; tenże, Struktura agrarna w powiecie rypińskim w latach 1867–1939, „Ziemia Dobrzyńska” T. 3: 1995 s. 43; Świecki T., Wybult F., Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Tor. 1932; Waszkiewicz Z., Z dziejów międzywojennego Rypina (1918–1939), w: Rypin. Szkice z dziejów miasta, Pod red. M. Krajewskiego, Rypin 1994 s. 300; taż, Z dziejów ziemi dobrzyńskiej w latach 1918–1939, w: Studia z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV–XX wiek, Pod red. M. Wojciechowskiego, W. 1987 s. 119, 129; Zabytki architektury woj. bydgoskiego, Oprac. Z. Ciara, E. Gąsiorowski [i in.], Bydgoszcz 1974 s. 205; – Księga adresowa Polski, W. 1930 s. 2051; Rocznik polskiego przemysłu i handlu, W. 1936 poz. nr 866, toż W. 1938 poz. nr 883, 7803; Spraw. Spółdzielni Mleczarskiej Parowej „Rotr” w Rypinie… za r. 1931, Rypin 1931 s. 4; Spraw. stenogr. Senatu 1935, nr 1 kol. 8, nr 11 kol. 50–1, nr 14 kol. 16–18, nr 25 kol. 50–2; – „Tyg. Powsz.” 1974 nr 14; – Mater. Red. PSB: Kserokopia aktu ur. S-ego, otrzymana z Urzędu Gminy w Wąpielsku; Kronika Domu Chełmickich (mszp., w posiadaniu Krystyny Falęckiej z W.).

Mirosław Krajewski

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.