INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Jonasz (w życiu świeckim Jan, Iwan) Protasowicz h. Jastrzębiec      Jona Protaszewicz, Metropolita całej Rusi - portret asortacyjny w Bartosz Paprocki, Gniazdo Cnoty, Kraków 1578, s. 1170 - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl - fragment.

Jonasz (w życiu świeckim Jan, Iwan) Protasowicz h. Jastrzębiec  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1984-1985 w XXVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Protasowicz Jonasz h. Jastrzębiec (zm. 1577), metropolita kijowski. Był synem klucznika trockiego Wasila Olechnowicza i Salomonidy. Przed przyjęciem święceń duchownych używał imienia Jan (Iwan). Prawdopodobnie jest on identyczny z dworzaninem królewskim Iwanem Protasowiczem, którego w r. 1540 Zygmunt Stary wysłał do Kijowa, aby uwolnił z więzienia archimandrytę peczerskiego Sofroniusza i doprowadził do załagodzenia sporów między nim a mnichami tegoż monasteru.

W r. 1556 P. był już sędzią pińskim. Wspólnie z braćmi Benedyktem i Dymitrem 15 V 1559 przedłożył rewizorowi królewskiemu Hrehoremu Wołłowiczowi przywileje na dobra Mohylnę i Worocewicze oraz dworzyszcze w Duchnowiczach (pow. piński), które ich ojciec wysłużył u kniaziów pińskich Marii Semenowej Olelkowiczowej i jej zięcia Fedora Jarosławowicza. Ponadto P. udokumentował wówczas swe prawa do majętności krywczyckiej, położonej nad Jasiołdą (pow. piński). Trzecią część tego majątku nabył bowiem 3 IV 1556 od Iwana Bułhaka za 200 kop gr lit. Natomiast dwie pozostałe części Krywczyc wziął w zastaw od Bułhaka 24 IV t. r. za 400 kop gr. Prócz tego posiadał dobra rodowe, mianowicie część majętności Ostrowiec (woj. nowogrodzkie).

Przyjmuje się, iż w r. 1561 P. pod imieniem Jonasz został prawosławnym władyką pińskim i turowskim. Bez wątpienia był nim w grudniu 1566. Bardziej znana jest jego działalność jako metropolity kijowskiego. Nominację na najwyższą godność duchowną wschodniego odłamu chrześcijaństwa w W. Ks. Lit. uzyskał w 1. poł. 1568 r. W końcu t. r. otrzymał także sakrę od patriarchy konstantynopolskiego Mitrofana zatwierdzającą go na katedrze metropolitalnej. Wkrótce po nominacji P. wystąpił do króla z prośbami dotyczącymi uporządkowania aktualnych spraw Cerkwi oraz rozszerzenia praw duchowieństwa prawosławnego. Przebywający na sejmie lit. w Grodnie Zygmunt August udzielił 25 VI 1568 odpowiedzi P-owi. Aprobował główny wniosek metropolity, by ograniczyć nadawanie dostojeństw duchownych ludziom świeckim. Zygmunt August zobowiązywał ponadto wszystkie osoby świeckie, które posiadały bądź uzyskałyby godności duchowne, aby w przeciągu trzech miesięcy od daty nominacji przyjmowały święcenia. W przeciwnym wypadku groził odebraniem zarówno funkcji, jak i związanego z nimi uposażenia. Z tego prawa skorzystał również metropolita Jonasz, gdyż 15 II 1569 nadał mu król archimandrię i monaster Św. Trójcy w Wilnie po odebraniu ich z rąk rajcy wileńskiego Fedora Wielikowicza. Zygmunt August nie przystał natomiast na propozycję, aby rozdawnictwo funkcji odebranych z rąk świeckich pozostawało w gestii biskupów prawosławnych. Także postulat zrównania pod względem praw episkopatu prawosławnego z hierarchią katolicką poprzez wprowadzenie go do rady hospodarskiej nie doczekał się realizacji. Kolejna prośba P-a, by nadano mu tytuł metropolity halickiego, została odłożona do rozpatrzenia na wspólnym polsko-litewskim sejmie. Z poparciem ze strony króla spotkała się natomiast akcja P-a zmierzająca do restytucji dóbr cerkiewnych, rozgrabionych przez osoby świeckie bądź zabranych przez fundatorów, którzy pod wpływem prądów reformacyjnych zmienili wyznanie. Sukcesem zakończyła się zwłaszcza walka z magistratem wileńskim o zwrot przyłączonej do magdeburgii jurydyki wraz z przywilejami nadającymi ją na uposażenie metropolitów kijowskich oraz doprowadzenie do zwrotu mienia należącego do cerkwi wileńskich. Dbał także o cerkwie w Nowogródku, gdzie najczęściej rezydował, bowiem skłonił króla w r. 1569 do refundacji 20 włók ziemi na ich uposażenie. Pozytywnego rezultatu nie przyniosły natomiast spory z Jarosławem i Szczęsnym Hołowczyńskimi o włość Świntynniki, nadaną przez ich przodków wileńskiemu monasterowi Św. Trójcy.

W działalności P-a jako metropolity odbijało się zatem dążenie do wzmocnienia autorytetu duchowieństwa prawosławnego oraz do uniezależnienia go od czynników świeckich. Szczególną troskę wykazywał przede wszystkim w kwestii zachowania i zabezpieczenia majątku cerkiewnego. W tym ostatnim nie odróżniał się od swoich poprzedników działających w trudnym okresie odchodzenia od prawosławia wielu możnych protektorów. W r. 1576 ze względu na wiek P. dobrowolnie ustąpił z metropolii kijowskiej i halickiej na rzecz dworzanina królewskiego Eliasza Kuczy. Zastrzegł przy tym starszeństwo w sprawach duchownych do końca życia. Przywilejem z 23 IX 1576 Stefan Batory zatwierdził ten układ. P. zmarł parę miesięcy po tym akcie, na początku 1577 r., gdyż w kwietniu t. r. król wysłał list do patriarchy Jeremiasza z wiadomością o nominacji Eliasza Kuczy.

P. przed przyjęciem święceń duchownych był żonaty. Pozostawił trzech synów: Matwieja, diaka kancelarii lit. w końcu panowania Zygmunta Augusta i w czasach Stefana Batorego, Jana (Iwana), który w l. 1576–90 był sędzią grodzkim wileńskim z ramienia Mikołaja «Rudego» i Krzysztofa Mikołaja Radziwiłłów, oraz Teodora.

 

Boniecki, Poczet rodów; Kojałowicz, Compendium; Niesiecki; Okolski, II 44; Uruski; Wolff, Kniaziowie lit.-rus., s. 123; – [Bulgakov M. P.], Istorija russkoj cerkvi Makarija archiepiskopa litovskogo i vilenskogo, S. Pet. 1879 IX 350–1, 375–86; Chodynicki K., Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska… 1370–1632, W. 1934; Kraszewski J. I., Wilno od początków jego do roku 1750, Wil. 1841 III 51–2, 85–7; Kulczyński I., Specimen Ecclesiae Ruthenicae, Paryż 1859 s. 127; Ljubavskij M., Litovsko-russkij sejm, Moskva 1900 s. 364, 393; Opisanie Kievosofijskogo sobora i kievskoj erarchii, Kiev 1825 s. 118; Ostatnie Stebelskiego prace, Script. Rer. Pol., IV 327–8, 339, 366; – Akty Zap. Ross., III 144–6, 196–7, 208; Archeografičeskij Sbornik Dokumentov, VI 227, 382, IX 64, 75–7, X 11–12, 215; Pamiętnik Teodora Jewłaszewskiego nowogródzkiego podsędka 1546–1604, W. 1860 s. 24; Revizija pušč i perechodov zverinych v byvšem Velikom Knjažestve Litovskom 1559 goda, Vil. 1867 s. 84–7, 97–102; Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, Petrograd 1915 XXXII I kol. 410, 836; – „Przegl. Pozn.” T. 38: 1865 s. 66, 89; – B. Czart.: rkp. 1352 s. 253 (Kojałowicz W., Herbarz litewski z r. 1658).

Henryk Lulewicz

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.