INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Józef Sygiert  

 
 
1780 - 07.1804
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sygiert Józef (1780–1804), poeta, tłumacz, krytyk literacki, bibliotekarz Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Ur. w Uhercach w ziemi sanockiej, był synem Tomasza Sygierta (Siegerta, Sigerta), lekarza (do r. 1775) woj. wołyńskiego Józefa Kantego Ossolińskiego. Matka S-a, Wiktoria z Malskich, wyszła powtórnie za mąż za Wincentego Podoleckiego. S. miał rodzoną siostrę Marię i przyrodniego brata, Jana Kantego Podoleckiego (zob.).

W l. 1793–6 uczył się S. w Rzeszowie; prawdopodobnie zawarł wtedy znajomość z Janem Stoczkiewiczem. Z r. 1795 pochodzą jego pierwsze utwory literackie: wiersze, rozprawki i tłumaczenia literatury klasycznej. Jednym z wcześniejszych utworów S-a był poemat z r. 1796 Wieśniactwo. Od t.r. studiował na Uniw. Lwow. filozofię i zgodnie z wolą rodziców prawo. W r. akad. 1800/1 przeniósł się na Uniw. Krak., studiując tu prawo i filologię klasyczną. Intensywnie uczył się języków; do swego profesora Jacka Idziego Przybylskiego pisał listy po grecku, z jego też inspiracji przełożył fragment „Edypa w Kolonie” Sofoklesa (niewyd.). W Krakowie skupił wokół siebie grono początkujących literatów, do którego należeli m.in. Stoczkiewicz, Józef Gross, Lucjan Jakielski, Lucjan Erazm Janiszowski, Benedykt Kosieradzki, Jan Łazurkiewicz, Andrzej Markiewicz, Ksawery Mogilnicki, Jan Pachman i Antoni Pełka. Zbierali się oni przeważnie w wynajmowanym przez S-a pokoju, najpierw na stancji przy ul. Grodzkiej, a następnie przy Wiślnej, dzieląc się wrażeniami z lektur i wzajemnie oceniając swe prace literackie. Czytali głównie utwory pisarzy starożytnych oraz dzieła literatury niemieckiej i francuskiej, m.in. prace filozoficzne C. A. Helvetiusa, P. H. Holbacha, C. L. Montesquieu’a, C. F. Volneya i Voltaire’a. Z literatury polskiej upodobaniem darzyli Jana Kochanowskiego; S. napisał wiersze Janowi Kochanowskiemu surmaków polskich dowódcy poświęcone (1800). Zaprzyjaźniony najbliżej z Pełką (sympatyzował z jego siostrą, Wiktorią), był S. niewątpliwie główną postacią tego grona młodzieży, widzącej w literaturze ostoję dla narodu. Planował wydawanie w Krakowie czasopisma literackiego, w którym by się «lekkie poezyje z tłumaczeniami klasycznych autorów tasowały», ale Przybylski wyperswadował mu ten pomysł, m.in. z uwagi na cenzurę austriacką.

Przygotowując się do objęcia po Przybylskim Katedry Greki, wyjechał S. na początku sierpnia 1801 do Wiednia i podjął studia na tamtejszym uniwersytecie. Nawiązał wtedy znajomość z Józefem Maksymilianem Ossolińskim, któremu zadedykował tłumaczenia (fragmentów „Iliady” i „Odysei” Homera oraz poezji Moscha i Tyrteusza). Ossoliński rozpoczął zabiegi o druk jego prac i zatrudnił go w swej bibliotece, kierowanej przez Samuela Bogumiła Lindego. S. jeździł z Ossolińskim na zakupy książek i licytacje, był m.in. w Peszcie; poznał u niego Jana Potockiego i Aleksandra Antoniego Sapiehę. Z przyjaciółmi w Krakowie, do których dołączył Franciszek Wężyk, utrzymywał żywą korespondencję, inspirował ich prace literackie, nieraz ich odwiedzał; w Wiedniu jego najbliższym przyjacielem był Klemens Urmowski. Nadal pisał wiersze oraz rozprawki krytyczne i filozoficzne, np. Traktat o przyjaźni („Almanach Lubelski na r. 1815”, L. 1815). Przede wszystkim jednak tłumaczył z greki (Sofoklesa, Biona ze Smyrny, Anakreonta, Pindara, Tucydydesa) i łaciny (pierwszy w Polsce prawie kompletny przekład „De rerum natura” Lukrecjusza, fragmenty z Wergiliusza, pierwsze przekłady kilku „Elegii” Klemensa Janickiego, m.in. „O sobie samym do potomności”), a także z literatury niemieckiej (m.in. F. G. Klopstocka, F. Hagedorna, G. E. Lessinga), francuskiej (Holbacha, „Maksymy” F. de La Rochefoucauld) i angielskiej (A. Pope’a, w r. 1801 fragmenty pieśni „Kalton i Kolmala. Duma Osyana” w: „Almanach Lubelski na r. 1815”). W styczniu 1802 ukazała się w wiedeńskim periodyku „Annalen für österreichische Literatur” (nr 5–6) jedyna drukowana za życia praca S-a: omówienie poematu Dyzmy Bończy Tomaszewskiego „Rolnictwo” (Lw. 1801). Pod wpływem lektur i prac translatorskich poglądy autora m.in. zakorzenionej w religii katolickiej Pieśni Theophilantropów, ulegały ewolucji w kierunku libertynizmu (np. w wierszu Straszydło; tym mianem określił wiarę).

W kwietniu 1803 odwiedził S. w Lesku w ziemi sanockiej matkę i ojczyma. W grudniu t.r. został po odejściu Lindego naczelnym bibliotekarzem w bibliotece Ossolińskiego, z pensją zapewne 500 złr. (2 tys. złp.) rocznie. S. okazał się sumiennym bibliotekarzem; w krótkim czasie uporządkował zbiór panegiryków i sporządził katalogi (zachowały się dwa katalogi jego autorstwa). Podjął w r. 1803 pracę nad tragedią Wanda, pisaną wierszem trzynastozgłoskowym (powstał tylko pierwszy akt). Wspólnie z Ossolińskim i początkowo także z Lindem starał się o założenie w Krakowie periodyku poświęconego ojczystej historii i literaturze pt. „Biblioteka Historii i Literatury Polskiej Dawnej i Teraźniejszej”. Pisał dla tego czasopisma recenzję przekładu „Iliady”, dokonanego przez Franciszka Ksawerego Dmochowskiego (nieukończoną opublikował B. Gubrynowicz w r. 1929). Podczas kolejnych odwiedzin w Lesku, w lipcu 1804, zachorował S. na płuca i zmarł.

Największy zespół prac S-a ogłosił Urmowski w „Almanachu Lubelskim na r. 1815”. Inne utwory ukazały się w „Pamiętniku Lwowskim”, „Czasopiśmie Biblioteki im. Ossolińskich”, „Eosie” oraz w wyborze pism Holbacha, w opracowaniu Mariana Skrzypka. Większość prac literackich S-a oraz jego korespondencja znajduje się w Bibliotece Ossolińskich (sygn. 598 I, 858 II, 859 II, 937 II, 1084 II, 1280 I, Zbiór Pawlikowskich, nr 96).

S. rodziny nie założył.

 

Enc. Org.; Estreicher w. XIX; PSB (Ossoliński Józef Maksymilian, Przybylski Jacek Idzi, Stoczkiewicz Jan); Słown. Pracowników Książki Pol.; Wójcicki, Cmentarz Powązkowski, I; – Bartoszewicz J., Historia literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana, W. 1861; Barycz H., Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wr. 1969; Chłędowski K., Z przeszłości naszej i obcej, Lw. 1935; Frančić M., Cztery pokolenia studentów krakowskich (od Oświecenia do powstania 1846), w: Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego od Oświecenia do połowy XX wieku, Red. C. Bobińska, Kr. 1964 I; Gubrynowicz B., Nieznana współczesna krytyka J. Sygierta przekładu „Iliady” Dmochowskiego, Lw. 1929; Jabłońska W., Józef Maksymilian Ossoliński. Szkic biograficzny, Wr. 1967; Janowski M., Narodziny inteligencji 1750–1831, W. 2008; Michalski J., Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, W. 2007; Skowronek J., Z magnackiego gniazda do napoleońskiego wywiadu. Aleksander Sapieha, W. 1992; Skrzypek M., Filozofia Diderota, W. 1996; tenże, Holbach, W. 1978; tenże, La réception de l’Histoire des deux Indes en Pologne et en Russie au dixhuitième siècle, „Studies on Voltaire and the Eighteenth Century” T. 286: 1991; tenże, Lukrecjusz w poezji filozoficznej polskiego Oświecenia, „Przegl. Human.” 2000 nr 3; Snopek J., Antoni Gorecki – Antoni Pełka. Zagadka historyczno-literacka, „Pam. Liter.” 1985 z. 1; tenże, Franciszek Wężyk i Józef Sygiert. Z dziejów literackiej przyjaźni, „Przegl. Human.” 1987 nr 12; tenże, Kult Kochanowskiego w kręgu twórców skupionych wokół Józefa Sygierta (Karta z dziejów krakowskiego Oświecenia), „Ruch Liter.” 1984 z. 5–6; tenże, Nieznana karta z dziejów oświeceniowej recepcji literatury antycznej, „Meander” 1983 nr 9; tenże, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, W. 1999; tenże, Prowincja oświecona. Kultura literacka ziemi krakowskiej w dobie Oświecenia 1750–1815, W. 1992; tenże, Z dziejów recepcji Pope’a w polskim Oświeceniu. Nieznany przekład „Essay on Man” z roku 1803, „Ruch Liter.” 1987 z. 2; Tyszkowski W., Józef Sygiert – bibliotekarz Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, „Roczn. Zakł. Narod. im. Ossolińskich” T. 8: 1973; Zapała Z., Franciszek Wężyk. Monografia biograficzno-krytyczna, Kr. 1898; Zyga A., Józef Sygiert, sanocki pomocnik J. M. Ossolińskiego, „Now. Rzeszowskie” 1967 nr 197; – Almanach Lubelski na r. 1815 (wstęp K. Urmowski); Hertz, Zbiór poetów pol.; Wężyk F., Pisma, Kr. 1878 II; Załuski J., Wspomnienia, Oprac. A. Palarczykowa, Kr. 1976; – „Czas. Nauk. od Zakł. Narod. im. Ossolińskich wyd.” 1832; „Mnemosyne” 1828 nr 50; – B. Ossol.: sygn. 778, 779, 1087, 1297.

Jerzy Snopek

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.