INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Kazimierz Jan Szefer      Kazimierz Szefer, naczelny kapelan wyznania ewangelicko-reformowanego Wojska Polskiego. Fotografia ze zbiorów NAC (pokolorowana).

Kazimierz Jan Szefer  

 
 
1861-09-12 - 1939-04-10
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szefer Kazimierz Jan Konstanty (1861–1939), pastor ewangelicko-reformowany, kapelan Wojska Polskiego.

Ur. 12 IX w Sielcu koło Staszowa w rodzinie wyznania ewangelicko-reformowanego, był synem Adolfa (1834–1901), miejscowego pastora, i Zofii z Mozesów (1836–1885), córki Jana Mozesa, pastora ewangelicko-reformowanego z Zelowa.

Od r. 1872 uczył się S. w Kielcach w szkole przygotowawczej, a w l. 1873–83 w Męskim Gimnazjum Klasycznym. Po zdaniu matury studiował teologię ewangelicką na uniw. w Dorpacie (obecnie Tartu), gdzie był członkiem korporacji Konwent Polonia. W r. 1889 otrzymał stopień doktora nauk teologicznych, a 22 XI t.r. zdał egzamin konsystorski w Warszawie i 24 XI został ordynowany na duchownego kościoła ewangelicko-reformowanego i wikariusza przy zborze warszawskim. Odprawiał nabożeństwa w wakujących zborach prowincjonalnych (w Żychlinie koło Konina, Zelowie koło Łasku) oraz warszawskich zborach filialnych. Od marca 1891 pełnił obowiązki duszpasterskie w zborze w Serejach w gub. augustowskiej. Po śmierci ojca został mianowany w październiku 1901 administratorem wakującego zboru w Sielcu; 17 VII r.n. obrano go tam jednogłośnie pastorem (wybór zatwierdzony przez synod w r. 1904). Nagrodzony w r. 1907 krzyżem pastorskim, pełnił równocześnie od r. 1910 funkcję administratora parafii w Żychlinie.

Okres pierwszej wojny światowej spędził S. w Sielcu, a następnie w Warszawie. Pozostając pastorem zboru sieleckiego, w niepodległej Polsce został 1 V 1920 mianowany szefem utworzonego 20 X 1919 Głównego Urzędu Duszpasterskiego Ewangelickiego-Reformowanego (do r. 1930 pracował w nim jednoosobowo). Wtedy też objął funkcję naczelnego kapelana wyznania ewangelicko-reformowanego WP. Dn. 20 I 1922 otrzymał od konsystorza Jednoty warszawskiej tytuł seniora; w WP awansował t.r. do stopnia pułkownika. Od 1 IV 1927 sprawował opiekę nad unitami w WP. W warszawskim miesięczniku Kościoła ewangelicko-reformowanego „Jednota” opublikował sprawozdanie z posiedzenia kolegium kościelnego Z wojskowego senioratu ewangelickiego (R. 1: 1926) oraz Przemówienie wygłoszone z okazji odzyskania niepodległości 11 listopada w Warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym (R. 2: 1927). Wraz z superintendentem Władysławem Semadenim oraz prezesem Konsystorza i prezesem Synodu Henrykiem Sachsem wizytował w maju 1928 parafię sielecką, liczącą wtedy (w związku z przejściem parafian do nowej parafii w Kielcach) jedynie kilkunastu wiernych. W r. 1931 został wybrany przez Konsystorz na radcę duchownego Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP. Zmarł 10 IV 1939 w Staszowie podczas wizytacji parafii i został pochowany tamże na cmentarzu ewangelickim (nagrobek niezachowany); w pogrzebie uczestniczyli m.in. premier gen. Felicjan Sławoj-Składkowski oraz wojskowi kapelani różnych wyznań (za wyjątkiem rzymskokatolickiego). S. był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1928), Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918–1920, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości oraz Orderem Virtuti Militari.

W zawartym w r. 1895 małżeństwie ze współwyznawczynią Zofią z Rayskich (1867–1967), córką Konstantego, dziedzica dóbr Niepokojczyce na Grodzieńszczyźnie, i Konstancji von Kruger z Rygi, miał S. sześcioro dzieci: Tadeusza Zdzisława (zob.), Stanisława Edwarda (1898–1969), kapitana WP, Halinę (1900–1967), zamężną Kuchcińską, Konstancję (1902–1981), więźniarkę hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, żonę Mieczysława Fiedlera (1899–1940), majora WP, zamordowanego przez NKWD w Katyniu, Irenę (1906–1989), zamężną Kucharską, oraz Henryka (1911–2002) żołnierza WP, po r. 1945 emigranta w USA.

 

Bibliogr. Warszawy, VI; Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939–1945. Słownik biograficzny, W. 2007 I 166, 544; – Alabrudzińska E., Duszpasterstwo ewangelickie w Wojsku Polskim w latach 1919–1939, w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych, Red. Z. Karpus, W. Rezmer, Tor. 2001; Kneifel E., Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555–1939, [b.m.r.w.] s. 130; Kowalski T. A., Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939), Tor. 1998; Kriegseisen W., Zbór kalwiński w Sielcu koło Staszowa, „Odr. i Reform. w Polsce” T. 35: 1990 s. 169–70, 175–8; Rej K. J., Ewangelicka służba duszpasterska w Wojsku Polskim 1919–1950, W. 2000 (fot.) s. 43–4, 178–80; Waszkiewicz Z., Naczelni kapelani wyznań nierzymskokatolickich w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej i ich wojenne losy, w: Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, Red. A. Czubiński i in., P. 2002 s. 413–14; – Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939, Kr. 2006; – „Dobra Nowina” 1964 nr 1 (nekrolog Edwarda Rayskiego); „Jednota” R. 4: 1929 nr 3, R. 5: 1930 nr 3; – Nekrologi z r. 1939: „Jednota” nr 7, „Szlakiem Reformacji” nr 4; – AAN: MWRiOP, sygn. 1298; BUW: sygn. SER 937, 1102, 1109, 1113; CAW: Teczka osobowa; – Informacje wnuczki S-a, Teresy Bartczak z W.

Kazimierz Bem

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.