INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Konstanty Połubiński     
Biogram został opublikowany w latach 1982-1983 w XXVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Połubiński Konstanty h. własnego (zm. 1640), kasztelan mścisławski, potem wojewoda parnawski. Był wnukiem kaszt. nowogródzkiego Aleksandra (zob.), synem Aleksandra, podkomorzego lidzkiego, i Anny, córki Dominika Alamaniego (zob.). W młodości, wg panegirystów, studiował w kolegium jezuickim w Brunsberdze (Braniewo) oraz na Akademii Wileńskiej. Następnie poświęcił się służbie wojskowej i brał udział w pocz. XVII w. w walkach pod dowództwem hetmana lit. Jana Karola Chodkiewicza w Inflantach oraz w wojnie o Smoleńsk w l. 1609–11. Przez pewien czas mógł być żołnierzem w wojsku kwarcianym, ponieważ panegiryki zawierają wzmianki o udziale P-ego w walkach na terenie Podola pod dowództwem hetmana kor. Stanisława Żółkiewskiego. Dn. 20 V 1616 został mianowany pisarzem ziemskim słonimskim, a 18 V 1621 otrzymał nominację na marszałka tego powiatu. Następnie 27 V 1625 otrzymał przywilej na kasztelana mścisławskiego. Z nieznanych powodów nie objął tego urzędu; jeszcze w lipcu 1627 był marszałkiem słonimskim, pełniąc jednocześnie funkcję marszałka Trybunału Lit. P. był prawdopodobnie posłem na sejm 1627 r., w czasie którego 30 X t. r. otrzymał powtórnie nominację na kasztelana mścisławskiego. Sejm ten wyznaczył go na jednego z komisarzy do ustalenia cen na towary zbytkowne. Podczas sejmu nadzwycz. 1629 r. został deputatem do sądzenia spraw o zaległe podatki w Trybunale Skarbowym w Wilnie. Na sejmie elekcyjnym 1632 r. brał udział w układaniu artykułów o bezpieczeństwie podczas elekcji, a ponadto przydzielono go jako sędziego do sądów marszałkowskich. Był elektorem Władysława IV z województwa mścisławskiego, podpisał także zaprzysiężenie paktów konwentów przez nowego króla. P. brał również udział w sejmie koronacyjnym Władysława IV w r. 1633 i 5 II otrzymał nominację na wojewodę parnawskiego. Jednocześnie został deputatem do poprawienia III Statutu Litewskiego.

P. był żonaty z Zofią Sapieżanką, córką Andrzeja, woj. mścisławskiego, a bratanicą kanclerza lit. Lwa Sapiehy. Kazimierz Leon Sapieha, pisarz lit., wyjeżdżając w r. 1635 w poselstwie do Moskwy, powierzył m. in. jemu opiekę nad swym ogromnym majątkiem. P. posiadał majętności dziedziczne: Dereczyn (pow. słonimski), Hłusk, wspólnie z kniaziem Mikołajem Czartoryskim (pow. rzeczycki), i Głębokie (pow. lidzki). Ten ostatni majątek sprzedał w r. 1632 za 40 000 zł leśniczemu orańskiemu i mereckiemu Jerzemu Chreptowiczowi. Żona P-ego zapisała mu w r. 1616 dobra odziedziczone po ojcu: Poczajowice (pow. orszański) i Zabłocie (pow. lidzki), oraz po matce – połowę Możejkowa (pow. lidzki). W r. 1622 kupił P. za 5 400 od Piotra Kędzierzawskiego leżące w pow. lidzkim dobra Marciniszki, które następnie wraz z połową Możejkowa sprzedał w r. 1626 za 30 000 zł woj. trockiemu Januszowi Skuminowi Tyszkiewiczowi. W r. 1630 monastyr pieczerski w Kijowie zwrócił mu zabrane poprzednio dobra Porzecze, Kosorycze i Dakota (woj. nowogródzkie). Należała doń również królewszczyzna, mianowicie dzierżawa Rudobiełka (pow. mozyrski), którą w lutym 1635, za zgodą królewską, cedował mu chorąży oszmiański Piotr Stecki. Po zmianie wyznania (prawosławie porzucił prawdopodobnie w związku ze swym ożenkiem) P. był gorliwym katolikiem; wspólnie z żoną fundował 9 XI 1618 klasztor Dominikanów z kościołem w głównej swej majętności Dereczyn. Drewniany kościół p. wezw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny zbudowany został w r. 1629, natomiast fundacja dominikanów w Dereczynie uzyskała potwierdzenie 6 VII 1634. Przy klasztorze fundował także szpital dla 12 ubogich. P. zmarł w r. 1640.

Z Zofią Sapieżanką (zm. po r. 1660) P. miał liczne potomstwo. Z sześciu synów Gabriel, Samuel i Władysław zmarli w wieku niemowlęcym, natomiast Hieronim Konstanty, w r. 1635 student Uniw. Krak., zmarł na studiach w Wiedniu. Jedynie Konstanty Eustachy, rotmistrz królewski i elektor z r. 1648, oraz Aleksander Hilary (zob.) osiągnęli wiek dojrzały. Pozostawił też sześć córek, z których Konstancja i Halszka zmarły w panieństwie, Katarzyna wyszła za Aleksandra Ogińskiego (zob.), Krystyna była żoną Jana Kamińskiego, podkomorzego wiłkomierskiego, Eufrozyna zaś poślubiła najpierw podkomorzego rzeczyckiego Bolesława Aleksandra Chaleckiego i następnie Władysława Giedroycia, horodniczego smoleńskiego, a Petronela została zakonnicą w klasztorze Bernardynek.

 

Estreicher; Słown. Geogr., I 960, III 78–9; Kojałowicz, Compendium; Niesiecki; Uruski; Wolff, Kniaziowie lit.-rus.; tenże, Senatorowie W. Ks. Lit.; Elektorowie; – Barącz S., Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, Lw. 1861 II 342; [Giżycki J. M.] Wołyniak, Wiadomości o dominikanach prowincji litewskiej, Kr. 1917 I 78–9; Grużewski B., Kościół Ewangelicko-Reformowany w Kielmach, W. 1912 s. 211–12; Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie, Wil. 1912; Sapiehowie; – Akty Vil. Archeogr. Kom., XVIII, XXVIII; Archeografičeskij Sbornik Dokumentov, I; Dziedzic J., Aquila Połubiniana, (b. m.) 1652; Kotyński J., Gratulatio… domino Hieronymo Constantino Połubiński, palatinidae Parnaviensi, Cracoviae 1635; Radziwiłł, Memoriale; Vol. leg., III 546, 658, 759, 773, 799; Wilkostowski z Grabia S., Nowy Konstantynopol…, Wil. 1640; tenże, Rany Jaśnie Wielmożnym Rodzicom…, (b. m. r.); – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. V nr 12 090, Dz. XI nr 34 s. 144, 148, 152, Dz. XXV nr 1043, Sumariusz Metryki Lit., t. VII k. 194, 204v., t. VIII k. 114n.; Arch. Państw. w Kr. Oddz. na Wawelu: Arch. Młynowskie Chodkiewiczów nr 153 (bez paginacji), 154 (bez paginacji); B. Czart.: rkp. 128 s. 43, 1352 s. 250 (Herbarz litewski Wojciecha Kojałowicza z r. 1658).

Henryk Lulewicz

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.