Aleksander Tarasowicz, drzewo genealogiczne rodu Połubińskich