INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Kornel Stołpowicki-Lebiecki h. Ościa  

 
 
1689-03-17 - 1730-01-22
Biogram został opublikowany w latach 2006-2007 w XLIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stołpowicki-Lebiecki (Lebecki) Kornel (Korneliusz), h. Ościa (1689–1730), biskup włodzimiersko-brzeski unicki, protoarchimandryta zakonu bazyliańskiego.

Ur. 17 III w rodzinie obrządku łacińskiego w okolicach Słonimia, był synem Piotra i Anny.

Po wstąpieniu do zakonu bazylianów, 3 XII 1716, rozpoczął S. studia teologiczne w Kolegium Greckim św. Atanazego w Rzymie; święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie w r. 1717. Po powrocie do Rzpltej, w r. 1720, pełnił funkcję kaznodziei w klasztorze bazyliańskim w Wilnie, nauczyciela nowicjuszy w Byteniu, rektora w założonym przez metropolitę unickiego Leona Kiszkę w r. 1719 seminarium przy kolegium bazyliańskim we Włodzimierzu i oficjała przy tamtejszej katedrze unickiej. W l.n. był ihumenem w bazyliańskich klasztorach w Berezweczu, a następnie Włodzimierzu, oraz konsultorem zgromadzenia bazyliańskiego. Jako delegat arcybp. połockiego Floriana Hrebnickiego uczestniczył w zjeździe hierarchów unickich w Łucku; podpisał wówczas datowany 23 IV 1725 list do Stolicy Apostolskiej z podziękowaniami za potwierdzenie uchwał synodu zamojskiego (z r. 1720) oraz z prośbą o interwencję w sprawie ochrony dóbr Kościoła unickiego w Rzpltej. Podczas kapituły w Byteniu, 13–18 X 1726, wybrany został S. na protoarchimandrytę (generała) zakonu bazylianów kongregacji ruskiej. Od r. 1729 prawdopodobnie sprawował funkcję archimandryty klasztoru bazyliańskiego w Dermaniu i Dubnie. Obrany 15 I 1729 (15 II wg M. M. Wojnara) archimandrytą klasztoru bazyliańskiego w Supraślu, odmówił przyjęcia funkcji z powodu nieporozumień wynikłych podczas głosowania; zgodę wyraził po powtórnej, jednomyślnej elekcji 28 II t.r. Dn. 12 VIII otrzymał od króla Augusta II nominację na biskupstwo unickiej diec. włodzimiersko-brzeskiej, a 3 IX od metropolity unickiego Atanazego Szeptyckiego dokument przekazujący dobra biskupstwa włodzimierskiego. Jak się wydaje, S. wszedł w posiadanie tych dóbr jeszcze przed konsekracją biskupią, co spowodowało konflikt z metropolitą Szeptyckim, który skarżąc się rzymskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, zarzucał mu odmowę wydania zdeponowanych w klasztorze w Supraślu ruchomości, sreber i gotówki po zmarłym (19 IX 1728) metropolicie Kiszce. Kongregacja poleciła nuncjuszowi C. Pauluciemu zająć się sprawą; zapewne spór szybko załagodzono, skoro 29 XI 1729 metropolita odebrał część ruchomości, a 11 XII t.r. konsekrował S-ego we Lwowie. W styczniu 1730 używał S. tytułu administratora arcybiskupstwa smoleńskiego.

Bazylianin Walenty Zawadzki dedykował S-emu modlitewnik „Wiek zakonny w niebie zapisujący dzieje [...] to jest medytacje zakonne przydatkiem nabożeństwa kapłańskiego...” (Supraśl 1730). S. zmarł 22 I 1730 w klasztorze bazyliańskim w Jatwiesku (woj. nowogródzkie) po zaledwie 42 dniach sprawowania godności biskupiej. Jego nagła śmierć wzbudziła podejrzenia hierarchii duchownej, a klasztor w Supraślu był wizytowany przez konsultorów zakonnych, delegowanych przez metropolitę Szeptyckiego «względem otrucia» S-ego.

 

Blažejovskyj D., Byzantine Kyivan rite students in Pontifical Colleges and in seminaries, universities and institutes of central and western Europe (1576–1983), Romae 1984 s. 85; tenże, Hierarchy of the Kyivan church (861–1990), Romae 1990 s. 295, 298; tenże, Ukrainian and Bielorussian Students at the Pontifical Greek College of Rome (1576–1976), „Analecta OSBM” T. 10 (16): 1979 s. 164; Pol. Enc. Szlach.; Uruski, VIII (Lebecki); – Cubrzyńska-Leonarczyk M., Oficyna supraska 1695–1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów, W. 1993 s. 50–3; Čistovič J., Očerk istorii Zapadno-russkoj cerkvi, Pet. 1884 II 408; [Giżycki J. M.] Wołyniak, Bazylianie we Włodzimierzu i Tryhorach, Kr. 1912 s. 26; Likowski E., Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku..., P. 1906 s. 260–1; Wojnar M. M., De kapitulis Basilianorum, Romae 1954 s. 22–3; tenże, De protoarchimandrite Basilianorum (1617–1840), Romae 1958 s. 280–1; – Akty Vil. Archeogr. Kom., IV 454–5; Congregationes Particulares Ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, Ed. A. G. Velykyj, Romae 1956 I 240 (Lebecki); Epistolae metropolitarium kioviensium catholicorum Leonis Kiška, Athanasii Šeptyckyj, Floriani Hrebnyckyj 1714–1762, Ed. tenże, Romae 1959 s. 123–7, 234 (Lebeckyj, Stolpowicki-Lebiecki); Litterae Sacrae Congregationis. Acta Litterae et Decreta Sacrarum Congregationum, Romae 1956 III 334 (Lebecki); [Stebelski I.], Ostatnie [...] prace, Wyd. W. Seredyński, Kr. 1877 s. XXII, XC, CII; tenże, Dwa wielkie światła, Wil. 1783 III 220, 289; Supplicationes Ecclesiae Uniate Ucrainae et Bielarusjae, Ed. A. G. Velykyj, Romae 1962 II 259; Monumenta Ucrainae Historica, Ed. A. Šeptyckyj, Romae 1968 VI 12–16; – AP w L.: Chełmski Konsystorz Greckokatol., sygn. 796 s. 22; B. KUL: rkp. 757 (Oblata w grodzie włodzimierskim testamentu metropolity kijowskiego Leona Kiszki 22 XI 1728); B. Narod.: BOZ rkp. 930 (Dzien. czynności i kopiariusz Jerzego Bułhaka sekretarza osobistego Kornelego Stołpowickiego Lebieckiego archimandryty klasztoru supraskiego, bp. włodzimiersko-brzeskiego) s. 6v–7, 15v–16v, 23, 45–7v, 57v–8, 58v–9, 64–4v, 76v–7, 81v.

Dorota Wereda

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.