INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Ludwik Mortęski (de Mortangen, z Mortęg)      fragment dawnej fotografii Chełmna - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl
Biogram został opublikowany w 1977 r. w XXII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.


 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Mortęski (de Mortangen) Ludwik z Mortęg h. Orlik (Aquilian), (zm. 1480), wojewoda chełmiński. Pochodził z staropruskiej, osiadłej pierwotnie w Pomezanii rodziny, która przeniosła się do ziemi chełmińskiej po nadaniu im tam w r. 1338 przez w. mistrza Dietricha von Altenburg dóbr Mortęgi (66 łanów), od których wzięła nazwisko. M. był synem Fryderyka, który uczestniczył w wojnie z Polską w r. 1422 po stronie krzyżackiej, dostał się do niewoli i został wykupiony w r. 1424. W r. 1435 M. pieczętował traktat brzeski w imieniu rycerstwa. W l. 1451–3 M., wraz z ojcem Fryderykiem, toczył z bpem chełmińskim Janem Marienau spór, którego przyczyną było zbudowanie przez Mortęskich młynu na rzece Prątnicy na granicy wsi biskupich Tynwałd i Tuszewa w pobliżu Lubawy. W czasie tego sporu Mortęscy zwrócili się w r. 1453 o pomoc do Tow. Jaszczurczego, co świadczyłoby o tym, że do niego należeli. Znamiennym było zwłaszcza, że M. zamierzał udać się o rozstrzygnięcie sporu do sądu królewskiego. Po stronie M-ego opowiedziały się stany pruskie, a z osobna miasto Chełmno, pośredniczyli zaś Jan Bażyński, późniejszy gubernator Prus Królewskich, i bp pomezański Kasper. Spór zakończył się kompromisem w r. 1453.

M. był powiązany z konfederacją Związku Pruskiego; we wrześniu 1453, wraz z Hanusem Lotche z Torunia, prowadził w imieniu związkowców rokowania z Nowym Miastem (Lubawskim). W czasie wojny trzynastoletniej stał po stronie polskiej. Na początku 1456 r. przybył w 300 koni do Lubawy, zapewne z rozkazu konfederacji, ale mieszczanie go nie wpuścili, obawiając się ewentualnych nadużyć ze strony zaciężnych. W l. 1458–61 M. dowodził załogą Tczewa, będąc na żołdzie gdańszczan. Na zjeździe w Bydgoszczy 25 IX 1461 M. należał do tych związkowców, którzy zagrozili królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi oderwaniem się od Prus, jeśli nie zakończy on rychło wojny. W czerwcu 1464 M. był już starostą Radzynia, starostwo to trzymał w swoich rękach przynajmniej do stycznia 1479, a najprawdopodobniej do śmierci. W dokumentach traktatu toruńskiego z 19 X 1466 występuje M. jako świadek. Po zakończonej wojnie z Krzyżakami w uznaniu jego zasług został mianowany przez króla na zjeździe piotrkowskim 19 V 1467 kasztelanem chełmińskim; był nim jeszcze w czerwcu 1474. Dn. 17 X 1475 poświadczony jest jako wojewoda chełmiński. M. uczestniczył w większości zjazdów stanów Prus Królewskich w l. 1467–80. M. in. 1 IX 1468 M. brał udział w pracach komisji rady pruskiej zajmującej się ustalaniem zasad zbierania akcyzy. Podczas sporu o obsadę biskupstwa warmińskiego po śmierci bpa Pawła Legendorfa (1467) pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem a kapitułą warmińską M. popierał nominowanego przez króla na administratora diecezji Wincentego Kiełbasę. Kiedy wybrany przez kapitułę na biskupa Mikołaj Tungen skłonił Kiełbasę do ustąpienia (1472), a król nie chcąc rezygnować ze swych uprawnień wysunął nowego kontrkandydata na to biskupstwo – Andrzeja Oporowskiego, M. wyraził dlań swoje poparcie. M. pozostał wierny królowi także podczas tzw. wojny księżej w l. 1477–9 między Tungenem, wspartym przez odmawiającego przysięgi nowego w. mistrza Zakonu Marcina Truchsessa, a Polską. Śledził on działania Krzyżaków i ostrzegał przed ich atakami, np. 14 XII 1478 M. donosił z Radzynia burmistrzowi toruńskiemu Tilemannowi von Allen, że wojska nieprzyjaciela atakowały Biskupiec Pomorski i stąd grozi ziemi chełmińskiej wielkie niebezpieczeństwo. W końcu grudnia 1478 M. stanowczo oświadczył posłom Tungena, że prędzej nie dojdzie do pokoju, dopóki Tungen nie odda królowi Warmii, zgodnie z treścią pokoju toruńskiego 1466 r. Był M. też świadkiem pokoju zawartego między Kazimierzem Jagiellończykiem a w. mistrzem Truchsessem 12 X 1479 w Nowym Mieście Korczynie.

Lojalny wobec króla, był M. zwolennikiem zachowania odrębności Prus Królewskich. Cieszył się zaufaniem rady pruskiej i był wybierany na posła do króla: 10 V 1467 posłował do Piotrkowa jako przedstawiciel szlachty pruskiej; na zjeździe w Malborku w dn. 21–22 VI 1472 M. został wybrany jednym z posłów na zjazd w Nowym Mieście Korczynie; wreszcie 3 X 1479 stał na czele delegacji stanów Prus Królewskich także na zjeździe w Nowym Mieście Korczynie. Był świadkiem na dokumencie Kazimierza Jagiellończyka z 26 VII 1476 wprowadzającym jako ogólnoobowiązujące w Prusach Królewskich prawo chełmińskie. M. cieszył się zaufaniem królewskim; 28 XII 1471 w Wiślicy Kazimierz Jagiellończyk wystawił list kredencyjny dla Wincentego Kiełbasy i M-ego jako posłów do w. mistrza. Na początku oraz w połowie 1474 r. bawił znów M. jako poseł królewski u wielkiego mistrza Henryka von Richtenberg; tematem rokowań był spór króla z Tungenem. W r. 1472 brał udział w rozsądzaniu sporu i ustalaniu granicy między dobrami w. mistrza a dobrami Macieja Rabego w okręgu bałgijskim. Za oddawane królowi usługi otrzymał M. liczne zapisy: prawdopodobnie zaraz po pokoju toruńskim na zamku Bierzgłów (został spłacony z tego zamku przez mieszczan toruńskich w r. 1468 na sumę 153 i 1/2 guldenów węgierskich) dn. 30 VIII 1472 zapisał mu król 100 kop groszy na wsi Szwarcenowo i folwarku Mózgowie w okręgu bratiańskim; dn. 8 VI 1474 M. otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka na prawie lennym wieś Bolaw w okręgu dzierżgońskim. W rękach M-a był też majątek Rakowice, wykupiony później od wdowy po nim przez kapitułę i biskupa chełmińskiego, co król potwierdził 26 III 1485. M. zmarł w r. 1480.

Żoną M-ego była Anna, która po jego śmierci ponownie wyszła za mąż za woj. chełmińskiego Mikołaja Dąbrowskiego (zob.). O dzieciach brak dokładnych danych. Synem M-ego był zapewne Ludwik Mortęski, kasztelan elbląski (zm. 1539, zob.).

 

Słown. Hist.-Geogr. Ziem Pol., I 81; Niesiecki; Uruski; Czaplewski, Senatorowie Prus Król.; Górski K., Starostowie malborscy w latach 1457–1510, Tor. 1960 s. 73, 175; – Biskup M., Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku, W. 1959 s. 178; Engel B., Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs…, Th. 2; Privatsiegel, „Mitteilungen d. Coppernicus-Vereins f. Wissenschaft u. Kunst zu Thorn” H. 10: 1895 s. 14; Górski K., Fragmenty dziejów Prus w XV wieku, „Roczn. Gdań.” T. 19/20: 1935–6 [druk.] 1937 s. 114, 127–8, 165; tenże, Pierwsze czterdziestolecie Prus Królewskich (1466–1506), „Roczn. Gdań.” T. 11: 1937 [druk.] 1938 s. 36; tenże, Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, P. 1933 s. 345, 350, Prace Kom. Hist., VII; Grzegorz M., Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Tor. 1970 s. 81, 129, 214; Janosz-Biskupowa I., Chronologia zjazdów stanów Prus Królewskich w latach 1466–1492, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia IX, Tor. 1973; taż, Rola Torunia w Związku Pruskim w wojnie trzynastoletniej w latach 1440–1466, „Roczn. Tow. Nauk w Tor.” T. 70: 1965 z. 3 s. 95; Kętrzyński W., O ludności w Prusach niegdyś krzyżackich, Lw. 1882 s. 184–5; – Acten der Ständetage Preussens, V; Acten der Ständetage Preussens Königlichen Anteils (Westpreussen), Danzig 1896 I; Akta Stanów Prus Królewskich, I; Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej, Tor. 1964 s. 79, 84, 187, 273; Księga Theudenkuse, Tor. 1937 s. 157, 177, 215; Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej, Tor. 1968 s. 74; Matricularum summ., I; Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, Göttingen 1965–74; Urk.-buch d. Bisthums Culm; – WAP w Bydgoszczy, Oddz. Terenowy w Tor.: Kat. I (Dokumenty i listy nr 2040, 2170, 2183, 2191, 2207, 2227, 2228, 2242, 2244, 2247, 2253, 2255, 2257, 2259, 2283, 2286), rkp. XII, 13 (J. K. Dachnowski, Summaryusz herbarza szlachty polsko-pruskiej, s. 9, 14, Korespondencja M-ego z radą miasta Torunia, listy własnoręczne).

                                                                                                                                                                                                                                            Janusz Małłek

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.