INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Marek Radoszewski (Radoszowski, Boksa-Radoszewski) h. Oksza      Marek Radoszewski, frag. portretu.

Marek Radoszewski (Radoszowski, Boksa-Radoszewski) h. Oksza  

 
 
Biogram został opublikowany w 1986 r. w XXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Radoszewski (Radoszowski, Boksa-Radoszewski) Marek h. Oksza (ok. 1577–1641), dworzanin królewski, poseł na sejmy, podkomorzy, następnie kasztelan wieluński. Był synem Jerzego (zob.) i Zofii z Mogilnickich, bratem Bogusława (zob.), z którym uczył się (1593) w kolegium jezuickim w Kaliszu, a w r. 1598 zapisał się na uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą.

W r. 1599 R. walczył w Siedmiogrodzie w służbie hospodara wołoskiego Michała Walecznego. W końcu t. r. wrócił do kraju i wkrótce został dworzaninem królewskim. Spełniał w l. n. różne misje zlecane mu przez króla; m. in. miał jeździć do hospodara mołdawskiego Jeremiasza Mohiły w sprawie zaległego żołdu dla wojska kor. oraz w celu porozumienia się z Szymonem Mohiłą. W r. 1602 przebywał w poselstwie do żołnierzy w Inflantach. Na polecenie dworu przeprowadził rewizję w dobrach star. przemyskiego i medyckiego (1602) oraz rewizję zamków ukraińskich (1605). W grudniu 1604 został po raz pierwszy obrany posłem ziemi wieluńskiej na sejm w r. 1605. W czasie rokoszu sandomierskiego zajmował konsekwentnie stanowisko regalistyczne. W r. 1606 podczas sejmiku ziemi wieluńskiej, który opowiedział się za jechaniem do Sandomierza, R. należał do grupy 12 regalistów, którzy założyli protest przeciw uchwale prorokoszowej i oblatowali go w grodzie wieluńskim. Być może, iż uczestniczył w walkach z Moskwą w l. 1609–11 oraz w wyprawie królewicza Władysława w r. 1617. Po śmierci ojca R. został wybrany na jednego z kandydatów na urząd podkomorzego wieluńskiego i 10 V 1618 otrzymał nominację na ten urząd od króla. Parokrotnie był posłem królewskim na sejmiki ziemi wieluńskiej, często reprezentował tę ziemię na sejmach; na pewno był posłem w l. 1611, 1616, 1620 i 1627. Kilkakrotnie powoływano go do komisji w celu uspokojenia konfliktów na granicy Wieluńskiego ze Śląskiem (1611, 1627, 1629), w r. 1616 był deputatem do wybierania kwarty, w r. 1620 – do Trybunału Skarbowego w Radomiu.

W r. 1632, zapewne wiosną, na krótko przed śmiercią Zygmunta III, otrzymał R. nominację na kaszt. wieluńskiego. Na sejmie elekcyjnym w jesieni t. r. był wraz z synem Andrzejem, któremu «kazał bywać w kole rycerskim», polecając go opiece jego marszałka Jakuba Sobieskiego. Miał R. dzięki temu dobre informacje o przebiegu całości obrad sejmowych, co ułatwiło mu spisanie dość szczegółowego diariusza. Diariusz ten na podstawie bieżących zapisków opracował R. już po powrocie do domu, a być może nawet uzupełniał go po kilku latach (zachowane odpisy w B. Czart.: rkp. 124 s. 735–837 i rkp. 373 s. 73–158). Pisany jest żywo, obrazowo. Świeżo upieczony senator nie szczędził w swojej relacji krytycznych uwag pod adresem koła rycerskiego, oskarżając je o bałagan i przeciąganie obrad, z pozycji katolickiego zelota śledził «knowania i schadzki» różnowierców, nie ukrywał swoich animozji (np. do Krzysztofa Radziwiłła) i sympatii (Jakub Sobieski), podkreślał zażyłość z możniejszymi (Dominik Zasławski) i z dumą wyliczał swe, nieliczne zresztą, poruczane mu przez senat czynności. Najważniejszym jego działaniem było «dyrygowanie» szlachtą wieluńską, która, odłączywszy się od Sieradzan, zatoczyła własne koło i R. w jego imieniu mianował w kole generalnym «Władysława polskiego królewicza a szwedzkiego króla za króla polskiego». Uczestniczył R. następnie w sejmie koronacyjnym w Krakowie w r. 1633 i spisał diariusz również i tego sejmu (fragment obejmujący opis pogrzebu obojga królestwa i uroczystości związanych z koronacją, od 6 I do 14 II 1633, w B. Czart.: rkp. 373 s. 243–255). Zlecono mu następnie dowództwo nad żołnierzem powiatowym i czuwanie nad bezpieczeństwem ziemi wieluńskiej. Na pierwszym sejmie w r. 1637 wotował R. 23 I i opowiadał się jedynie za wojną defensywną wobec Moskwy i Tatarów, tytułem «gratitudo» dla króla doradzał uchwalenie «kilkoro czopowego», był za przyznaniem królewiczowi Janowi Kazimierzowi wakującego starostwa. Dn. 13 II na odbytej w czasie sejmu «sekretnej radzie» senatu doradzał małżeństwo króla z Cecylią Renatą. Na sejmie 1641 r. został wybrany w skład komisji granicznej ziemi wieluńskiej ze Śląskiem.

Od r. 1617 trzymał R. z cesji ojca (zgoda królewska z marca 1614, powtórzona w r. 1616) królewszczyznę Modrze w pow. kościańskim. Sejmik średzki z 31 VIII 1627 wnosił w petitach, aby król wynagrodził R-emu szkody poniesione w wyniku zrabowania dworu i wsi przez rajtarów. R. zmarł 28 XI 1641 w wieku 64 lat; pochowany został w kościele Augustianów w Wieluniu.

R. był żonaty (od 28 X 1610) z Anną Biskupską z Rudnik, córką Marcina, podkomorzego łęczyckiego. Być może, iż w końcu r. 1633 ponownie wstąpił w związek małżeński. Pozostawił synów: Andrzeja, Adama, Jana, stolnika wieluńskiego, i Stanisława.

Najstarszy syn Andrzej – chorąży wieluński– był posłem na sejmy, m. in. w r. 1639, 1648 (konwokacja i elekcja), 1655 (deputat na Trybunał Skarbowy w Radomiu), w l. 1656–7 brał udział jako pułkownik pospolitego ruszenia ziemi wieluńskiej w walkach ze Szwedami, został w końcu (zapewne 1658) kaszt. wieluńskim.

 

Portret R-ego w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (Katalog zabytków sztuki w Pol., II;) – Estreicher; Niesiecki; Uruski; – Byliński J., Sejm z roku 1611, Wr. 1970; Ochmann S., Sejmy z lat 1615–1616, Wr. 1970; Pietrzak J., Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej, Wr. 1983; Prochaska A., Poseł królewski na sejmik, w: Księga pamiątkowa ku czci O. Balzera, W. 1925 II; Seredyka J., Senatorowie Rzeczypospolitej na sejmach 1629–1632, Zesz. Nauk. WSP w Opolu, 1979, Historia XVI 45; Szczygielski W., Dzieje ziemi wieluńskiej, Ł. 1969; Wisner H., Najjaśniejsza Rzeczpospolita, W. 1978; tenże, Rozróżnieni w wierze, W. 1982; – Akta do dziej. Pol. na morzu, cz. 1; Akta sejmikowe woj. pozn., I; Aeltere Universitäts-Matrikeln, Universität Frankfurt a. O., Hrsg. von E. Friedlaender, Leipzig 1887 I 419; Corpus inscriptionum Poloniae, W. 1981 II 148–9; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628–1632, Wr. 1967 I (mylna informacja o posiadaniu przez R-ego star. wschowskiego); Radziwiłł A. S., Pamiętnik, W. 1980 I–II; Vol. leg., III 11, 306, 379, 550, 615, 773, 782, 815, IV 18; – AGAD: Metryka Kor. nr 159 k. 109–109v., nr 186 k. 397v.–398; B. Czart.: rkp. 318 s. 222; B. PAN w Kr.: rkp. 8342 s. 349; – Bibliografia do Andrzeja Radoszewskiego: Szczygielski W., Dzieje ziemi wieluńskiej, Ł. 1969; Trawicka Z., Sejm z roku 1639, „Studia Hist.” R. 15: 1972 s. 590; – Vol. leg., IV 176, 202, 496; – Informacja Zbigniewa Szczerbika z Praszki.

Eugeniusz Janas

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.