INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Maria Sarnecka-Keller     

Maria Sarnecka-Keller  

 
 
Biogram został opublikowany w 1994 r. w XXXV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sarnecka-Keller Maria (1925–1984), biochemik, profesor i prorektor UJ. Ur. 23 IV w Błażowej w pow. rzeszowskim, była córką Teodora Sarneckiego, inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i Heleny z Michoniów.

Od wczesnego dzieciństwa S. mieszkała w Krakowie, gdzie w l. 1940–2 uczęszczała na kursy przygotowawcze do wyższych szkół zawodowych, a następnie do Państwowej Szkoły dla Chemików, którą ukończyła z dyplomem technika chemika. Równocześnie po tajnych kompletach przy VII Gimnazjum i Liceum w Krakowie zdała w r. 1945 maturę. W t.r. rozpoczęła studia na Wydz. Matematyczno-Przyrodniczym UJ; ukończyła je w r. 1950 jako magister filozofii w zakresie chemii, po obronie pracy magisterskiej o chromatografii potencjometrycznej. Jeszcze podczas studiów została w r. 1949 asystentką w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Wydz. Lekarskiego UJ (od r. 1950 Akademii Medycznej), w r. 1951 starszą asystentką i w r. 1955 adiunktem. W r. 1954 wyszła za mąż za Czesława Kellera.

Doktorat nauk przyrodniczych S.-K. uzyskała w r. 1961 na Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ na podstawie pracy Struktura peptydowa kwasów proteinowych („Acta Biochimica Polonica” 1961 nr 8) przygotowanej pod kierunkiem Bolesława Skarżyńskiego. W r. 1958 pracowała przez pół roku w Karolinska Instytutet w Sztokholmie w pracowni H. Theorella jako stypendystka Światowej Organizacji Zdrowia. Od r. 1963 współpracowała z UJ jako wykładowca biochemii na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi. Habilitowała się w r. 1964 w Akademii Medycznej w Krakowie na podstawie rozprawy Peptydy moczu i osocza krwi (Kr. 1964). Rok później po uzyskaniu docentury przeniosła się na UJ, gdzie wspólnie z Ignacym Reiferem organizowała Katedrę Biochemii i Biofizyki, a w l.n., przy zmianie struktury organizacyjnej UJ, wraz z Janem Zurzyckim również Instytut Biologii Molekularnej, którego dyrektorem była w l. 1972–7. Równocześnie kierowała do śmierci Zakładem Biochemii Zwierząt w tymże Instytucie. W r. 1973 została profesorem nadzwycz. nauk przyrodniczych. W l. 1981–4 była prorektorem jako pierwsza kobieta na tym stanowisku w 620-letniej tradycji UJ. Śmierć przerwała wszczęte 30 V 1979 postępowanie w sprawie nadania jej tytułu profesora zwycz.

Główne zainteresowania naukowe S-iej-K. dotyczyły właściwości fizykochemicznych i fizjologicznej roli peptydów, glikopeptydów i glikoprotein płynów ustrojowych oraz funkcji błoniastych struktur komórkowych hepatocydów i ich zmian w przebiegu cukrzycy. Jej prace miały wielkie znaczenie dla wczesnego wykrywania i leczenia młodzieńczych postaci cukrzycy. W mieszanym polsko-amerykańskim zespole zajmowała się zagadnieniem toksyczności średniocząsteczkowych peptydów w uremii. Była w Polsce pionierką równoczesnych badań morfologicznych i biochemicznych aparatu Golgiego. Interesowała się też historią nauki, szczególnie historią polskiej chemii i biochemii. Ogłosiła m.in. artykuły: Pierwsze polskie podręczniki chemiczne (w: Studia i mater. z dziej. nauki pol., S.C, W. 1959 z. 3), Historia Katedry Chemii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie (w: „Sześćsetlecie medycyny krakowskiej”, Kr. 1964 II), Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim –przeszłość i teraźniejszość (w: Studia i mater. z dziej. nauki pol., S. C, W. 1981 z. 25), a także 6 życiorysów w PSB. Opublikowała 52 prace badawcze z dziedziny biochemicznej, 6 podręczników i skryptów, w tym wspólnie z J. Ackermannem i Z. Nowickim podręcznik Cytologia i histologia (W. 1974), a także wspólnie z T. Szczepkowskim i Z.Walczakiem Ćwiczenia z chemii ogólnej i fizjologicznej (W. 1954, W. 1956, W. 1960, W. 1962) oraz Wybrane metody z analizy instrumentalnej w biochemii (Kr. 1980). Ponadto wydrukowała 25 artykułów przeglądowych i 8 popularnonaukowych, głównie w „Przeglądzie Lekarskim”, „Postępach Biochemii” i „Wszechświecie”. Promowała 8 doktorów i opiekowała się 2 zakończonymi przewodami habilitacyjnymi.

S.-K. była członkiem Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Komisji Biologicznej i Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN oraz Zarządu Głównego Polskiego Tow. Biochemicznego, Komisji Historii Chemii i Polskiego Tow. Chemicznego. Była ponadto redaktorem serii Biologii Molekularnej „Zeszytów Naukowych UJ” i członkiem Komitetu Redakcyjnego Monografii Biochemicznych wydawanych przez Polskie Tow. Biochemiczne. W ramach funkcji prorektorskich zorganizowała w r. akad. 1981/2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UJ oraz współpracowała z Krakowskim Ośrodkiem Metodycznym jako członek Rady Sekcji Chemicznej dla Szkół Ogólnokształcących. W r. 1980 została członkiem Prezydium Komisji Uczelnianej Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego «Solidarność». Otrzymała nagrody naukowe w r. 1965 i 1977. Zmarła 3 VII 1984 w Krakowie i pochowana została na cmentarzu Rakowickim. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974) oraz wyróżniona honorowym tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL.

Z małżeństwa z Czesławem Kellerem, profesorem Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie, S.-K. dzieci nie miała.

 

Ostrowski W., Spis prac doświadczalnych współpracowników prof. Bolesława Skarżyńskiego wykonanych w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AM w Krakowie w latach 1947–1963, „Postępy Biochemii” 1964 z. 1 s. 189–93; Składy osobowe Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1964–83; Staszkowska J., Spis publikacji Prof. Marii Sarneckiej-Keller, Zesz. Nauk. UJ, Z. 769, Prace z Biologii Molekularnej, Z. 13, Kr. 1986 s. 15–22; – Białoń J., Grochowski J., Kronika Akademii Medycznej w Krakowie 1950–1970, Kr. 1972; ciż, Profesorowie, docenci Akademii Medycznej w Krakowie 1950–1970, Kr. 1970; Żak Z., Profesor Maria Sarnecka-Keller, Zesz. Nauk. UJ, Z. 769, Prace z Biologii Molekularnej, Z. 13, Kr. 1986 s. 11–14 (fot.); – Kron. UJ z l. akad. 1966/7–1974/5; – Nekrologi z r. 1984: ,,Dzien. Pol.” nr 157, 158, 162, „Tryb. Ludu” nr 164, „Życie Warszawy” nr 165; – Arch. UJ: sygn. WBNZ 29 (teczka profesorska nr 17).

Piotr Tomasik

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.