INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Mateusz Bembus      Mateusz BEMBUS, Wzywanie do iedności katholickiey narodv rvskiego..., Kraków 1629 - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Mateusz Bembus  

 
 
Biogram został opublikowany w 1935 r. w I tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Bembus Mateusz (1567–1645), jezuita. Ur. się w Poznaniu, do zakonu wstąpił w r. 1587, najpierw uczył kilka lat w szkołach średnich, poczem trzy lata wykładał w Wilnie filozofję a osiem teologję, głosząc równocześnie okazyjnie kazania, któremi zyskał sobie sławę znakomitego mówcy. Na B-a przemożny wpływ wywarł Skarga tak, że można go nazwać jego uczniem, a wpływ ten znajdował tem większą możliwość działania, że i koleje życia B-a przypominały częściowo życie Skargi. Po ustąpieniu Skargi z dworu, B. został zamianowany królewskim kaznodzieją. Odtąd rozwinął bardzo żywą działalność apostolską i pisarską; pełen energji i zapału, wysunął się na czoło drugiego pokolenia działaczy jezuickich. Brak mu było jednak umiaru i taktu, jakim odznaczał się Skarga. Po pięciu latach pobytu na dworze naraził się Zygmuntowi III przez wyjazd do Rzymu i interwencję u papieża w sprawach królewskich, bez upoważnienia króla, czy też przez intrygi dworzanina Denhofa, protestanta, zaufanego królewskiego, którego B. jako heretyka starał się z dworu usunąć. Powrócił z Rzymu 25 XI 1619; w r. 1621–1623 był rektorem w Poznaniu, potem do r. 1627 prepozytem domu profesów w Krakowie. W r. 1625 przez kilka miesięcy rządził prow. polską jako wiceprowincjał, przez długie zaś lata jako stały doradca prowincjałów uczestniczył we wszystkich sprawach zakonu.

Kazań swoich B. nie wydał; wiemy jednak ze świadectw współczesnych, że mówił świetnie, porywał słuchaczy; kazania jego przejęte były duchem obywatelskim; z szczególną odwagą piętnował samowolę szlachecką, upośledzenie polskiego mieszczaństwa w walce z zalewem żydowskim i niewolę chłopów, wśród motywów wysuwając nietylko pobudki religijne, ale także polską przynależność narodową. Pojęcie o stylu kaznodziejskim B-a daje nam jego Kometa, to jest pogróżka z nieba (1619), żywe echo »Wzywania do pokuty«. »Żołnierskie nabożeństwo« Skargi znajduje także swój odpowiednik u B-a w dziełku: Bellator Christianus (1617), w którem na przykładach z historji przedstawił ideał rycerza chrześcijańskiego. Swój pogląd na zadanie i ideał szlachcica polskiego zamknął w mowie pogrzebowej na cześć Andrzeja Boboli, podkomorzego koronnego (Wizerunek szlachcica prawdziwego, 1617).

Nie mniej żywy udział brał w życiu kościelnem. Dla duchowieństwa świeckiego, zwłaszcza wyższego, napisał wartościowy traktat pt. Pastor Vigilans (1618), w którym znowu na przykładzie życia i pism św. Grzegorza W. przedstawił ideał duszpasterza. Gdy w r. 1613 ze strony różnowierczej podniesiono projekt zgody z katolikami, B. wystąpił w dwóch pismach przeciwko porozumieniu, uważając je za zupełnie niepotrzebne wobec słabości różnowierstwa a odrodzenia się katolicyzmu. Dla wzmocnienia ruchu unijnego brał B. udział r. 1629 w synodzie unickim we Lwowie, gdzie wygłosił wspaniałe kazanie i wydał je jako Wzywanie do jedności katolickiej (1629); podobnie uczestniczył w akcji unijnej polskiego kościoła armeńskiego (Ormiańskie nabożeństwo, 1630).

Oddany swemu zakonowi, pierwszy wystąpił w jego obronie pismem Monita salutaria (1615) po ukazaniu się osławionego paszkwilu »Monita secreta«, a w czasie długiej walki o akademję poznańską i szkoły krakowskie należał do tej grupy jezuitów, która razem z M. Łęczyckim uparcie i wytrwale dążyła do przeforsowania swych celów wbrew oporowi akademji i rosnącej w społeczeństwie niechęci do zakonu. Jako doradca prowincjałów B. ponosi część odpowiedzialności za rozpalenie i podtrzymywanie tej niepotrzebnej i szkodliwej dla kultury polskiej walki.

Spowodu podeszłego wieku w ostatnich kilkunastu latach B. usunął się od bezpośredniego udziału w życiu publicznem, służył radą przełożonym, oddawał się ascezie i przygotowywał do druku swoje prace. Brak sił nie pozwolił mu zamiaru tego wykonać. Umarł w Krakowie w domu profesów Św. Barbary 30 VII 1645.

 

Archiwum Centralne T. J. Pol. 68, Necrologi; Pol. 7, Catalogi triennales; Wielewicki, Dziennik, Kr. 1889, III; Załęski, Jezuici w Polsce, Lw. 1901, I, II; Przyłęcki St., M. B. (Dzien. lit., Lw. 1854); Grabowski T., Skarga na tle katolickiej liter., Kr. 1913; Bartoszewicz K., Antysemityzm w liter. pol. XV–XVII w., W. 1914.

Stanisław Bednarski T. J.

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.