INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Michał Maksymilian Rekucki      Michał Maksymilian Rekucki, wizerunek na podstawie fotografii.

Michał Maksymilian Rekucki  

 
 
1884-09-02 - 1971-12-15
Biogram został opublikowany w latach 1988-1989 r. w XXXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rekucki Michał Maksymilian (1884–1971), malarz, rzeźbiarz. Ur. 2 IX w Nowym Targu na Podhalu, był synem Józefa, posiadacza nieruchomości, i Anny z Szopińskich.

W l. 1897–1905 odbył R. naukę w Gimnazjum Wyższym w Nowym Sączu, wtedy ujawnił swe artystyczne uzdolnienia «wycinając nożykiem figurki charakterystyczne, czy też rysując karykatury swych profesorów i kolegów»; podczas pobytu w gimnazjum odbył wycieczkę do Włoch (Rzym, Florencja, Wenecja). Następnie służył przez rok w wojsku austriackim. Za namową ojca wstąpił w r. 1906 na Wydział Budownictwa Lądowego Szkoły Politechnicznej we Lwowie, gdzie studiował (architekturę?) zaledwie rok; równocześnie kopiował reprodukcje dzieł sławnych malarzy, malował akwarelą i portretował przyjaciół. W l. 1907–10 studiował historię sztuki na Wydziale Filozoficznym UJ, równocześnie w l. 1907–12 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa. W r. 1909 na wystawie zorganizowanej przez Koło Tow. Szkoły Ludowej w Nowym Sączu pokazał 9 prac (m. in. Organista z Nowego Targu, Góralczyk, Przy kądzieli). W czasie studiów otrzymał w r. 1910 medal srebrny, w r. 1911 medal srebrny i nagrodę za akt oraz w r. 1912 znowu medal srebrny i nagrodę za akt. Wyjeżdżał na krótko do Wiednia, Lipska, Berlina i Pragi. W r. 1912 magistrat Nowego Targu zakupił kilka prac malarskich R-ego, co pozwoliło mu na odbycie dalszych podróży. Wystawiał we Lwowie, uczestnicząc w ósmej dorocznej wystawie Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP) (obraz Modele) w r. 1912/13 (grudzień–styczeń) oraz w Wystawie sztuki współczesnej w r. 1913 (Niepokalana). W t. r. przebywał też kilka miesięcy w Paryżu, po drodze zwiedził Lipsk, Strasburg i Szwajcarię. W r. 1914 zdobył, wspólnie z Włodzimierzem Błockim, w konkursie TPSP w Krakowie nagrodę pieniężną (500 koron) za Madonnę, dzięki czemu powtórnie wyjechał do Paryża.

Tuż przed rozpoczęciem pierwszej wojny światowej powrócił do kraju; po jej wybuchu walczył w armii austriackiej, po sześciu tygodniach dostał się do niewoli i został wywieziony na Syberię. Za wstawiennictwem komendanta obozu został przeniesiony do Krasnojarska. Wykonywał wtedy przede wszystkim portrety. Po wybuchu rewolucji mógł R. swobodniej poruszać się i malować pejzaże, należał też do tamtejszego związku artystycznego i otrzymał nagrodę za ilustrację do rosyjskiej bajki. W r. 1921 powrócił z licznymi pracami (m. in. Sybiraczka, U studni, Białe noce) do rodzinnego Nowego Targu, a tematem jego twórczości stały się znowu Podhale i Tatry. Wystawiał w Zakopanem z Tow. «Sztuka Podhalańska» w r. 1922 dwukrotnie (m. in. kompozycje, studia krajobrazów i prace z Syberii), w l. 1923 i 1924, a także w Warszawie na Salonie Dorocznym Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w r. 1922/3.

W r. 1924 wyjechał R. do USA, zamieszkał w Chicago, gdzie czynnie uczestniczył w życiu tamtejszej Polonii. Wiele malował, przeważnie portrety, niektóre o charakterze reprezentacyjnym. Wśród jego portretów było także wiele portretów kobiecych, często w wieczorowych strojach, a także portretów dziecięcych. Ten rodzaj malarstwa zapewniał mu byt materialny. Wyjeżdżał często na letnie pobyty do Pensylwanii, gdzie malował górzyste pejzaże a także sceny z życia górników (Górnik, Moja dolina, Zachód słońca). Tam powstały również liczne portrety a także w r. 1926 kompozycja Śpiący rycerze przeznaczona na kurtynę do hali parafialnej w Whiting (Indiana). W USA brał udział w wystawach organizowanych przez Polish Art Club w Chicago. W l. 1926 i 1927 (w lokalu Home Bank) i w l. 1928, 1930, 1931 (w gmachu «American Trust and Saving Bank»). W maju 1928 został członkiem dyrekcji nowo powstałego Polsko-Amerykańskiego Tow. Tatrzańskiego, wkrótce (listopad t.r.) przekształconego w Związek Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA). W r. 1930 Zarząd Główny ZPPA i Koło im. W. Orkana w Chicago (jako fundatorzy) zlecili R-emu opracowanie projektu pomnika Władysława Orkana dla Nowego Targu. W związku z zastrzeżeniem co do wykonania przez R-ego projektu Rada Miejska Nowego Targu ogłosiła konkurs na wykonanie pomnika. W r. 1932 projekt R-ego i rzeźbiarza Stanisława Marcinowa uzyskał I nagrodę. Uroczyste pokazanie modelu odbyło się jesienią 1932 w sali Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Chicago, zaś odsłonięcia pomnika dokonano 8 VII 1934 na pl. Słowackiego w Nowym Targu. Do Polski (do wybuchu wojny) przyjeżdżał R. pięciokrotnie. Brał udział w wystawach w kraju: w Zakopanem (jako członek Podhalańskiego Związku Zawodowego Polskich Plastyków w r. 1930, i dwukrotnie w l. 1931, 1932 i 1933, w r. 1934, 1937 (znów dwukrotnie) i w r. 1939 (wystawa obrazów «Góry polskie» zorganizowana pod protektoratem komitetu organizacyjnego FIS – Federation Internationale de Ski), w Poznaniu na Powszechnej Wystawie Krajowej w r. 1929 (gdzie otrzymał srebrny medal «za chlubne wyniki pracy»), w Krakowie w TPSP w l. 1932, 1934, 1938 (dwukrotnie, m. in. w wystawie «Józef Mehoffer i jego uczniowie») i w r. 1939, w Nowym Targu w r. 1932 w Wystawie Sztuki artystów nowotarskich w sali «Sokoła», w r. 1934 i w r. 1937. Wystawiał także w Czechosłowacji w l. 1931–2 w Orłowej i w r. 1932 w Morawskiej Ostrawie na wystawie plastyków podhalańskich. Wiadomo też o uczestnictwie R-ego w Salon des Indépendants we Francji (brak dokładnych danych).

Okres drugiej wojny światowej i lata powojenne spędził R. w Chicago, gdzie nadal malował portrety, m. in. Ignacego Paderewskiego, gen. Władysława Sikorskiego, a także wszystkich biskupów amerykańskich polskiego pochodzenia. W czasie pobytu w USA R. malował pejzaże tatrzańskie oraz podobizny górali w regionalnych strojach. W r. 1952 zaprojektował okładkę «z rysunkiem orła wzlatującego z ręki górala na tle Giewontu» kolejnej edycji „Podhalanina w Ameryce” z okazji 15-lecia Stow. Tatrzańskich Górali. W r. 1959 R. powrócił do kraju. Mieszkał w Krakowie i brał jeszcze wielokrotnie udział w różnych wystawach: Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) i grupy «Zachęta», do której należał. Zmarł 15 XII 1971 w Krakowie, pochowany został 18 XII na cmentarzu w Nowym Targu.

R. był żonaty (ślub w Krakowie 26 XI 1921) z Magdaleną z Szaflarskich, z którą miał córkę Krystynę, zamężną Ścierańską.

Siostrą R-ego była Tekla Witek, hafciarka ludowa.

Wystawy pośmiertne R-ego odbyły się w r. 1972 w Nowym Targu (w Domu Kultury, ok. 50 obrazów), w r. 1973 w Muzeum w Chicago oraz w r. 1980 w Krakowie (klub dziennikarzy «Pod gruszką», ok. 40 prac). Obrazy R-ego znajdują się w Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu (ok. 50 obrazów), w Muzeum Polonii w Chicago (ok. 20 obrazów), w Związku Narodowym Polskim w Chicago (12 portretów), a także w posiadaniu rodziny.

 

Autoportret w: Muz. Podhalańskie w Nowym Targu; Autoportrety R-ego (4 olejne, 1 rys.) oraz popiersie R-ego (odlew gipsowy) przez Stanisława Marcinowa, ok. 1932–5, liczne fot. u córki R-ego Krystyny Ścierańskiej w Kr.; Fot. w Materiałach Red. PSB; – Pol. Bibliogr. Sztuki, I cz. 2; Bolek, Who’s Who in Polish America; – Kisielewski W., Z wystawy Związku Artystów Plastyków w Zakopanem, „Echo Zdrojowe” 1934 nr 12 s. 11; Komitet, Uroczystość odsłonięcia pomnika Władysława Orkana w Nowym Targu, „Gaz. Podhalańska” 1934 nr 18 s. 2, 1938 nr 18 s. 1 (reprod. pracy R-ego), Leopolski, Sztuka i niesztuka we Lwowie, „Krytyka” 1913 s. 111; Malicki T., Dwudziestopięciolecie Związku Artystów Plastyków, „Zakopane i Tatry” 1931 nr 4 s. 28; Marcinów-Rekucki, Prawda o budowie pomnika Władysława Orkana, „Gaz. Podhalańska” 1932 nr 22 s. 5; Michael Rekucki and his paitings, New York 1953 (z przedmową M. Rafacza, fot. i reprod. prac artysty), Pol. życie artyst. w l. 1915–1939; Rutkowski S., Polski Klub Artystyczny w Chicago, „Tyg. Ilustr.” 1928 nr 35 s. 648; [Rykała J.] J. R., Sprawozdanie z wystawy w Zakopanem, „Wianki” 1922 nr 9 s. 16; [s], Z krakowskiego pałacu Sztuki, „Czas” 1938 nr 122 s. 6; Skawiński C., Towarzystwo „Sztuka Podhalańska” w Zakopanem, „Giewont” 1924 nr 1 (październik); [Szantroch T.] T. Sz., Plastyka, „Gaz. Liter.” 1932 nr 6 s. 99; Witold K., Letnia wystawa artystów plastyków w Zakopanem, „Głos Narodu” 1932 nr 218 s. 4; tenże, Wystawa sztuki polskiej w Morawskiej Ostrawie, tamże 1932 nr 181 s. 4; Wnuk W., Górale za wielką wodą, W. 1985; [Zachemski A.], Jantek Z., Pomnik Orkana w Nowym Targu, „Gaz. Podhalańska” 1931 nr 32 s. 3; tenże, Prawda o budowie orkanowego pomnika, tamże 1932 nr 20 s. 2; Zborowski J., Pisma podhalańskie, Kr. 1972 II; tenże, Regionalizm podhalański za Oceanem, „Ziemia” R. 15: 1930 s. 487; – Mater. do dziej. Akad. Sztuk Pięknych w Kr.; – „Echo Zdrojowe Podhala i Karpat” 1932 nr 1–2 s. 18 (Wystawa plastyków); „Sztuki Piękne” (Kronika) R. 4: 1927–8 s. 77, R. 7: 1931 s. 39, 392, R. 8: 1932 s. 37–8, 158, R. 9: 1933 s. 32, 40, 189, 277, R. 10: 1934 s. 427; „Tęcza” 1931 z. 43 s. nlb. 2–3 (Z. L., Malarz Polski za granicą); „Wierchy” 1937 s. 219; „Zakopiańska Lista Gości” R. 1: 1931 nr 10 s. 10 (Chwila bieżąca); – Liczne wzmianki w prasie polonijnej w Chicago w l. 1926–73; – B. IS PAN: Materiały Pracowni Słown. Artystów Pol.; Paraf. Najśw. Serca Jezusowego w Nowym Targu: Księga zmarłych R. 67 T. XI s. 78 Nr 141; – Jost-Kleczkowska E., Życie plastyczne Zakopanego do 1939 (Kalendarium, 1982 praca mgr. nie broniona, mszp. w KUL); – Dokumenty, katalogi wystaw i listy u córki R-ego K. Ścierańskiej w Kr.

Jan Skłodowski

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Leszek Herdegen

1929-05-28 - 1980-01-15
aktor filmowy
 

Emir Jerzy Buczacki

1935-09-01 - 1990-05-16
aktor filmowy
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Feliks Piestrak

1868-06-02 - 1947-05-15
inżynier górniczy
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.