INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Mikołaj Samborzecki h. Rawicz      herb Mikołaja Samborzeckiego - Mikołaj REY, Zwierziniec, Kraków 1562 - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl - koloryzacja iPSB.

Mikołaj Samborzecki h. Rawicz  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1992-1993 w XXXIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Samborzecki Mikołaj h. Rawicz (zm. 1565/66), wojski lubelski, poseł na sejmy. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny, posiadającej majątki w woj. lubelskim i sandomierskim. Był synem Pawła, który 27 XI 1515 w Sandomierzu wyznaczył na opiekunów dla swych dzieci, urodzonych z małżeństwa z Małgorzatą Bąkową, Piotra z Sienicy, kanonika krakowskiego i sekretarza królewskiego, Spytka z Tarnowa oraz Łukasza Słupeckiego z Konar.

S. rozpoczął działalność publiczną w r. 1550 jako poseł woj. lubelskiego na sejm w Piotrkowie. Ponownie został wybrany na posła na sejm do Krakowa w r. 1553. Dn. 4 X t. r. otrzymał urząd stolnika lubelskiego. Dn. 3 VII 1555 Zygmunt August nadał mu plac pod zamkiem w Lublinie na wybudowanie dworu, 3 III 1559 S. zakupił od Katarzyny Tęczyńskiej, żony kaszt. krakowskiego Jana Bonera, za 900 fl. dom w Lublinie przy ul. św. Stanisława. Dn. 26 IX 1560 został wojskim lubelskim.

W okresie realizacji programu egzekucyjnego S. reprezentował woj. lubelskie na sejmach w Piotrkowie w l. 1562/63 i 1565 oraz 1563/64 w Warszawie. Należał do zwolenników egzekucji dóbr, ku czemu skłaniały go też powody osobiste. Na sejmie warszawskim, podczas rewizji nadań, jako wojski lubelski upomniał się o dochody z cła lubelskiego, stanowiące uposażenie tego urzędu, którymi po r. 1518 zawładnął kaszt. lubelski. Spór o należące do wojstwa lubelskiego dochody Zygmunt August rozstrzygnął dopiero za następcy S-ego, uznawszy 10 VIII 1569 prawo wojskiego do pobierania dochodu z cła lubelskiego. Wykorzystując sprzyjającą sytuację powstałą w związku z egzekucją dóbr, na podstawie ustawodawstwa sejmu 1562/63 r. razem z krewnymi podniósł S. też dawne roszczenia swej rodziny do dziedzicznych wsi (Żmijowiska, Rogów, Laskowice, Czółna, Dembica, Półtarchawice, Szczekarzów, Faleńczyce), które za długi przodka Samborzeckich (Mikołaja z Ostrowa, woj. sandomierskiego, star. lubelskiego) wynoszące 3 tys. złp. przejął skarb królewski; następnie wspomniane dobra w drodze nadań królów Aleksandra i Zygmunta I znalazły się w posiadaniu rodziny Firlejów. S. okazując stosowne dokumenty dowiódł, że donacje te były niezgodne z prawem. W związku z tym domagał się unieważnienia nadań, odebrania dóbr z rąk Firlejów i przywrócenia ich prawowitym dziedzicom, w których imieniu zaproponował natychmiastowy zwrot starego długu do skarbu. Król i komisja rewizorska zaaprobowała roszczenia Samborzeckich. Jednak kontrakcja Firlejów, a interesów tej możnej rodziny bronił Jan, marszałek w. kor., spowodowała, że Zygmunt August nie zgodził się na przyjęcie sumy dłużnej i odroczył sprawę do następnego sejmu, na którym miano szczegółowo zbadać tytuły prawne Firlejów do kwestionowanych dóbr. Oprócz tych roszczeń na sejmie warszawskim S. i jego siostra Katarzyna Sczepiecka zgłaszali pretensje do wsi Samborzec w pow. sandomierskim, którą ich ojciec przed 15 V 1535 wraz z dwiema innymi ustąpił za 4 tys. złp. Zygmuntowi I. Natomiast komisja rewizorska zakwestionowała nadanie S-emu wspomnianego już placu w Lublinie jako niezgodne z prawem, z czym zgodził się też król. W tej sytuacji S. zdał się na łaskę Zygmunta Augusta, ale pragnąc utrzymać owo nadanie oświadczył, że plac («szczere błota») nie przedstawia wielkiej wartości (potwierdzili to lustratorzy w r. 1565) i donacja nie stanowi szkody dla króla. W związku z tymi sprawami S., choć nie został wybrany na posła, był zapewne w Parczewie podczas obrad sejmu w r. 1564. Już po zamknięciu debat sejmowych dn. 15 VIII, tytułowany sekretarzem królewskim, dostał od Zygmunta Augusta w dożywotnie użytkowanie dwa młyny leżące w star. radomskim.

S. był dziedzicem miasteczka Okrzeja i wsi Wola Okrzejska w woj. sandomierskim w pow. stężyckim. W woj. lubelskim w pow. lubelskim posiadał wsie: Bochotnicę, Jakubowice i Rudnik, a w pow. łukowskim części wsi Tchórzów i Wrzosów. W swoich dobrach prowadził S. gospodarkę folwarczną i spławiał zboże do Gdańska. Należał do zwolenników reformacji. Z kościołów w Okrzei i Bochotnicy wypędził księży, przy czym w Bochotnicy zagarnął srebro i sprzęty kościelne. Nie interesował się zapewne sprawami doktrynalnymi czy organizacyjnymi reformacyjnego Kościoła, brak bowiem jakiejkolwiek wzmianki o jego uczestnictwie w zjazdach różnowierczych. Należał do ludzi znanych, a bliżej związany był chyba z rodziną Tęczyńskich. Mikołaj Rej poświęcił S-emu wiersz w „Zwierzyńcu”. Zmarł na przełomie l. 1565 i 1566, przed 8 II 1566.

Brak bliższych informacji o małżeństwie S-ego. Przypuszczalnie Jadwiga «de Tenczyn», która występuje w r. 1576 jako «tribuna Lublinensis» była jego drugą żoną. Synami S-ego byli Paweł, Mikołaj i być może Jakub. Paweł po śmierci ojca uzyskał w dożywotnie użytkowanie młyny w star. radomskim. W r. 1566 posiadał miasteczko Okrzeję i wieś Wolę Okrzejską w pow. stężyckim. Paweł powrócił do katolicyzmu, a na potrzeby kościoła w Okrzei legował sumę 200 złp., Mikołaj wspólnie z Jakubem był (1580) współdziedzicem Tchórzowa i Wrzosowa, potem (1584) występował jako posiadacz dóbr Okrzeja, Grabów, Bramka i Zawadnik.

 

Słown. Geogr. (Okrzeja); Urzędnicy, IV z. 4; – Bukowski, Dzieje reformacji, I 678; Kaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Kr. 1974 tabl. nr 12; Kossowski A., Protestantyzm w Lublinie i Lubelskiem w XVI–XVII w., L. 1933 s. 98, 99; Pałucki W., Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w koronie do schyłku XVI w., W. 1962 s. 183; Tazbir J., Ze studiów nad stosunkiem polskich protestantów do chłopów w XVI w., „Reform. w Pol.” T. 12: 1956; Wadowski J. A., Kościoły lubelskie, Kr. 1907; – Dnevnik lublinskogo sejma 1569 goda, S. Pet. 1869; Lustracja województwa lubelskiego 1565, Wr.–W. 1959; Lustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, Wyd. W. Ochmański, Wr. 1963; Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607, Wyd. A. Prochaska, Lw. 1890 s. 163; Matricularum summ., IV, V 2472, 3015, 3266, 6337, 7222, 9937; Regestra thelonei Vlad.; Rej M., Zwierzyniec, Kr. 1895 s. 164–5; Rykaczewski E., Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, litterarum..., Lutetiae Parisiorum, Berolini et Posnaniae 1862 s. 246, 247 (dotyczy ojca S-ego); Źródła Dziej., XIV 424; Źródła urzędowe do biografii J. Kochanowskiego, Wyd. i oprac. M. Garbaczowa i W. Urban, Wr. 1985; – AGAD: Arch. Skarbu Kor. I nr 8 k. 437, nr 9 k. 208, 209, nr 33 k. 193, 405, 408, 495, nr 51 k. 103, nr 157 k. 133; B. Czart.: rkp. 1725 k. 100, 114, 293–294, 301–303, rkp. 2171 k. 220 rkp. 2208 k. 166, 144, 145.

Irena Kaniewska

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.