INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Paweł Kola  

 
 
brak danych - 1509
Biogram został opublikowany w latach 1967-1968 w XIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Kola (Koło) Paweł h. Junosza (zm. 1509), kasztelan halicki, wojewoda podolski. Był najstarszym synem Jana Koli starszego, zwanego Koluszko z Dalejowa, a bratem Jana i Piotra, z którymi w r. 1473 odziedziczył wspólnie spadek (Sopów, Podhajce, Liście i zastaw na wsi Kropiec, z której mieli spłacić 220 grzywien) po zmarłym bezdzietnie w r. 1468 stryju Janie, podstolim halickim. Udział w wyprawach przeciw Mołdawianom, Wołochom i Tatarom w obronie południowo-wschodnich ziem Korony zbliżył K-ę do rodów Buczackich i Chodeckich (szwagrami K-i byli Michał Buczacki-Jazłowiecki i Otto z Chodcza), którzy na Rusi jako wojewodowie, kasztelanowie, starostowie ruscy i podolscy dźwigali ciężar obrony granic, ale też doszli do możnowładczej fortuny. W r. 1490 piastował K. urząd podkomorzego, a w l. 1494–1500 kasztelana halickiego, ok. r. 1502 został wojewodą podolskim. Jako wojewoda podolski zyskał zaufanie króla Aleksandra i należał w okresie jego rządów, a później Zygmunta Starego, do grona najbardziej wpływowych panów z ziem ruskich. W r. 1502 król powierzył panom ruskim i małopolskim, wśród nich i K-i, obronę granic południowo-wschodnich królestwa przed Wołochami i Tatarami. W rok później (1503) jako jeden z głównych senatorów królestwa brał K. udział w debatach sejmu piotrkowskiego. W kwietniu i maju t. r. był posłem, wraz z bpem płockim W. Przerębskim, do przebywającego w Wilnie króla Aleksandra, w celu przekazania mu i jego radzie uchwał sejmu, dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej królestwa (m. in. konieczności wysłania poselstw do królewicza Zygmunta, książąt mazowieckich, mistrza krzyżackiego, do Miśni, Węgier i Kurii rzymskiej).
W jesieni 1503 r. K. był przewidziany w gronie przedstawicieli możnowładztwa polskiego do składu uroczystego poselstwa powołanego w związku z planowanym przybyciem do Lwowa króla czeskiego i węgierskiego Władysława; lwowski zjazd monarchów nie odbył się, być może więc, że nie doszło też do skutku owo poselstwo K-i (K. i inni uczestnicy delegacji otrzymali już 200 grzywien na opędzenie kosztów podróży). Wiosną 1504 r. K. znów brał aktywny udział w obradach sejmowych zjazdu piotrkowskiego; znalazł się 6 III wśród świadków na akcie króla, potwierdzającym przywileje równouprawnienia duchowieństwa ruskiego (ritus Graeci et Ruthenorum) z katolickim z r. 1443. Na wiosnę 1506 r. posłował K., jako delegat sejmu lubelskiego, na dwór księcia słupskiego Bogusława X, do mieszczan gdańskich, a także do mistrza krzyżackiego; przekazał ok. 2 VII w Wilnie wyniki tej dyplomatycznej podróży najbliższym doradcom królewskim, a może nawet samemu królowi Aleksandrowi, którego stan zdrowia na krótko przed śmiercią nieco się polepszył. Nie brał K. udziału w uroczystej elekcji Zygmunta Starego, gdyż powierzono mu wraz z hetmanem Mikołajem Kamienieckim straż ziem ruskich przed Tatarami.
Służba K-i na kresach wschodnich państwa, jego aktywny udział w pracach sejmu, rady królewskiej i w poselstwach nie pozostały bez nagrody. W r. 1503 K. otrzymał w dożywotnie posiadanie miasto i zamek Gliniany, który na polecenie królewskie odbudował w r. 1506 nakładem własnych środków. Na Glinianach i wsi Zadworze zapisał król K-i nadto sumy pieniężne 100 kóp groszy i 100 grzywien. O posiadłościach ziemskich K-i nie można wyrobić sobie dokładnego wyobrażenia; jest jednak pewne, że były one większe od tych, o których czerpiemy wiadomości z rozproszonych źródeł. Z dóbr dziedzicznych posiadał K. Dalejów i Żółtańce koło Lwowa oraz w zastawie wieś Przerów w pow. kołomyjskim; doszły do tego nie znane bliżej włości i sumy pieniężne, które wniosła K-i niewątpliwie żona, Burneta Chodecka, wojewodzianka ruska, siostra woj. krakowskiego Ottona Chodeckiego, posiadająca wprawdzie 10 rodzeństwa, ale córka magnata. Z małżeństwa tego pozostawił K. trzech synów: Jana, Stanisława i Mikołaja, oraz prawdopodobnie córkę Barbarę, małżonkę Jerzego Radziwiłła, kasztelana wileńskiego, matkę przyszłej królowej Polski, Barbary Radziwiłłówny. Zmarł K. z początkiem 1509 r.

PSB, (Chodecki Stanisław); Boniecki; Uruski; Białkowski L., Urzędnicy ziemscy podolscy wieku XVI i pocz. XVII, „Roczn. Tow. Herald.” R. 8: 1926–7 (druk.) 1928 s. 174; – Finkel L., Elekcja Zygmunta I, Kr. 1910; Halecki O., Dzieje Unii Jagiellońskiej, Kr. 1920 II; – Akta Aleksandra; Akta grodz. i ziem., II, 239, IX; Matricularum summ., III nr 752, 1948, 2490, 2771, IV cz. 1 nr 502, cz. 2 nr 8863, 11348.
Feliks Kiryk

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.