INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Paweł z Gołymina h. Prawdzic  

 
 
XV w. - przed 1484-06-26
Biogram został opublikowany w 1980 r. w XXV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Paweł z Gołymina h. Prawdzic (zm. 1484), doktor dekretów, kanonik płocki, prepozyt kolegiaty pułtuskiej i kolegiaty Św. Michała w Płocku. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej, był synem Pawła z Gołymina (w pow. ciechanowskim), w r. 1400 podstolego ciechanowskiego, później warszawskiego. P. zapisał się w r. 1427 na Uniw. Krak. i już w rok później uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych. Nie został zapisany wśród promowanych magistrów, choć występuje z tym tytułem w źródłach. Przed r. 1440 otrzymał bogato uposażone probostwo w Nasielsku. W r. 1442 uzyskał od księcia mazowieckiego Bolesława IV za pewną sumę pieniędzy nadanie prawa chełmińskiego dla posiadłości probostwa w Nasielsku oraz zwolnienie od świadczeń prawa książęcego. W lipcu t. r. był w Krakowie. Zapewne wówczas rozpoczął studia prawnicze, zakończone przed r. 1448 doktoratem z prawa kanonicznego. Co najmniej od pocz. 1448 r. był sędzią kurii bpa płockiego Pawła Giżyckiego, z którym był spowinowacony. W lipcu t. r. (zapewne po śmierci Pawła z Chodziszewa) P. otrzymał prepozyturę kolegiaty pułtuskiej, a we wrześniu kanonię katedralną płocką. Od początku lat pięćdziesiątych brał udział w synodach jako sędzia synodalny oraz w wyborach biskupów płockich: Ścibora z Gościeńczyc, Kazimierza, księcia mazowieckiego, i Piotra z Chodkowa. W pierwszej elekcji był, obok kanoników Piotra Luby z Radzymina, kanclerza biskupiego, i samego Ścibora, jednym z trzech kompromisarzy, którzy obrali na biskupstwo Ścibora. P. był też jednym z wykonawców jego testamentu. Wraz z biskupami płockimi brał udział w radzie książęcej w l. 1453 i 1464. Na sejmie w Piotrkowie 13 XI 1462, wraz z kanonikiem płockim Mikołajem z Mirzyńca, bronił praw synów Bolesława IV (Konrada III i jego braci) do księstwa płockiego. Przed r. 1474 został kanonikiem kolegiaty Św. Michała w Płocku, na której odbudowę przeznaczył w t. r. 10 kop gr. Prepozytem tejże kolegiaty został w r. 1481 w miejsce Piotra z Chodkowa, wyniesionego na biskupstwo płockie. W r. 1482 kapituła pułtuska uchwaliła pod przewodnictwem P-ła wprowadzenie księgi protokołów z posiedzeń kapituł generalnych.

P. ustanowił kilka fundacji oraz prowadził ożywioną działalność gospodarczą. W r. 1442 zrzekł się przypadającej mu części majątku rodowego w Gołyminie, Bogatem (w pow. ciechanowskim) i Łazękach (pow. wyszogrodzki) na rzecz bratanków: Sasina i Pawła. Zatrzymał może jednak jakiś dział w Białołęce pod Warszawą, co wyjaśniałoby fakt, że Długosz nazywa go mylnie Pawłem z Ostrołęki. W r. 1448 P. (wraz z bratankami i bratanicą Katarzyną) sprzedał za 310 kop gr. swoje części we wsiach Bogate i Rębowo oraz we wsi Czerniawa (zapewne Czernice w pow. ciechanowskim) Mikołajowi Wężowi z Dobrzankowa, kaszt. ciechanowskiemu. W r. 1460 wykupił za 150 kop. gr. siedmiowłókowe sołectwo w Obrytem w pow. pułtuskim od Jakuba, swego stryjecznego brata, przeznaczając je na uposażenie prepozytury pułtuskiej. Bp płocki Paweł Giżycki przekazał prepozyturze wieś Obryte w zamian za wieś Szelkowo, nadał też (1460) P-łowi dożywotnio wieś Gościejewo w kluczu pułtuskim. W r. 1466 P. otrzymał od bpa Ścibora w dożywocie wieś Skłody oraz dziesięciny z Gołymina kościelnego, z Gołymina stanowiącego własność Jakuba, syna Andrzeja, z Wielkołęki i z Zawad. Ok. r. 1475 ufundował w rodzinnym kościele w Gołyminie altarię p. wezw. Najśw. Maryi Panny i Św. Doroty, uposażoną rentą roczną 4 kop gr. zapisanych na Gołyminie. W r. 1480 pożyczył bpowi płockiemu Piotrowi 700 dukatów na opłacenie kosztów prowizji papieskiej. Kwotę tę przeznaczył P. w r. 1484 na uposażenie mansjonarzy w kolegiacie pułtuskiej. Bp Piotr zamierzał spłacić ten dług nadaniem dziesięcin ze wsi Załuże koło Makowa i z Miastkowa koło Łomży na rzecz mansjonarzy, co jednak nie zostało zrealizowane. Jako prepozyt Św. Michała w Płocku zakupił P. dla prepozytów połowę Ślepkowa w pow. płockim. P. zmarł przed 26 VI 1484.

Bratem P-ła był wcześnie zmarły Arnold, ożeniony z Małgorzatą, córką Ścibora z Sochocina, marszałka księcia Janusza I, a siostrą – Świętochna, która poślubiła Niemierzę z Grodźca koło Przasnysza. Stryjem P-ła był Jakub z Białołęki, chorąży warszawski, kaszt. czerski (1432–3). P. sprawował opiekę nad małoletnimi bratankami: Sasinem-Gasparem, późniejszym chorążym łomżyńskim, kaszt. wyszogrodzkim (zm. przed r. 1503), oraz Pawłem, dworzaninem książąt Kazimierza, Bolesława V i Janusza II, następnie podsędkiem ciechanowskim i wojskim płockim.

 

Borkiewicz-Celińska A., Osadnictwo ziemi ciechanowskiej w XV wieku (1370–1526), Wr. 1970 s. 124–5; Fijałek J., Dominus Bartolus de Saxoferrato, Kr. 1914 s. 10; Nowowiejski A. J., Płock, Wyd. 2., Płock [1930] s. 190; Piętka J., Mazowiecka elita feudalna późnego średniowiecza, W. 1975 s. 67–70 (autor błędnie identyfikuje Jakuba, syna Andrzeja, jako brata rodzonego P-ła); Rybus H., Kolegiata w Pułtusku i jej kapituła, Ł. 1933 s. 18–21; Wolff, Studia nad urzędnikami maz., s. 188; – Acta capituli Plocensis ab anno 1514 ad annum 1577, Wyd. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, Kr. 1916 X 320, 324, 347; Acta capitulorum, III 1–102 passim; Acta capitulorum Crac., nr 386–445 passim; Album stud. Uniw. Crac., I 64, 239, 248; Długosz, Historia, V 342, 357–60; Ius Polonicum, Wyd. J. W. Bandtkie, W. 1831 s. 440, 448–9; Kod. maz. (Lubomirskiego), nr 13, 222, 227; Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Oprac. A. Wolff, Kr. 1937 nr 365; Metryka księstwa mazowieckiego z XV–XVI w., II; Księga oznaczona nr 334 z lat 1429–1433, Wyd. A. Włodarski, w: Pomniki Prawa wydawane przez Warszawskie Archiwum Główne, W. 1918 VI nr 363, 388, 450, 451, 513, 537, 612; Statuta nec non liber promotionum, s. 20; Zbiór dok. m. Płocka, nr 195; – AGAD: Dok. perg. nr 2034, Metryka Maz. (sygn. MK), nr 3 k. 269, nr 4 k. 4v., 58v.–59, nr 6 k. 52v., 62v.; Arch. Diec. w Płocku: Acta capituli Plocensis, nr 50 k. 16v.–36 passim, Acta capituli Polthoviensis, nr 211 s. 58–60, 141–144, Dok. perg. nr 280, 316, 317, 320, 321, 334, 337, 370, 373, Episcopalia, nr 1 passim, nr 2 s. 54–345 passim, nr 4 k. 181v., 238, nr 53 s. 185–187, Akta wizytacji, nr 1 k. 115.

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.