INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Rajnold Kazimierz Sadowski h. Lubicz  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1992-1993 w XXXIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sadowski Rajnold (Renald, Reginald, Reinhold) Kazimierz h. Lubicz (zm. 1721), pisarz ziemski, potem kasztelan brzeski lit. Pochodził z rodziny osiadłej w woj. brzeskim lit. Był najstarszym synem Mikołaja (zm. 1700), wojskiego brzeskiego lit., od r. 1698 kaszt. brzeskiego lit., i Anny Zembockiej, córki Stefana, wojskiego brzeskiego lit.

W r. 1689 był S. już podstolim brzeskim lit. W r. 1693 służył w wojsku lit. jako towarzysz husarii woj. wileńskiego Kazimierza Jana Sapiehy. Na sejmiku w Brześciu Lit. 9 IV t. r. wybrany został na rotmistrza «traktu prużańskiego» z poleceniem pilnowania porządku w województwie. Dn. 1 VIII t. r. otrzymał nominację na pisarza ziemskiego brzeskiego lit. Wkrótce związał się z opozycją antysapieżyńską, tzw. republikantami, i wraz z ojcem należał do jej najbardziej czynnych uczestników w woj. brzeskim lit. Początkowo poczynania S-ego na zjazdach publicznych (np. na sejmiku relacyjnym 9–10 VI 1695, czy przedkonwokacyjnym 27 VIII 1696) nie przynosiły rezultatów. Dn. 2 X 1696 w Brześciu Lit. wraz z Ludwikiem Pociejem wydał S. uniwersał wzywający szlachtę do zbrojnego zjazdu na 12 X 1696 pod Prużanę, rzekomo w celu przeciwdziałania zagrożeniu ze strony Kozaków Semena Palija, a w rzeczywistości, aby wesprzeć konfederację wojskową zorganizowaną przez Grzegorza Ogińskiego. Nie osiągnął jednak spodziewanych efektów. Dn. 22 XI 1696 podpisał protestację republikantów przeciw Szujskim, którzy w celu zapobieżenia ich wystąpieniom przeciw Sapiehom przyśpieszyli zjazd szlachty brzeskiej na sejmik relacyjny. Za pieniądze królowej Marii Kazimiery, przekazane Sadowskim przez Teresę i Józefa Słuszków, próbował zorganizować wystąpienie szlachty przeciw Sapiehom i Radziwiłłom, jeżdżąc na przełomie l. 1696 i 1697 wraz z braćmi po Kobryńszczyźnie i podburzając tamtejszą szlachtę do walki. Na odbytym wreszcie (10 I 1697) sejmiku relacyjnym w Brześciu Lit. bronił Ludwika Pocieja, a ostro zaatakował stronników sapieżyńskich, ufając w ochronę stojących pod miastem oddziałów Słuszki. Doszło wówczas do starcia zbrojnego, które zakończyło się klęską republikantów i ich ucieczką z miasta. Zwycięzcy ogłosili S-ego burzycielem spokoju publicznego na gromnicznym sejmiku 1697 r., oskarżyli go o przygotowywanie spisku i potępili za wyprawienie przez republikantów poselstwa do prymasa. Dn. 12 III 1697 uczestniczył S. w zjeździe republikantów brzeskich i podpisał zawiązaną wtedy konfederację w obronie praw kardynalnych. Wybrano go wówczas na rotmistrza brzeskiego lit. na popis zwołany na 29 IV t.r.

Na elekcji w r. 1697 S. opowiedział się za Sasem i jako poseł brzeski był na koronacji Augusta II w Krakowie we wrześniu t. r. W r. 1698 wyznaczony został na komisarza do lustracji ekonomii mohylowskiej, a 2 IX t. r. na opanowanym przez republikantów sejmiku relacyjnym brzeskim lit. podburzał szlachtę do zdecydowanych działań przeciw Sapiehom. Wziął też udział w zbrojnym wystąpieniu szlachty i 21 XII t.r. podpisał akt ugody puzewickiej. Za swe zasługi dla województwa otrzymał 2 tys. złp. W dalszym ciągu aktywnie uczestniczył w działalności politycznej republikantów w Brzeskiem, nie opuszczając żadnego chyba sejmiku i zjazdu szlacheckiego, ale nie odgrywał już pierwszoplanowej roli. Na sejm pacyfikacyjny 1699 r. posłował z woj. brzeskiego lit. Uczestniczył w wojnie domowej z Sapiehami na Litwie i w walkach ze Szwedami jako porucznik chorągwi pancernej Ludwika Pocieja. Na sejmiku brzeskim lit. 14–15 V 1704 obrany został jednym z 4 deputatów do prowadzenia rokowań z marszałkiem konfederacji sandomierskiej Stanisławem Denhoffem i hetmanem lit. Michałem Wiśniowieckim. Reprezentował woj. brzeskie lit. na radzie konfederacji sandomierskiej w Brześciu w lipcu 1705 i podpisał 11 VII t. r. akces do związku. Sprawował wówczas funkcję regimentarza wojska lit. i organizował współpracę z hetmanami kor. w celu wspólnego ataku na Warszawę. Po abdykacji Augusta II, jako poseł brzeski na walną radę lwowską, podpisał datowany 7 II 1707 we Lwowie akt «Poparcia Generalnej Konfederacji Sandomierskiej». Brał też udział w walnej radzie konfederackiej w Lublinie, na której 7 VII t.r. ogłoszono bezkrólewie. Na sejmiku relacyjnym w Brześciu Lit. 27 VII t. r. został wybrany na sędziego kapturowego i otrzymał zgodę na zwrot sum wydanych na potrzeby publiczne. Być może był deputowanym do mieszanych sądów polsko-rosyjskich w Lublinie, mających ścigać przestępstwa popełnione przez wojskowych którejś ze stron. Był jednym z organizatorów opanowanego przez przeciwników Stanisława Leszczyńskiego sejmiku w Brześciu 28 II 1708. Jako pułkownik i porucznik chorągwi husarskiej Ludwika Pocieja cały czas pozostawał też w armii lit. toczącej boje z Sapiehami i Szwedami na Litwie i Ukrainie.

Po powrocie Augusta II otrzymał 19 X 1709 horodnictwo wileńskie (scedował je w r. 1713 Michałowi Alojzemu Sawickiemu). Uczestniczył w Walnej Radzie Warszawskiej (luty–kwiecień 1710), prawdopodobnie w jej trakcie został mianowany kaszt. brzeskim lit. (J. Wolff znał nominację z 6 XII t. r.). Latem 1710 jako regimentarz wojsk lit. dowodził armią stojącą pod Brześciem Lit. Dn. 6 VIII 1712 otrzymał star. sądowe słonimskie. Na sejmiku fiskalnym w Brześciu 6 II 1714 obrany został administratorem szelężnego w województwie. Podczas sejmiku w Brześciu w lutym 1716 doszło do ostrego starcia S-ego, przewodniczącego obradom, z jego przeciwnikami z fakcji radziwiłłowskiej. Dn. 6 II t. r. S. wniósł przeciw nim protestację. W lipcu t. r., na polecenie L. Pocieja, miał S., jako regimentarz wojska lit., zorganizować popierające hetmana lit. koło wojskowe. Został jednak aresztowany przez przeciwnych Pociejowi żołnierzy, którzy przystąpili do konfederacji i wybrali na swego marszałka Stanisława Władysława Potockiego. W ostatnich latach życia S., zapewne do końca pozostając w obozie stronników Pocieja, nie odgrywał już chyba aktywniejszej roli politycznej.

S. posiadał dobra Malowa Góra, Głębokie i Horodniany w woj. brzeskim lit. Miał też po ojcu dwór w Brześciu Lit. Był od r. 1699 dziedzicznym wójtem brzeskim na mocy zapisu (lub zastawu) Teresy Słuszkowej; stało się to przyczyną długoletnich procesów ze spadkobiercami Słuszkowej. S. utrzymywał, że wójtostwo przejął za niespłacony zastaw, Słuszkowie twierdzili, iż dług został spłacony, a Słuszkowa tylko fikcyjnie zapisała S-emu urząd, gdy musiała uciekać z kraju jako przeciwniczka Augusta II. Istotnie w l. 1707–9 Słuszkowa była w posiadaniu wójtostwa, którego dobra S. zajechał w listopadzie 1709. Zmarł 15 III 1721.

Z małżeństwa z Krystyną (Katarzyną Ludwiką) Pociejówną (zm. po r. 1735), stryjeczną siostrą Ludwika, wdową po Kazimierzu Gołuchowskim, star. radomskim, pozostawił synów: Ignacego Leonarda, star. słonimskiego, i Józefa (1689–1749), jezuitę, oraz dwie córki – brygidki w Brześciu Lit.

 

Niesiecki; Uruski; Wolff, Senatorowie W. Ks. Lit.; – Acta Stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego na pospolite ruszenie […] między Ławnem a Puzewiczami […] zgromadzonych A. D. 1698, dnia 21 Decembris, Wil. 1699; Akty Vil. Archeogr. Kom., III, IV; Archeografičeskij Sbornik Dokumentov, III; Genealogia imienia naszego…, [przez L. K. Pocieja], „Przegl. Pozn.” T. 30: 1860 s. 228; Metryka Lit.; My, Rady Koronne i Wielkiego Ks. L. […] do Lublina zgromadzone, 26 IX 1707; Poparcie Generalnej Konfederacji Sandomierskiej [r. m. w.]; Vol. leg., V 971; Zawisza K., Pamiętniki […] wojewody mińskiego (1661–1721), Wyd. J. Bartoszewicz, W. 1862 s. 190–1, 203–4, 327–8; – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. II nr 1786, 1827, 2014, 2148, Dz. V nr 13720 (listy S-ego), nr 17657 (list z 26 VII 1705), Arch. Publ. Potockich, nr 133 s. 369–372, nr 134 s. 607–608; B. Czart.: rkp. 188 nr 42, 50, rkp. 452 nr 2, rkp. 2309 (bez paginacji), rkp. 5940 nr 36167–36171; B. Ossol.: rkp. 3630; B. PAN w Kr.: rkp. 2682; B. im. Sałtykova-Ščedrina w Pet.: Rukopisnoe otdelenie, Avtografy Dubrovskogo 127 k. 16–18v.; CGADA w Moskwie: F 389 (Metryka Lit.), Księga Wpisów 146, s. 746; CGIA w Mińsku: F 1705, opis 1, deło 26 s. 2177–2180, deło 32 s. 1655–1658; Vilniaus Universiteto Biblioteka w Wil.: F7 – 32/13909 k. 410–411v.

Andrzej Rachuba

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.