INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Stefan Paulin Szendzikowski      Stefan Szendzikowski, wizerunek na podstawie fotografii. .

Stefan Paulin Szendzikowski  

 
 
Biogram został opublikowany w XLVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2012-2013.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szendzikowski Stefan Paulin (1926–1981), lekarz patomorfolog, profesor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Ur. 22 VI w Warszawie, był synem Władysława (1898–1952), lekarza, uczestnika rosyjskiej wojny domowej w szeregach Armii Ochotniczej gen. A. Denikina (1919–20), potem żołnierza WP (1920–1), a następnie lekarza w Warszawie, i Marii Anieli z Pruszyńskich, młodszym bratem Wojciecha Romana (ur. 1925), żołnierza AK i uczestnika powstania warszawskiego 1944 r., potem na emigracji pod pseud. Voytek i Voytek Roman scenografa filmowego, m.in. „Matni” (1966) Romana Polańskiego i „Najlepszą zemstą jest sukces” (1984) Jerzego Skolimowskiego.

Do wybuchu drugiej wojny światowej ukończył S. w Warszawie szkołę powszechną i jedną klasę gimnazjum. Podczas okupacji niemieckiej kontynuował naukę na tajnych kompletach i pracował jako robotnik w fabryce «J. Franaszek i S.A.». Był żołnierzem AK i wziął udział w powstaniu warszawskim 1944 r. Po jego upadku wraz z innymi powstańcami został osadzony przez Niemców w stalagu XB pod Hamburgiem. Oswobodzony w kwietniu 1945 przez wojska angielskie, pracował jako sanitariusz na oddziale gruźliczym szpitala dla byłych jeńców wojennych w Bomlitz. Jesienią t.r. wyjechał do Włoch i został wcielony do II Korpusu Armii Polskiej, gdzie po odbyciu przeszkolenia wojskowego został skierowany do oddziału szkolnego na kursy maturalne organizowane w miejscowości Alessano. Przewieziony wraz z oddziałem na początku r. 1946 do Wielkiej Brytanii, kontynuował naukę w Gimnazjum i Liceum nr 1 w Cawthorne (Yorkshire). Dn. 3 XI t.r. zdał tam maturę przed Komisją Egzaminacyjną Działu Oświaty Tymczasowego Komitetu dla Spraw Polskich.

Jesienią 1947 wrócił S. do kraju i podjął 27 X t.r. studia na Wydz. Lekarskim Uniw. Łódz. (od stycznia 1950 Akad. Med. w Łodzi). Już podczas studiów został w styczniu 1950 laborantem, a w czerwcu 1952 młodszym asystentem w Zakł. Anatomii Patologicznej, kierowanym przez Aleksandra Pruszczyńskiego. Przez jeden semestr r. 1952 wykładał anatomię patologiczną z patofizjologią w Państw. Dwuletniej Szkole Felczerskiej w Kutnie. Po uzyskaniu 24 XII t.r. dyplomu lekarza medycyny (z odznaczeniem) został w marcu 1953 asystentem, a także uzyskał t.r. specjalizację I st. z anatomii patologicznej. Pracował dodatkowo poza uczelnią, m.in. od r. 1956 wykonywał sekcje zwłok w szpitalach, przeważnie w Szpitalu Miejskim w Skierniewicach, a w l. 1956–8 prowadził zajęcia z anatomii prawidłowej z fizjologią w Państw. Szkole Pielęgniarskiej nr 2 w Łodzi. W styczniu 1957 awansował w Akad. Med. na starszego asystenta, a od czerwca 1958 zatrudnił się dodatkowo na pół etatu jako prosektor i histopatolog w laboratorium diagnostycznym przy Klinice Chorób Zawodowych Inst. Medycyny Pracy w Łodzi. W r. 1959 uzyskał specjalizację II st. Działał w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia (1952–9), został też członkiem Polskiego Tow. Anatomopatologów oraz Polskiego Tow. Histochemików i Cytochemików.

W pracy badawczej S. zajmował się m.in. patologią naczyń krwionośnych (Zmiany histopatologiczne w naczyniach wewnątrzpłucnych i tętnicy głównej w przebiegu włóknistojamistej gruźlicy płuc, „Gruźlica” T. 25: 1957 nr 3, wspólnie z Henrykiem Kozłowskim, Eugeniuszem Małdykiem i Mirosławem Wieczorkiem), przeszczepami tych naczyń (Zmiany anatomopatologiczne w przeszczepionych naczyniach krwionośnych. Doniesienie wstępne, „Pol. Przegl. Chirurgiczny” T. 31: 1959 nr 12), ale głównie miażdżycą tętnic (Zmiany naczyniowe w kończynach w wybranej grupie chorych na cukrzycę, „Pol. Tyg. Lek.” R. 14: 1959 nr 7, wspólnie z Haliną Lisiecką-Adamską, Krystyną Piotrowicz-Kasprzakową i Krystyną Śmiałowską-Kędzią). Jako stypendysta Fundacji Rockefellera odbył roczne studia specjalistyczne (październik 1959 – październik 1960) w zakresie nowoczesnej metodyki histochemicznej u A. G. E. Pearse’a w Postgraduate Medical School w Londynie. Przebywał wówczas także w Holandii na uniw. w Lejdzie (24–27 VII 1960) i wziął udział w I Kongresie Międzynarodowym Cytochemii i Histochemii we Francji (27 VIII – 4 IX t.r.). Dn. 18 V 1963 doktoryzował się na Wydz. Lek. łódzkiej Akad. Med. na podstawie dysertacji Badania morfologiczne i histochemiczne (szczególnie ciał tłuszczowych) jednogatunkowych przeszczepów tętniczych konserwowanych w formalinie (Ł. 1963) i objął w październiku t.r. stanowisko adiunkta. Kontynuował prace nad przeszczepami i patologią naczyń krwionośnych (Znaczenie aktywności enzymów w ścianie naczyniowej dla rozwoju miażdżycy, „Pamiętnik II Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Anatomopatologów w Szczecinie 21–23 IX 1961”, W. 1963, wspólnie z Jerzym Patelskim); zajął się badaniem wpływu wszczepów poliestrowych (Badania włókien tkanki łącznej i mukopolisachrydów we wszczepach poliestrowych, „Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Anatomopatologów, Białystok 24–26 IX 1964”, Białystok 1965).

We wrześniu 1965 odszedł S. z Akad. Med. i objął cały etat w Inst. Medycyny Pracy. Habilitował się 26 IV 1966 w Akad. Med. na podstawie pracy Badania morfologiczne i histochemiczne miejscowego odczynu na sztuczne tworzywo wszczepione ludziom i zwierzętom (Ł. 1965). W Inst. Medycyny Pracy doprowadził do przekształcenia laboratorium w Zakł. Patomorfologii i objął 1 IX 1966 jego kierownictwo. W grudniu 1967 otrzymał nominację na samodzielnego pracownika naukowo-badawczego. W tym okresie zajmował się głównie zagadnieniami patologii przewlekłych zatruć (Ocena ostrego toksycznego działania dwusiarczku dwubenzilu, „Med. Pracy” R. 19: 1968 nr 2, wspólnie ze Zbigniewem Zwierzchowskim). Problematykę tę kontynuował po otrzymaniu 15 IV 1977 tytułu profesora nadzwycz., m.in. w pracach Zmiany biologiczne i histologiczne wywołane działaniem pyłu cementu (tamże T. 31: 1980 nr 3) i Wpływ adjuwantu Freunda i rozcieńczalników na działanie uczulające 2,4-dwunitrochlorobenzenu („Roczniki Nauk. Inst. Med. Pracy” T. 1: 1980). Ogółem jako autor lub współautor opublikował ok. 80 prac. Zmarł 14 V 1981 w Łodzi, został pochowany 18 V w części katolickiej Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

W małżeństwie zawartym 1 IV 1953 z Teodorą Anną Markert (ur. 1927), lekarzem internistą, miał S. dwóch synów: Wojciecha (ur. 1955), lekarza internistę, oraz Marka (ur. 1956), technika rehabilitacji i fizjoterapii.

 

Akademia Medyczna w Łodzi. Składy osobowe i spisy wykładów na lata akademickie 1950/1951–1964/1965, Ł. 1951–64; Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej za lata 1961–1970, Ł. 1988; Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z lat 1952–1977, Ł. 1980; Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1963, W.–P. 1964 s. 473; toż za r. 1967, W.–P. 1968 s. 656; Łoza, Czy wiesz, kto to jest?, Uzupełnienia i sprostowania (dot. ojca); Materiały do bibliografii 1945–1960. Akademia Medyczna w Łodzi, Ł. 1962; Polski almanach medyczny na rok 1956, W. 1957 s. 335 (dot. także żony); Spis fachowych pracowników służby zdrowia, W. 1964 s. 342 (dot. także żony); – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. 50 lat, Red. J. Nosko, Ł. 2004 s. 124–8, 225, 270; – Nekrologi z r. 1981: „Dzien. Łódz.” nr 96–99, „Głos Robotn.” nr 98, 99, 101, „Życie Warszawy” nr 113; – Arch. Inst. Med. Pracy w Ł.: Teczka osobowa S-ego; Arch. Uniw. Med. w Ł.: Teczka osobowa, nr 787; USC w Ł.: Łódź-Śródmieście, akt ślubu nr 1245/1953, Łódź-Bałuty, akt zgonu nr 1237/81; USC w W.: Paraf. p. wezw. św. Barbary, akt ur. nr 174/1931; – Informacje żony, Teodory Szendzikowskiej z Ł. i Romana Włodka z Kr.

Dariusz Kukuć

 
 

Powiązane artykuły

 

Polskie Państwo Podziemne 1939-1945

Polska była pierwszym państwem, które powiedziało "Nie!" żądaniom ustępstw terytorialnych ze strony nazistowskiej Rzeszy Niemieckiej. Polska była pierwszym państwem, które zbrojnie przeciwstawiło......
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.