INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Tadeusz Józef Puchalski      Tadeusz Puchalski w okresie studenckim.
Biogram został opublikowany w 1986 r. w XXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Puchalski Tadeusz Józef Wojciech (1901–1979), leśnik, docent hodowli lasu, kierownik Katedry Ogólnej Hodowli Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Ur. 22 IV w Krakowie, był synem Karola, notariusza, i Marii z Grabowskich.

Lata dziecięce i szkolne P. spędził w Milówce nad Sołą, miasteczku Beskidu Żywieckiego, którego przyroda wpłynęła na wybór przyszłego zawodu. Następnie uczęszczał do IV Państwowego Gimnazjum Realnego w Krakowie, gdzie w r. 1920 zdał egzamin dojrzałości. W l. 1920–4 studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniw. Pozn., w dn. 10 XII 1925 uzyskał dyplom inżyniera leśnictwa. Od połowy kwietnia 1924 do r. 1940 pracował w lasach Dóbr Żywieckich kolejno jako asystent, adiunkt, zarządca lasów i wreszcie samodzielny referent do spraw hodowli lasu. W r. 1926 ukończył państwowy kurs Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego dla samodzielnych gospodarzy leśnych. Pracując w nadleśnictwie Jeleśnia w Beskidzie Zachodnim na południowy wschód od Żywca, przeprowadził w l. 1932–4 obserwacje nad biologią i rozwojem drzewek z uzupełnień w dwudziestoletnich czystych uprawach świerkowych. W ich wyniku napisał dysertację pt. Badania nad rozwojem świerków z uzupełnień w pierwszym okresie wydzielania („Roczniki Nauk Roln. i Leśnych” T. 38: 1936), na podstawie której uzyskał 12 XI 1936 doktorat nauk leśnych na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniw. Pozn. Otrzymał za pracę tę w r. 1935 «Medal Brązowy» Uniw. Pozn.

W pierwszym roku okupacji niemieckiej P. był nadal zarządcą w Lasach Żywieckich w Zarządzie Leśnym Rycerka, lecz 30 IX 1940 został zwolniony. Następnie, od 7 XI t. r. do połowy kwietnia 1942, pracował w Głównym Wydziale Lasów Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie, po czym od maja 1942 był zarządcą prywatnych lasów Potockich w Rymanowie Zdroju. Tutaj zasłużył się wraz z kilkoma innymi leśnikami w dbałości o stan zachowania lasów, obniżając przed administracją niemiecką zasobność drzewostanów, wysokość etapów rębnych lub dostarczając negatywny surowiec drzewny pochodzący z trzebieży.

Po wojnie, po upaństwowieniu tych lasów, P. od lipca 1945 był nadleśniczym Lasów Państwowych w Kórniku pod Poznaniem. Od marca 1950 pracował na Wydziale Leśnym Uniw. Pozn. początkowo jako adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Polityki Leśnej. We wrześniu t. r. objął jako zastępca profesora kierownictwo Katedry Ogólnej Hodowli Lasu na Uniw. Pozn., potem w Wyższej Szkole Rolniczej (WSR), która powstała w r. 1951. Okresowo wykładał także naukę o środowisku leśnym i ochronę przyrody. Habilitował się 27 V 1961 na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie pracy pt. Kształtowanie się świerków pod wpływem różnego siedliska i zagęszczenia na przykładzie młodnika w górnym reglu Pilska (Beskid Żywiecki), („Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w P.”, Dodatek nr 3: 1961). Dn. 7 III 1962 otrzymał nominację na docenta etatowego hodowli lasu wspomnianej katedry, którą kierował do 31 VIII 1970, tj. do chwili reorganizacji jednostek naukowo-dydaktycznych WSR, w rezultacie której pracował jako docent Instytutu Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa WSR. Był P. w l. akad. 1960/61 i 1961/2 prodziekanem Wydziału Leśnego WSR, w l. 1964–6 prodziekanem Zaocznego Studium Zawodowego na Wydziale Leśnym WSR, w l. 1957–63 członkiem Rady Naukowo-Dydaktycznej Leśnych Zakładów Doświadczalnych WSR w Poznaniu. W l. 1964–6 kierował Zaocznym Studium Zawodowym Wydziału Leśnego WSR. Był członkiem wielu komisji, m. in. Komisji Weryfikacyjno-Egzaminacyjnej na stopień inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym WSR. W l. 1957–62 opiekował się uczelnianym kołem Polskiego Tow. Turystyczno-Krajoznawczego. Na emeryturę P. przeszedł 30 IX 1971, ale nadal utrzymywał ścisły kontakt z uczelnią.

P. był jednym z wybitnych specjalistów w zakresie hodowli lasów górskich. Praktykę zdobył w trakcie dwudziestoletniej pracy terenowej w leśnictwie górskim, uzupełnioną następnie pięcioletnią praktyką leśnictwa nizinnego. Na uczelni dał się poznać jako świetny dydaktyk i wychowawca, łączący umiejętnie praktykę z teorią. W trudnych warunkach zorganizował od podstaw Katedrę Ogólnej Hodowli Lasu, którą kierował dwadzieścia lat. Rozwinął w niej i prowadził zespołową problematykę badawczą dotyczącą dynamiki wzrostu młodników leśnych. Był czołowym znawcą ekologii górskich drzew leśnych i ich roli produkcyjnej, zwłaszcza świerka pospolitego. Prowadził długofalowe badania własne nad przyrostem grubości i cechami hodowlanymi ekotypów świerka istebniańskiego i puszczańskiego w naturalnym borze górnoreglowym, co znalazło podsumowanie w jego pracy habilitacyjnej. Ogłosił około 65 publikacji, w tym 4 książki i tyleż skryptów akademickich. Szczególnie ważne były prace stanowiące szeroką syntezę zagadnień hodowlanych: Wzrost drzew i drzewostanów (W. 1968) i Rębnie w gospodarstwie leśnym (W. 1972), które przedstawiały i wyjaśniały w aspekcie biologicznym i ekologicznym szereg spraw związanych z praktycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi, zmierzającymi do wytworzenia nowego drzewostanu. Wspólnie ze Zbigniewem Prusinkiewiczem napisał podręcznik akademicki: Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego (W. 1975). P. wydał także, głównie dla słuchaczy studiów zaocznych, skrypty, które miały po kilka wydań: Wybrane zagadnienia z hodowli lasu – Ekologia lasu (P. 1966, 1970), Wybrane zagadnienia z hodowli lasu – Wzrost drzew i drzewostanów (P. 1969), Wybrane zagadnienia z hodowli lasu – Rębnie w lesie nasiennym (P. 1971) oraz Siedliskoznawstwo leśne (wspólnie z Z. Prusinkiewiczem, P. 1963, 1964, 1968). Myśliwska pasja P-ego nacechowana głęboką etyką łowiecką znalazła odzwierciedlenie w artykułach o posługiwaniu się bronią myśliwską, a także w bibliofilskim wydaniu książkowym Broń śrutowa i technika strzelania (W. 1978). Był członkiem Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, Polskiego Tow. Leśnego, Polskiego Związku Łowieckiego i innych. P. odznaczał się wrażliwością artystyczną, był zamiłowanym muzykiem wiolonczelistą. Zmarł 10 II 1979 w Poznaniu i pochowany został na cmentarzu Junikowskim. Był odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972).

W małżeństwie od 28 IX 1963 z Mieczysławą z Rozmarynowiczów P. dzieci nie miał.

 

Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 1945–1965, P. 1974; toż 1966–1970, P. 1976; toż 1971–1975, P. 1980; Skład osobowy i spis wykładów Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu za lata: 1953/54–1979/80; Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1959–1961, W. 1962; Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa polskiego w latach 1918–1964, W. 1966; Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, Informator, P. 1969 s. 50; – Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919–1969, P. 1970; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za r. szk. 1934/35, P. 1936 s. 37; Kronika Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu za l. akad. 1951/52–1958/59, P. 1960; Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej, W. 1967; Nauki leśne w Polsce 1920–1970, Wr. 1977; Nauka w Wielkopolsce, P. 1973; Zabielski B., Lasy Doświadczalne Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, P. 1967 s. 31, 49, 54; – „Gaz. Zach.” 1979 nr 35 s. 4; „Głos Wpol.” 1979 nr 35 s. 5; „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CXXXV”, Tom specjalny – „60 lat akademickich studiów rolniczych i leśnych w Poznaniu”, P. 1981 s. 115, 116, 123, 134, 338–40 (fot.); „Sylwan” R. 122: 1980 nr 5 s. 68–70 (fot); – Arch. Akad. Roln. w P.: Akta osobowe P-ego.

Andrzej Dzięczkowski

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.