INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Tadeusz Sendzimir (Sędzimir)      Frag. muralu ze Szczecina.

Tadeusz Sendzimir (Sędzimir)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1995-1996 w XXXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sendzimir (Sędzimir do r. 1939) Tadeusz (1894–1989), konstruktor urządzeń walcowniczych, racjonalizator technologii hutniczych, przemysłowiec. Ur. 15 VII we Lwowie, był najstarszym z czworga dzieci Kazimierza (zm. przed r. 1930), urzędnika państwowego w biurze nadzoru kopalń soli, i Wandy z Jaskłowskich (zm. w r. 1944 w Kazachstanie).

S. ukończył IV Gimnazjum Klasyczne we Lwowie, rozwijając równocześnie zainteresowania chemiczne dzięki swojemu wujowi Stanisławowi Tołłoczce, profesorowi chemii nieorganicznej Uniw. Lwow. Już wówczas wykazywał niezwykłe uzdolnienia, m.in. samodzielnie skonstruował aparat fotograficzny. W l. 1912–14 studiował na Wydz. Mechanicznym Szkoły Politechnicznej we Lwowie, głównie fizykę u Tadeusza Godlewskiego, budowę maszyn u Edwina Hauswalda i mechanikę u Maksymiliana Hubera. Po wybuchu pierwszej wojny światowej, gdy rosyjskie władze okupacyjne we wrześniu 1914 zamknęły uczelnię, zatrudnił się jako mechanik w warsztatach samochodowych, z którymi w czerwcu 1915, gdy do miasta zbliżali się Austriacy, został ewakuowany do Kijowa. Tam pracował m.in. jako sekretarz rosyjsko-amerykańskiej Izby Handlowej; opanował wówczas biegle języki rosyjski i angielski.

Pod koniec wojny S. uciekł z Kijowa i po miesięcznej podróży przez Syberię dotarł do Władywostoku, a stamtąd poprzez Tsurugę w Japonii do Szanghaju w r. 1918. Tam S. zaciągnął kredyt w Banku Rosyjsko-Azjatyckim (na jego czele stali wówczas Polacy Władysław Jezierski i Zygmunt Jastrzębski) i uruchomił pierwszą w Chinach fabrykę drutu, śrub, nakrętek oraz gwoździ. Po kilku latach zatrudniał w niej ponad 150 osób. Dokonał wówczas pierwszych swoich wynalazków, które zrewolucjonizowały niektóre metalurgiczne procesy technologiczne. Szybkie rdzewienie wyrobów stalowych w wilgotnym klimacie Szanghaju naprowadziło S-a na opracowanie nowej metody cynkowania: zamiast dotychczasowego powolnego, kosztownego i szkodliwego dla zdrowia robotników trawienia chemicznego za pomocą kwasów i soli, a następnie zanurzania poszczególnych arkuszy blachy w roztopionym cynku, S. wprowadził czyszczenie blachy i drutu za pomocą żarzenia w atmosferze wodoru, a następnie po częściowym schłodzeniu w atmosferze redukcyjnej, zanurzanie w roztopionym cynku nie poszczególnych arkuszy, lecz całej stalowej taśmy w sposób ciągły. Wówczas również, aby uzyskać taśmę, a nie wielokrotnie walcowane pojedyncze arkusze blachy, opracował nowy typ walcarki do walcowania stali, umożliwiającej, przez połączenie końców taśmy stalowej, walcowanie blach na zimno w sposób ciągły, aż do osiągnięcia żądanych wymiarów. Te pozornie proste, lecz rewolucyjne wynalazki zapewniły S-owi ważne miejsce w historii metalurgii, a szczególnie walcownictwa. W r. 1929 na skutek wzrastającej konkurencji i coraz mniejszych zysków zamknął fabrykę; wyjechał do USA w nadziei rozpowszechnienia swoich wynalazków. Udało mu się wprawdzie przeprowadzić próby w dwóch tamtejszych firmach, ale konserwatywnie nastawieni przemysłowcy, sceptycznie odnieśli się do jego pomysłów. Rozczarowany, opuścił Amerykę i w r. 1930 powrócił do Polski, próbując, na próżno, po drodze zainteresować swoimi odkryciami Francuzów.

W kraju S. przełamał uprzedzenia przedsiębiorców i, mimo pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, w zakładach firmy «Śląski Przemysł Cynkowy S.A.» w Kostuchnie pod Katowicami po pomyślnych próbach cynkowania blachy w arkuszach, uruchomił w r. 1933 pierwszą w świecie linię ciągłego wyżarzania i cynkowania blach stalowych na skalę przemysłową. Potrzebną do tego procesu blachę w taśmach uzyskiwano z huty «Pokój» w Nowym Bytomiu, gdzie rok wcześniej S., dzięki zaangażowaniu się przemysłowca Zygmunta Inwalda, uruchomił dużą walcownię skonstruowaną wg swojego pomysłu w firmie «Walzmaschinen Fabrik August Schmitz» w Düsseldorfie. Po raz pierwszy zastosował w niej tzw. naciąg i przeciwciąg w trakcie jej walcowania, zastosowany przy tym naciąg, przekraczający 1/3 granicy plastyczności, był niezwykle śmiałą innowacją w procesie walcowania. Jedne z pierwszych blach w ten sposób walcowanych i ocynkowanych posłużyły w r. 1934 do pokrycia dachu Sukiennic w Krakowie. Początkowo walcarka produkowała 400 ton blachy miesięcznie; po ulepszeniach, tuż przed wybuchem wojny, osiągnęła 1 tys. ton i pracowała nieprzerwanie w Hucie «Pokój» do r. 1962.

Blacha cynkowana wg pomysłu S-a, dzięki wysokiej jakości, szybko znalazła nabywców, a technologia stała się znana na całym świecie. Opinie ekspertów z USA, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy przyjeżdżali do Polski, aby się z nią zaznajomić spowodowały, że walcownie i cynkownie S-a zakupiły m.in.: «Fabrique de Fer» z Francji, instalując ją w Louvroil pod Maumbeuge (1935), a następnie firmy «John Summers» z Wielkiej Brytanii i «Chatillon Commentry et Neuves-Maisons» z Francji. Walcarki nazwane jego imieniem stały się sławne, a on sam – materialnie niezależny. W r. 1935 przeniósł się do Paryża, gdzie po podpisaniu umowy z amerykańskim koncernem «Armco Steel», założył biuro konstrukcyjne «Armzen», a następnie uruchomił w r. 1936 pierwszą w USA linię galwanizacyjną w zakładach «Armco» w Butler (Pensylwania) i pierwszą walcownię zimną w r. 1939. Wiosną t.r. przeniósł biuro do USA, zamieszkał w Middletown w Ohio i zmienił pisownię nazwiska na łatwiejszą dla Amerykanów – Sendzimir. W r. 1945 zamieszkał w Waterbury w stanie Connecticut i w r.n. przyjął obywatelstwo amerykańskie.

Lata wojny i powojenne przyniosły trzeci doniosły wynalazek S-a w zakresie przetwórstwa metali – konstrukcję walcarki planetarnej (Sendzimir Planetary Mill), zwanej tak od «heliocentrycznego» układu małych walców roboczych (o średnicy 5 cm), poruszających się po obwodzie dużych walców oporowych (o średnicy 50–60 cm). Zabudowanie walców roboczych i oporowych w jednolitą, sztywną konstrukcję umożliwiło walcowanie niespotykanie cienkich taśm nawet ze stali stopowych (o grubości do 0,00165 mm). Pierwsza walcarka tego typu, którą uruchomiono w r. 1945 w Chicago, umożliwiała walcowanie grubych blach na gorąco z 90% redukcją grubości w jednym przepuście. W l.n. planetarne walcarki S-a rozpoczęły pracę w przodujących w przemyśle stalowym krajach świata: Wielkiej Brytanii (1953), Japonii (1956), Kanadzie (1966) i Szwecji (1986). W r. 1956 S. rozwiązał biuro «Armzen» i założył firmę «T. Sendzimir Inc.» (był jej prezesem generalnym) z siedzibą w Waterbury. W zakres jej działania wchodziło projektowanie, doskonalenie dotychczasowych wynalazków S-a i poszukiwanie nowych rozwiązań, a także sprzedaż licencji i uruchamianie urządzeń oraz szkolenie kadry u zleceniodawców. Firma szybko się rozwijała – uruchomiono jej przedstawicielstwa w Paryżu, Londynie i Tokio oraz agencję w Sztokholmie, a następnie rozszerzono jej działalność na Europę Wschodnią, Indie, Pakistan, Malezję, Singapur, Indonezję, Nową Zelandię, Nigerię, kraje arabskie i Meksyk. Z czasem przedstawicielstwa przekształciły się w spółki, np. «Sendzimir France S.A.R.L.», «Sendzimir Japan Limited», czy «Sendzimir Metallurgique S.A.» w Szwajcarii. W r. 1974 S. utworzył związek wszystkich współpracujących spółek pod nazwą «Sendzimir Engineering Corp.» (Sencor) z siedzibą w Waterbury. Sam nie ustawał w modernizacji swoich wynalazków i opracował konstrukcję walcarek wielowalcowych, z których najbardziej rozpowszechniły się 12- i 20-walcowe. Wiele podróżował, wizytując swe biura i walcownie rozmieszczone na wszystkich kontynentach (zanim zapanowały odrzutowce sam przez 19 lat prowadził własny samolot). W 1. poł. l. siedemdziesiątych ostatecznie przekazał kierownictwo firmy synowi Michałowi, ale nadal twórczo pracował, zwłaszcza nad pomysłem sprzężenia walcarki z COS-em, tzn. połączenia w jednym procesie ciągłego odlewania stali i jej walcowania. Pod koniec życia S-a pracowało w 35 krajach ponad 400 różnych typów walcarek z jego znakiem firmowym, przedstawiającym wstęgę blachy w kształcie litery «S» między walcami (także w Polsce – w Nowej Hucie i Bochni), a metodą opracowanego przez niego procesu galwanicznego produkowano ponad 6 mln ton blachy ocynkowanej rocznie. Wynalazki S-a uzyskały 73 patenty w kilkunastu krajach świata.

S. zawsze zaznaczał swą polską narodowość. Wspierał finansowo Fundację Kościuszkowską w USA, był członkiem jej rady nadzorczej (od 17 X 1964), a także stworzył przy niej Fundację Sendzimira, której celem było finansowanie pobytów polskich uczonych w USA i studentów amerykańskich polskiego pochodzenia w Polsce. Był prezesem Rady Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Nowym Jorku, członkiem rady nadzorczej Polish National Alliance College w Cambridge Springs w Pensylwanii, a ponadto zatrudniał w swojej firmie wielu polskich inżynierów i techników.

S. otrzymał doktoraty honoris causa: Alliance College w Cambridge Springs, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1973) i Akademii Górniczej w Leoben w Austrii (1980). W r. 1949 Amerykański Instytut Cynku nadał mu odznaczenie «Za fundamentalne osiągnięcia w sztuce cynkowania», był też odznaczony Złotym Medalem im. Bublicka na VII Międzynarodowej Konferencji Cynkowania w Paryżu (czerwiec 1964), Złotym Medalem im. Bessemera przez Brytyjski Instytut Żelaza i Stali wraz z upamiętnieniem jego nazwiska na tablicy w murze londyńskiej siedziby Instytutu (1965), Złotym Medalem im. Brinella przez Królewską Akademię Nauk Technicznych w Sztokholmie (1973). Dn. 15 IX 1983 zorganizowano w Akad. Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w 50 rocznicę twórczości naukowo-wynalazczej S-a, jubileuszowe sympozjum naukowe. W r. 1989, w 95 rocznicę urodzin S-a, reżyser Antoni Dzieduszycki nakręcił dokumentalny film telewizyjny o jego życiu i działalności zatytułowany „Sendzimir”. S. zmarł 1 IX 1989 w swojej letniej rezydencji w miejscowości Jupiter koło Palm Beach na Florydzie. Pochowany został w Bethlehem pod Waterbury w trumnie ze stali wyprodukowanej wg jego technologii. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1938), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973) i Komandorią Zasługi PRL (1983).

S. był dwukrotnie żonaty: od r. 1922 z Rosjanką Barbarą Alferieff (ur. 17 XII 1902), po rozwodzie w r. 1942 zawarł drugie małżeństwo (1945) z Francuzką Berthe Madelaine Bernoda (ur. 13 XII 1913); z pierwszego małżeństwa miał syna Michała (ur. 21 XI 1924), inżyniera i swojego następcę jako prezesa generalnego «T. Sendzimir Inc.», a w drugim małżeństwie miał troje dzieci: Stanisława (ur. 1946), artystę śpiewaka w Paryżu, Jana Piotra (ur. 1951), ekologa w Gainsville na Florydzie, i Wandę (ur. 1952), dziennikarkę w Cambridge pod Bostonem.

W r. 1990 Kombinatowi Metalurgicznemu w Nowej Hucie w Krakowie nadano nazwę «Huta im. T. Sendzimira», a cztery lata później, w setną rocznicę urodzin S-a, zorganizowano sesję okolicznościową i odsłonięto w głównym gmachu huty tablicę pamiątkową z rzeźbioną podobizną patrona.

 

Balcewicz J., Ja cały czas myślę po polsku, „Gaz. Krak.” 1983 nr 218 (fot.), 219 s. 1–2 (informacja o odznaczeniu S-a, fot.); Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, W. 1971 III 128–30 (fot.); Broniarek Z., O dachu na Sukiennicach i polskim Bessemerze, „Dookoła świata” 1966 nr 43 (fot.); Budrewicz O., Ocynkowane życie, „Perspektywy” 1974 nr 38 (fot.); Dziedzic J., Zrobię lepiej, „Panorama Polska. Nasza Ojczyzna” 1973 nr 11 (fot.); Huta nosi imię wielkiego Polaka, „Głos. Tygodnik Nowohucki” 1994 nr 42 (dodatek „Głos HTS”, fot.); Kalisz M., Walcownia znaczy Sendzimir, „Przekrój” 1973 nr 1468 (fot.); Kowalski A., Gigant techniki, „Dzien. Pol.” 1983 nr 183, 184 (Sympozjum jubileuszowe w AGH, fot.); Kronika techniki, W. 1992 s. 429; Leskiewicz W., Tadeusz Sendzimir, doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Zesz. Nauk. Akad. Górn.-Hutn. Nr 434: Metalurgia i odlewnictwo, z. 57, Kr. 1974 s. 111–15 (fot.); Nowy M., Światowej sławy konstruktor walcarek swego imienia Tadeusz Sendzimir przyjechał do Krakowa, „Echo Krakowa” 1983 nr 180; tenże, Tego się nie zapomina, tamże nr 181 s. 1; Portraits of Industrial Personalities – T. Sendzimir, „Metal Bulletin” 1958 nr z 11 II (fot.); Tadeusz Sendzimir, „Gwiazda Polarna” 1973 nr 31 (fot.); – Nekrologi z r. 1989: „Dzien. Pol.” nr 207, „Gaz. Krak.” nr 207; – Mater. Red. PSB: Informacje biograficzne Jadwigi Ciechanowskiej i Andrzeja Nowakowskiego z Kr., Andrzeja Romera z Thomaston w Connecticut (USA) oraz kuzynki S-a, Krystyny Tołłoczko-Różyskiej z Kr.; – Informacje syna, Michała Sendzimira z Woodbury w Connecticut.

Stanisław Sroka

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.