INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Wacław Koler  

 
 
XV w - listopad 1546
Biogram został opublikowany w latach 1967-1968 w XIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Koler Wacław z Jeleniej Góry z humanistycznym przydomkiem Anthraceus (zm. 1546), lekarz, humanista, jeden z pierwszych hebraistów krakowskich XVI w. Ur. we wsi Steinseifen (dziś Ściegny) koło Jeleniej Góry (stąd często nazywamy w źródłach Venceslaus de Hirschberg), był synem Jana, gospodarującego na roli. Spośród jego rodzeństwa znamy brata Kaspra (który odziedziczył majątek ojcowski) oraz siostrę Barbarę Naygenfynd. Studia w Akademii Krakowskiej rozpoczął w półr. zim. 1498 r., kształcąc się m. in. w greczyźnie, prawdopodobnie pod kierunkiem promotorów studiów hellenistycznych w Krakowie Jana Silviusa Siculusa i Konstantego Clarettiego. Uzyskawszy w r. 1501 bakalaureat, a w r. 1507 mistrzostwo sztuk wyzwolonych, podjął na krótko w półr. zim. 1507/8 wykłady na Wydziale Filozoficznym jako bezpłatny docent-extraneus. Zarówno w pierwszej z tych prelekcji, jak i wznowionym po dłuższej przerwie wykładzie (1513) zamanifestował swe sympatie humanistyczne, komentując głównie utwory klasyków łacińskich. Być może wkrótce po promocji rozpoczął studia lekarskie i uzyskał w nie znanym bliżej czasie stopień bakałarza medycyny. Ok. r. 1513 objął seniorat Bursy Węgierskiej i tutaj zapewne, w jednym z najbardziej ruchliwych ośrodków życia umysłowego XVI-wiecznego Krakowa, udzielał prywatnie lekcji języka greckiego młodym humanistom krakowskim, wśród nich Jerzemu Libanowi z Legnicy i Janowi Antoninowi z Koszyc, którzy w swych późniejszych utworach („Cebetis Tabula”, „Paraclesis”, wstępie do Theriobulia Dubrawiusa) sławić go będą jako swego mistrza. Mimo braku stopnia doktorskiego zyskał K. z czasem sławę popularnego i cenionego lekarza, zaliczając do swoich pacjentów m. in. Rudolfa Agricolę, którego leczył dwukrotnie: w l. 1519 i 1521. Jak wspomina w testamencie, kilka lat swego życia spędził K. w Koszycach, które wraz z innymi miastami spiskimi przyciągały w tym okresie liczne zastępy humanistów krakowskich (W. Eck, L. Coxe, J. Antoninus i in.).

Data powrotu K-a do Krakowa nie jest znana. Prawo miejskie otrzymał wprawdzie w r. 1526 – bezpłatnie, «w uznaniu szczególnych zasług», ale osiedlił się tu na stałe przypuszczalnie wcześniej, być może wykładając nawet przelotnie na Wydziale Medycznym dziełko Idziego z Corbeil „De urinarum iudiciis”, wydane następnie w r. 1525 przez Macieja Pyrsera. W krakowskich kołach humanistycznych zasłynął wkrótce pod zgrecyzowanym przydomkiem Anthraceus, przede wszystkim jako «homo trilinguis», biegły znawca greczyzny i jeden z pierwszych na gruncie polskim hebraistów, podziwiany również za swą wiedzę i uczoność w naukach przyrodniczych. Opinię tę zgodnie podzielają autorzy dedykujący mu utwory, m. in. Leonard Coxe, który w r. 1518 nazwał go «nie tylko waszego miasta [scil. Krakowa], ale i całego Śląska ozdobą». Typowy reprezentant mieszczańskiej inteligencji zawodowej pierwszej połowy XVI w., odegrał K. poważną rolę w ruchu umysłowym Krakowa, skupionym w kręgu mecenatu Jana Bonera i Josta Ludwika Decjusza. Do grona jego przyjaciół należeli czołowi przedstawiciele krakowskiego świata literackiego i naukowego tego okresu, erazmiańczycy, przeważnie pochodzenia śląskiego, Marcin Dobergast, Jerzy Liban, Maciej Pyrser, Maciej Franconius, Jan Baptysta z Nowej Soli, bliskie więzy łączyły go również z R. Agricolą, Janem Antoninem z Koszyc, Janem Libenaw i in.

Osiedliwszy się na stałe w Krakowie, ożenił się przed r. 1533 z Katarzyną, wdową po Sebastianie Becku, dzięki czemu wszedł w koligacje rodzinne z zamożnym patrycjatem miejskim. Do końca życia utrzymywał jednak zażyłe stosunki z rodzinnym Śląskiem, gdzie m. in. w Legnicy i Nysie posiadał krewnych. Nie pozostawiwszy, jak wielu współczesnych lekarzy-humanistów, dorobku naukowego, zmarł w listopadzie 1546 r., ustanawiając w testamencie liczne legaty na rzecz kościołów i szpitali krakowskich oraz krewnych i znajomych w Krakowie, na Śląsku i Spiszu. Interesującym świadectwem wysokiej kultury i wszechstronnych zainteresowań K-a były jego bogate zbiory złożone z cennej kolekcji numizmatycznej oraz dużego księgozbioru (ok. 90 tomów), w którym, obok dzieł treści lekarskiej i literatury klasycznej, szczególną uwagę zwracały podręczniki języka greckiego i hebrajskiego.

 

Estreicher; – Barycz H., Alma Mater Jagellonica, Kr. 1958 s. 106; tenże, Dzieje nauki w Polsce w dobie odrodzenia, W. 1957 s. 48, 128; tenże, Historia UJ, s. 86–8 i passim; Bauch G., Deutsche Scholaren in Krakau, in der Zeit der Renaissance, Breslau 1901 s. 55; Czerniatowicz J., Początki grecystyki i walka o język grecki w Polsce doby odrodzenia, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Ser. A, W. 1959 z. 3 s. 31; Gansiniec R., Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie się myśli poznawczej polskiego odrodzenia, w: Odrodzenie w Polsce, T. 2 cz. 1, W. 1956 s. 173; Kovacs E., Uniwersytet Krakowski a kultura węgierska, Wr. 1956 s. 37–8; Lachs J., Kronika lekarzy krakowskich do końca XVI w., Arch. do Dziej. Liter., Kr. 1910 XII 131–2; Morawski K., Czasy Zygmuntowskie na tle prądów odrodzenia. W. 1922 s. 8–9, 12–3; tenże, Historia UJ, II 253; Ogrodziński W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Kat. 1965 s. 50; Ptaśnik J., Bonerowie, „Roczn. Krak.” T. 7: 1905 s. 102–4, 125–9 (przedruk testamentu); Voise W., Udział Ślązaków z Jeleniej Góry i jej okolic w życiu kulturalnym polskiego odrodzenia, „Wiedza i Życie” 1953 s. 179–83; – Krakowskie księgozbiory lekarskie XVI w., Wyd. J. Lachs, Arch. do Dziej. Liter., Kr. 1910 XII 340; Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce, Wyd. A. Benis, tamże, Kr. 1892 VII 207–10.

Leszek Hajdukiewicz

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.