INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Wawrzyniec Józef Sałtszewicz      herb Wawrzyńca Sałtszewicza w druku: "Porta Trivmphalis Duce Agno Celsissimi Principis, Ilustrissimi & Reverendissimi Domini, D. Constantini Feliciani In Szaniawy Szaniawski (...)" wydanym w Krakowie w roku 1725. Plik z: POLONA.pl

Wawrzyniec Józef Sałtszewicz  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1992-1993 w XXXIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sałtszewicz Wawrzyniec Józef (ok. 1700–1762), profesor astrologii i teologii Akad. Krak. Ur. w Pierzchnicy (woj. sandomierskie), prawdopodobnie w rodzinie mieszczańskiej, był synem Tomasza i Anny.

Do metryki Uniw. Krak. S. wpisał się przypuszczalnie ok. r. 1720, bakalaureat sztuk wyzwolonych uzyskał bowiem 31 X 1722 i jesienią t. r. został wysłany do kolonii akademickich w Wolborzu, gdzie nauczał w l. 1722–3. Po promocji magisterskiej (24 V 1725) początkowo wykładał na Wydz. Artium jako docent extraneus w l. 1725/6–31, pełniąc jednocześnie obowiązki seniora Bursy Starnigielskiej. W r. 1731 objął stanowisko dyrektora kolonii akademickiej w Białej Podlaskiej. Związał się z nią bardzo blisko w czasie dziesięcioletniego pobytu (1731–6, 1738–41), zyskując zaufanie i opiekę protektorów kolonii: proboszcza bialskiego Ludwika Riaocoura i właściciela miasta Hieronima Floriana Radziwiłła; na jego prośbę w r. 1740 pozostał w Białej ponad przewidziany statutami okres. Mimo oddalenia od Krakowa nie zaniedbywał S. kariery uniwersyteckiej, 7 VII 1732 wszedł do Kolegium Mniejszego, w l. 1737–8 rozwijał energiczną działalność jako syndyk Uniwersytetu, w r. 1738 był dziekanem Wydz. Filozoficznego (urząd ten piastował jeszcze dwukrotnie w l. 1742/3 i 1745/6). Przyjąwszy w r. 1735 święcenia kapłańskie, w dn. 12 VII r. n. został S. instytuowany na altarię św. Bartłomieja w katedrze wawelskiej, stanowiącą uposażenie katedry astrologii fundacji Macieja z Miechowa. Profesurę tę otrzymał jednak dopiero w r. 1743. Już od r. 1727 zaczął wydawać w Krakowie (w l. 1734 i 1736 również w Drukarni Bazylianów w Supraślu) popularne kalendarze polskie i ruskie. Widocznie cieszyły się one dużą poczytnością, skoro w r. 1747 S. wniósł do sądu rektorskiego skargę na typografa lwowskiego Pawła Golczewskiego za bezprawny przedruk kalendarza na r. 1747. Dn. 5 IX 1740 został inkorporowany do Kolegium Większego. Dn. 11 II r. n. obronił Quaestio astronomica de motibus caelorum ex Almagesto Ptolomei. Zapewne w tym czasie otrzymał kanonię w kolegiacie św. Anny, w której poprzez prelaturę kanclerską (1744) i scholasterię (1745) doszedł w r. 1759 do prepozytury. Ponadto przed r. 1741 posiadał kapelanię kościoła św. Wojciecha w Krakowie, a w l. 1748–50 probostwo w Chruszczobrodzie.

Już w l. 1737–8 objaśniał S. traktaty geometryczne (m. in. J. Tońskiego), ale wbrew twierdzeniom dawniejszej historiografii nigdy nie zajmował katedry geometrii praktycznej Adama Strzałki z Rudzy; w źródłach występuje jako profesor regius: matematyki, filozofii (Cursus Vladislavianus) i astrologii (1743–7). Dn. 22 V 1744 S. został przez rektora Wojciecha Micińskiego mianowany geometrą przysięgłym. Być może uprawiał również praktykę mierniczą, jeszcze bowiem u schyłku życia został w r. 1761 wezwany przez woj. krakowskiego Jana Klemensa Branickiego dla przeprowadzenia pomiarów gruntów w star. tyczyńskim. Zainteresowaniom nauką o ziemi dał wyraz ogłaszając w r. 1746 elementarny zarys geografii fizycznej i politycznej: Compendium geographiczne..., za co 15 III 1747 otrzymał od Uniwersytetu nie znany skądinąd tytuł geografa («electus in geographum»). W r. 1756 wszedł w skład Komisji dla zbadania projektowanego przez bpa Andrzeja Stanisława Załuskiego Cursum Mathematicum. Początkowo bardzo czynny w życiu Kolegium Większego (m. in. jako kilkakrotny konsyliarz, fiscarius i prepozyt w l. 1742–3) z ramienia Uniwersytetu został w r. 1744 delegowany na sejm grodzieński i wizytację kolonii akademickiej w Białej. Z czasem, jak się zdaje z powodu choroby, wycofał się z czynnego udziału w życiu Akademii. W r. 1746 przeszedł – nie bez oporów Kolegium – na Wydz. Teologiczny, otrzymując jednocześnie kanonię św. Floriana. Karierę kościelną uwieńczył, uzyskawszy w r. 1757 z prezenty Uniwersytetu probostwo w Proszowicach. Zmarł w Krakowie 20 IV 1762, pochowany został w kościele św. Anny.

 

Estreicher; Żebrawski, Bibliografia; Enc. Org.; Janocki, Lexicon; – Stoksik J., Dzieje katedry geometrii praktycznej w Akademii Krakowskiej, Zesz. Nauk. UJ., Prace Hist., Z. 92, Kr. 1990 s. 29; Wiśniewski J., Diecezja Częstochowska, Mariówka 1936 s. 52; – Foltański J. W., Aureola immortalis gloriae, Kr. 1762; Michalewicz J., Michalewicz M., Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Jagellonicae Cracoviensis in saeculis XV–XVIII, Tomus V, Pars II, Kr. 1991 s. 42; Statuta nec non liber promotionum; – AP w Kr.: Castr. Crac. Rel. t. 127; Arch. UJ: rkp. 1 s. 93, 159, 177, 188, 190 i n., rkp. 21 s. 1010–1011, 1014, 1171, rkp. 22 s. 46–49, 164, rkp. 23 s. 376, 399, 432, 475, 537, 555, rkp. 65 s. 220, 222, 229, 262, 268, 274, rkp. 66 s. 157, 159, 166, 167, 173 i n., rkp. 76, 90, 91, 94, 205 s. 101, rkp. 139; B. Jag.: rkp. 235, 2849, 3316.

Leszek Hajdukiewicz

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.