INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Władysław Ryszard Szomański (Willy Szomanski)      Władysław Szomański, wizerunek na podstawie fotografii.

Władysław Ryszard Szomański (Willy Szomanski)  

 
 
1911-10-03 - 1996-11-01
Biogram został opublikowany w XLVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2012-2013.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szomański (Szomanski) Władysław Ryszard (Willy), krypt.: Shom, pseud. Sęk (1911–1996), grafik, dekorator wnętrz.

Ur. 3 X w Baturynie, pow. konotopski w gub. czernihowskiej, był synem Jana i Wandy Karoliny z Sas-Komarnickich. Miał młodszego brata Zbigniewa (zm. 1989), jubilera.

W r. 1912 rodzina zamieszkała w Kijowie, gdzie ojciec S-ego pracował w firmie reklamowej. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Szomańscy osiedli w r. 1919 w Równem. S. uczył się tam w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki i 24 VI 1929 zdał maturę. W l. 1930–1 studiował w Szkole Handlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni, a w l. 1931–3 na Wydz. Architektury Politechn. Lwow. W październiku 1933 podjął studia na ASP w Warszawie; przerwał je w r. 1934, odbywając do r. 1935 służbę wojskową we Włodzimierzu Wołyńskim. W trakcie studiów tworzył plakaty, które pokazywał na Wystawie Sztuki Polskiej w Helsinkach (1936) oraz wystawie plakatu w Bukareszcie i Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu (obie w r. 1937). Wspólnie z Bohdanem Bocianowskim zaprojektował w r. 1937 popularny plakat PKO. Pewność Zaufanie. Ucząc się od października t.r. w pracowni grafiki użytkowej Edmunda Bartłomiejczyka, pod wpływem jego asystentów, Tadeusza Lipskiego i Edwarda Manteuffla, zainteresował się papieroplastyką. Na wystawie dyplomowej warszawskiej ASP uzyskał w r. akad. 1938/9 dwie pierwsze nagrody z grafiki użytkowej za plakaty C.O.P. i Josephine Baker.

Wybuch drugiej wojny światowej zastał S-ego na praktyce wakacyjnej w Belgradzie. Wrócił do Warszawy i został zmobilizowany, jednak po bezskutecznych poszukiwaniach swego oddziału osiadł na Wołyniu. Pod okupacją sowiecką aresztowany razem z ojcem przez NKWD, spędził dziewięć miesięcy w więzieniu; ojciec został zamordowany. Po wkroczeniu w r. 1941 armii niemieckiej S. pracował w tartaku w Klewaniu. Następnie trafił do obozu jenieckiego Abwehry w Wustrau koło Berlina. Podczas jego ewakuacji na początku r. 1945 uciekł z transportu i przez Austrię dotarł do Włoch, gdzie zgłosił się do II Korpusu Polskiego. Przydzielony do Wydz. Kultury i Prasy, projektował plakaty, karty pocztowe i ulotki oraz okładki do książek, m.in. do pierwszego tomu „Bitwy o Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza (Rzym 1945). Po demobilizacji znalazł się w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia, a pod koniec r. 1947 zamieszkał w Londynie.

S. został asystentem grafiki użytkowej w londyńskim Sir John Cass’ College. Wykonał wtedy swą pierwszą dekorację papieroplastyczną w witrynie zakładu fryzjerskiego w dzielnicy Kensington. Podjął współpracę z londyńską prasą emigracyjną, projektując winiety i szatę graficzną m.in. „Życia Tygodnia” (1946–7), „Życia” (1947–59), „Biuletynu Gospodarczego” (1948), „Tygodnika Ilustrowanego” (1949) i „Tygodnia Polskiego” (1959); w l. 1948–61, pod pseud. Sęk, rysował karykatury polityczne w dodatku do „Orła Białego” – „Pokrzywy”. Od r. 1950 prowadził własne studio «Arthos», zajmujące się projektowaniem wnętrz, plakatów, okładek książek, znaków firmowych i towarowych oraz aranżacją okien wystawowych. Najbardziej znane prace S-ego z tego okresu to: biała papieroplastyczna replika godła dla studia filmowego Rank Organization (1950), monumentalny, mechaniczny zegar z ruchomymi figurkami dla browaru Guinness (1951), stoisko linii lotniczych British European Airlines (BEA, 1953) oraz dekoracja Bożonarodzeniowa z aluminiowych figurek dla Irish Tourist Office (ok. 1955). Na Międzynarodowym Konkursie Projektów Wystawowych w Cincinnati (USA) zdobył w l. 1950, 1952 i 1953 brązowe medale, a w r. 1955 medale złoty i srebrny za projekty reklam dla BEA; za instalację dla koncernu British Overseas Airways Corporation otrzymał w r. 1951 Holstius Cup. S. był członkiem Królewskiego Tow. Wspierania Sztuki, Przedsiębiorczości i Handlu (od grudnia 1952), Society of Industrial Artists (od r. 1955) i szwajcarskiego International Institute of Arts and Letters (od r. 1958). W „Display World” opublikował w listopadzie 1952 artykuł Selling service via display requires dramatic simplicity, traktujący o współczesnej sztuce wystawienniczej.

S. realizował projekty reklamowe dla kolejnych koncernów lotniczych: British Airways, Skayways, Aer Lingus, Air France, Alitalia, Canadian Airways, Ghana Airways, Pakistan Airways, Israel Airlines «El-Al», Quantas oraz Irish Tourist Board. Pracował też dla przemysłu chemicznego, tytoniowego i alkoholowego: Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Guinness, Hoover, Philips, Schweppes, a także Zem Manufacturing Jewellers Limited. Grafika użytkowa S-ego wykazywała wpływy kubizmu; stosował w niej oprócz papieroplastyki także metaloplastykę i struktury trójwymiarowe.

Równocześnie ilustrował S. polskie książki wydawane na emigracji, m.in. „Książkę o Kołymie” Anatola Krakowieckiego (Londyn 1950), „Baśkę i Barbarę” Zofii Romanowiczowej (Paryż 1956) i „Zapiski oficera Armii Czerwonej” Sergiusza Piaseckiego (Londyn 1957). Projektował okładki i układ graficzny publikacji polskich oficyn, m.in. «Libella» (także w r. 1956 jej znak firmowy: czarną jaskółkę), «B. Świderski», «Gryf», Polska Fundacja Kulturalna, Oficyna Poetów i Malarzy. Organizował w l. 1952–9 «czwartki» plastyków i pisarzy. Po przełomie politycznym w Polsce w październiku 1956 zaprojektował okładkę „Lejtnanta Gustla” A. Schnitzlera, opublikowanego w Warszawie przez Wydawnictwo «Iskry» (1957); później nie przyjmował już jednak zamówień z kraju. Był w tym czasie twórcą logo, znaków towarowych i druków reklamowych licznych firm, zarówno polskich emigracyjnych, jak i brytyjskich, m.in. Haskoba, Tazab Travel, Anglopol Travel, Wick Egg, Polska Macierz Szkolna, «MONA» Polski Dom Wysyłkowy, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) oraz «Apteka Grabowskiego». W maju 1970 londyńskie czasopismo „Oficyna Poetów” wydało wkładkę poświęconą S-emu, a w styczniu 1988 zorganizowano w Londynie retrospektywną wystawę „Graphics – Advertising – Displays – Paintings”. S. próbował również sił jako architekt; jedynym jego zrealizowanym projektem był dom na hiszpańskiej wyspie Formentera.

W r. 1992, pierwszy raz po drugiej wojnie światowej, wystawiał S. w Warszawie; na ekspozycji artystów polskich z Wielkiej Brytanii pokazał akwarele i papieroplastykę. W maju 1993 na wystawie wiosennej „Association of Polish Artists” w Londynie zaprezentował po raz pierwszy kolaże, którymi zajął się pod koniec życia (wykorzystywał fotografie prasowe, odwołujące się do aktualnych wydarzeń, m.in. do wojny na Bałkanach). W londyńskiej Galerii POSK miał w czerwcu 1994 wystawę „Collages and Paper Images”, na której pokazał wybór prac nazwanych przez siebie faktomontażami. Eksponował również na wystawie „Papieroplastyka polska”, zorganizowanej w r. 1995 przez Polski Inst. Kulturalny w Londynie. S. zmarł 1 XI 1996 w Londynie, został pochowany na cmentarzu South Ealing.

W zawartym 27 XI 1947 małżeństwie z Kazimierą Krystyną Lipińską 1.v. Rontaler (1915–1999) S. nie miał dzieci.

W Polskim Inst. Kulturalnym w Londynie odbyła się w maju 1998 wystawa prac S-ego „Exhibition of Works”, a w r.n. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu pokazano jego prace graficzne.

 

Fot. w Arch. Emigracji w Tor.; – Buckman D., The Dictionary of Artists in Britain since 1945, London 1998; Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, Tor. 2005 V (fot.); Maeyer de E. A., Who’s who in Art, Detroit 1977; tenże, Who’s who in Europe – Dictionnaire Biographique des Personnalites Europeennes Contemporaines, Bruxelles 1965; – Papieroplastyka polska, Londyn 1995; Polska sztuka współczesna poza krajem. Kolekcja POSK-u, Wstęp H. Sukiennicka, Londyn 1982; W. R. Szomanski Studio, [London] 1992; Wladyslaw Szomanski: exhibition of works, London 1998; – Bojk o S., Polska sztuka plakatu. Początki i rozwój do 1939 roku, W. 1971; Borkowski A. M., Czary reklamy, „Kultura” (Paryż) 1993 nr 9 (552); tenże, Władysław Szomański, „Dzien. Pol. i Dzien. Żołnierza” (Londyn) 1998 nr 122 (fot.); Grabania A. M., Mr Mimoz, „Tydzień Pol.” (Londyn) 2002 nr 11 (fot.); Hatts L., Creative skills put to commercial benefits, „Catholic Herald” (Londyn) 1988 nr z 19 II (fot.); Koźmiński J., Artysta z Holland Rd. Władysław R. Szomański, „Arch. Emigracji. Studia – Szkice – Dok.” 1998 z. 1; tenże, Bon vivant, „Dzien. Pol. i Dzien. Żołnierza” 1999 nr 70; Pol. życie artyst. w l. 1915–39; Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, Kr. 2011; Sienkiewicz J. W., Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej poł. XX w., L.–Londyn 2003; Stepan E., Sto „czwartków” Szomańskiego, „Dzien. Pol. i Dzien. Żołnierza” (Londyn) 1993 nr 50; Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940–2000, Oprac. M. A. Supruniuk, Tor. 2006; Zaremba P., Polska grafika użytkowa w Wielkiej Brytanii, „Orzeł Biały” 1956 nr 3 (707); – Rocznik Polonii, Londyn 1948–59; Rocznik Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii, W. 1934–5; – „Dzien. Pol. i Dzien. Żołnierza” (Londyn) 1988 nr 27 (fot.); „Tydzień Pol.” 1996 nr 47 (wywiad z S-m, fot.); – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne: „Dzien. Pol. i Dzien. Żołnierza” (Londyn) 1996 nr 280, „Tydzień Pol.” 1996 nr 46, 48 (S. Frenkiel), „Wiad. POSK” 1997 nr 45; – Arch. Emigracji w Tor.: sygn. AE/WRS (arch. S-ego); IPiM Sikorskiego: nr 22907; Ministry of Defense w Londynie: Army Personnel Centre, Historical Disclosures Section 5.

Joanna Krasnodębska

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.