Zapisany został do szkoły jako poddany króla Włoch. Uczył się najpierw w Gimnazjum św. Anny w Krakowie,  mieszkając na stancji u rodziców Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Poznał wtedy jeszcze innego krewnego rodziny, Tadeusza Żeleńskiego (Boya).  Potem na życzenie ojca uczył się u jezuitów w Chyrowie, lecz wyrzucony stamtąd przeniósł się do w gimnazjum w Kamieńcu Podolskim, będącego pod władzą carską. Po sześciu latach wbrew woli ojca, został aktorem. Debiutował w poznańskim teatrze epizodyczną rolą Zabója w „Piaście I” Alfreda Szczepańskiego według „Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przez pół roku zagrał na tej scenie siedemnaście małych ról, m.in. Adolfa we fragmencie III części „Dziadów” i Metellusa w „Lygii” według „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Józefa Damiana Kazimierza Stępowskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.