Był już znanym aktorem, kiedy w marcu 1916 roku, zgłosił się do Legionów Polskich i walczył w 1. pułku ułanów pod komendą rotmistrza. Władysława Prażmowskiego-Beliny. Po kilkudziesięciu dniach wrócił jednak do teatru. Podziwiany był za poważne kreacje bohaterów współczesnych jak i za role lwów salonowych, lekkoduchów, czy uwodzicieli.  Jeszcze w czasie okupacji niemieckiej został zaangażowany do wytwórni „Sfinks”, gdzie grał w filmach o wymowie antyrosyjskiej. Odtąd już nieprzerwanie współpracował z polską kinematografią. Grywał też role amantów w melodramatach sensacyjnych. Już wtedy pisano, że „Artystą tej miary szczycić by się mogła każda wytwórnia w Rzymie, Paryżu czy Kopenhadze”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku wystąpił  w poświęconym temu wydarzeniu filmie „Bohaterstwo polskiego skauta”, a w następnym roku w „Cudzie nad Wisłą”, wykonanym na zamówienie Ministerstwa Spraw Wojskowych.  Nadal występował w „Sfinksie”, stając się jednym z najczęściej angażowanych, najbardziej cenionych i najwyżej opłacanych polskich aktorów, zarówno filmowych jak teatralnych. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Józefa Damiana Kazimierza Stępowskiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.