Po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i pobycie w Paryżu, Lipsku i Dreźnie, powrócił do ojczyzny i osiadł we Lwowie. Często spotykał się tu z wieloma artystami, a znajomości te przetrwały długie lata. Szczególne silne piętno odcisnęła na jego życiu i twróczości przyjaźń z Janem Matejką i Arturem Grottgerem, pod których przemożnym wpływem pozostawał jako malarz, choć talentem im nie dorównywał.  Tworzył głównie portrety, sceny rodzajowe, widoki architektoniczne i pejzażowe oraz kompozycje historyczne.  Wykonał też ilustracje do „Marii” A. Malczewskiego, „Balladyny” J. Słowackiego, „Tłumaczeń Szopena” K. Ujejskiego, „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Przeniósł na deskę drzeworytnicza wiele rysunków Grottgera, a po jego  śmierci  poślubił jego wielką miłość Wandę Monné. Ich dom stał się skarbnicą  pamiątek po wielkim malarzu i patriocie, a także miejscem spotkań lwowskiej elity. Bywali w nim m.in.: święty brat Albert - Adam Chmielowski, poeta Kornel Ujejski, malarz Henryk Rodakowski, a także Florian Cynk, Władysław Bełza, Platon Kostecki, Agaton Giller, Mieczysław Darowski, Józef Kajetan Janowski. W ich pamięci pozostał jako człowiek towarzyski, prawego charakteru, o bystrym umyśle i  ujmującym humorze. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Karolu Młodnickim znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.