Zgromadził w swej posiadłości w Antoninach wspaniałą kolekcję obrazów. Miał  też zbiory starych sztychów, rzeźb,  porcelany oraz bogatą kolekcję trofeów myśliwskich. Jego staraniem powstała też  w Antoninach biblioteka złożona z 20 tysięcy woluminów.  W czasie I wojny światowej i po rewolucji październikowej jego ogromne majątki i fabryki zostały zniszczone.  Po traktacie ryskim 1921 roku utracił przeważającą część swoich dóbr, które znalazły się w granicach państwa radzieckiego. Ze zniszczonej w czasie  rewolucji  rezydencji w Antoninach  ocalała jedynie biblioteka i część archiwum, które miejscowi chłopi przewieźli furmankami do stacji kolejowej,  a skąd przetransportowano je do Warszawy. Zbiory te uległy jednak także zniszczeniu w 1944 roku. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Józefa Mikołaja Potockiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.