Położył spore  zasługi dla  Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,   ofiarowując mu  nabyty przez siebie  gmach wartości ponad 200 tysięcy rubli, który stał się siedzibą organizacji. Został  mianowany członkiem-protektorem Towarzystwa i uczczono go okolicznościową tablicą pamiątkową. W 1912 roku pojechał w  delegacji TNW do Paryża, aby nakłonić Marię Skłodowską-Curie do przeniesienia się  do Warszawy i objęcia kierownictwa projektowanego laboratorium radiologicznego.  Mimo że był pracowitym bogaczem i  wytrwanym myśliwym ta wyprawa nie udała mu się jednak.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Józefa Mikołaja Potockiego szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.