Cieszył się wielką, w pełni zasłużoną sławą jako wielokrotny zwycięzca Tatarów.  Przez współczesnych był uważany za wybitnego znawcę nie tylko ich sposobu walki, ale i stosunków panujących na Krymie i w Turcji. Był okrutnym i surowym wrogiem Kozaków, których uznawał za buntowników i niszczycieli istniejącego porządku społecznego. Stał się też godnym przeciwnikiem dla samego Lwa Północy Gustawa Adolfa.  W 1629 roku zmierzył się z nim pod Trzcianą, a wielki wódz szwedzki uciekł z pola bitwy, wyznając potem, że „tak wielkiej łaźni nigdy nie zażywał”. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Stanisława Kaniecpolskiego znajdziesz w jego biogramie  i na dalszych stronach naszego serwisu.