Budził podziw i zazdrość współczesnych i potomnych. Wielu historyków wojskowości uważa go za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej sztuki wojennej XVII wieku. Ale miał też  ogromny majątek. Mógł ponoć przejechać od zachodniej do wschodniej granicy Rzeczypospolitej, zatrzymując się stale na noc w swych posiadłościach. Traktowano go jak wicekróla Ukrainy. Cesarz Ferdynad III nadał mu tytuł księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Był panem 170 miast i miasteczek oraz 740 wsi. Według rejestrów podatkowych, posiadał w województwach wołyńskim i kijowskim ponad 20 tysięcy gospodarstw chłopskich. Do tego dochodziły posiadłości w innych województwach oraz liczne starostwa nadane mu przez króla. Wystawione przez niego budowle świadczą o jego dobrym guście, a założone przez niego manufaktury  o zmyśle gospodarczym. Jego główna rezydencja znajdowała się w mieście  Brody, które rozbudował i ufortyfikował. Postawił sobie wspaniały ufortyfikowany pałac w Podhorcach, otoczony ogrodami urządzonymi na sposób włoski. Zaczął też wznosić  wielką rezydencję w Warszawie, ale nie zdążył jej już ukończyć. Obecnie w gmachu, którego budowę rozpoczął,  rezyduje prezydent  Rzeczypospolitej.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Stanisława Kaniecpolskiego znajdziesz w jego biogramie  i na dalszych stronach naszego serwisu.