Po wczesnej śmierci brata Władysława wystąpił nieoczekiwanie w roku 1648, jako kandydat do korony polskiej, wyrażając gotowość rezygnacji ze stanu duchownego. Szybko jego kandydatura uzyskała poważne szanse, zagrażając wyborowi swego brata Jana Kazimierza. Miał za sobą poparcie większej części biskupów i zakonu jezuitów, a popularność wśród szlachty zdobył dzięki wielkim sumom, jakie przeznaczył na wojnę z powstaniem Bohdana Chmielnickiego. Z magnatów świeckich opowiedzieli się po jego stronie m. in. podkanclerzy Andrzej Leszczyński i Jeremi Wiśniowiecki. Jednak jego starania o pozyskanie obcych dworów nie powiodły się, bo inni władcy, jak cesarz Ferdynand III, nie chcieli się angażować w rywalizcję między braćmi. Być może, że pod wrażeniem ciężkiej sytuacji państwa, zdecydował się wycofać swą kandydaturę. Za rezygnację z walki o tron Jan Kazimierz obiecał mu księstwa opolskie i raciborskie, a także zwrócić część kosztów poniesionych na zaciąg żołnierzy, m. in. w postaci rocznej pensji z sum neapolitańskich.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Karola Ferdynanda Wazy znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.