Do końca życia nie przyjął święceń kapłańskich, tak że funkcje duchowne w jego wrocławskiej diecezji musieli wypełniać za niego sufragani. Lubił muzykę i utrzymywał na swym dworze śpiewaków. Zatrudniał też malarzy i artystów. Szlachta ceniła w nim gospodarność, oszczędność i życzliwość, jaką jej okazywał. Po śmierci pozostawił po sobie ogromny majątek. Większą jego część przeznaczył na różne cele kościelne, w szczególności na protegowany przez siebie zakon jezuitów. Resztę otrzymał jego brat Jan II Kazimierz Waza. Odziedziczone pieniądze i dobra ziemskie pozwoliły królowi polskiemu sfinansować zaciąg wojska podczas potopu szwedzkiego. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Karola Ferdynanda Wazy znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.