Z wiekiem przestała ją kręcić wielka polityka i poświęciła się gospodarowaniu swymi majątkami  oraz nadzorowaniem remontów i wyposażania swoich rozlicznych rezydencji. Wielką wagę przywiązywała do projektowania i utrzymywania ogrodów przy swoich posiadłościach. Sprowadzała z zagranicy luksusowe przedmioty, jak angielskie meble czy francuskie zegary.  Odbudowała spalone przez Szwedów Puławy, gdzie zgromadziła sporą bibliotekę. Z upodobaniem kupowała do niej cenne wydawnictwa i sprowadzała z wielu krajów kalendarze i gazety. Nowiny z wielkiego świata pasjonowały ją do końca życia. Przebudowywała i wyposażała pałace w Laszkach, Oleszycach i Łubniach, gdzie rozwijała warsztaty wytwarzające rzeźby i przedmioty artystyczne. Nabyła pałace w: Olesku, Tarnopolu, Lublinie i  Wilaniowie. Ten ostatni  zaczęła rozbudowywać według planów z czasów Jana III Sobieskiego. Do tych prac zatrudniła  zagranicznych fachowców. Rozpoczęła budowę bocznych skrzydeł pałacu. Za jej życia powstało  skrzydło  północne, ale ukończenia  południowego już nie doczekała.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Elżbiety Heleny Sieniawskiej z Lubomirskich znajdziesz w jej biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.