Była jedyną córką marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Zofii z Opalińskich.  Wyszła za mąż za dziedzica ogromnej fortuny Adama Mikołaja Sieniawskiego, syna hetmana polnego koronnego. W posagu otrzymała 100 tys. złotych polskich gotówką, a drugie tyle w dobrach ziemskich. Jednak sprawy majątkowe bywały przyczyną niesnasek między młodymi małżonkami, a napięcia wynikały też stąd, iż ona wolała mieszkać w Warszawie, a nie w Brzeżanach (obecnie na Ukrainie), które były główną siedzibą rodziny męża od blisko trzech wieków.  Mimo, że zamek ten był jedną z największych rezydencji w Rzeczypospolitej i urządzono go z wielkim przepychem,  ona uważała go za niewygodny i ponury. Zbudowany w połowie XVI wieku wielokrotnie opierał się on Kozakom, Turkom i Tatarom. Cieszył się też sławą jednego z najbogatszych zamków tamtych czasów. Ona wolała jednak mieszkać bliżej królewskiego dworu. Popierała aktywnie karierę męża i wspierała go na arenie politycznej. Z czasem został on hetmanem wielkim a widziano go nawet w gronie kandydatów do korony.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Elżbiety Heleny Sieniawskiej z Lubomirskich znajdziesz w jej biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.