Po powrocie do Polski z wojennej tułaczki osiadał w Zakopanem, gdzie został ordynatorem oddziału w Sanatorium ZNP i konsultantem innych miejscowych sanatoriów.  Zakopane było w tamtym czasie jedynym w Polsce dużym  górskim ośrodkiem sanatoryjnym. Stworzył tam pierwszy w Polsce oddział chirurgii płuc, zorganizował dużą stację krwiodawstwa i opracował pierwszą kartę konsultacyjną chorego. Przeprowadzał nowatorskie operacje, lecząc raka płuc, grzybicę, miastenię, zniekształcenia klatki piersiowej. W ciągu trzydziestu lat wykonano w Zakopanem ponad 12 tysięcy zabiegów chirurgicznych płuc. Wychował liczne grono uczniów i przeszkolił w swej specjalności półtora tysiąca lekarzy. Był autorem ponad 200 prac naukowych.   Jego aktywności nie zahamowały ani nawroty gruźlicy, której nabawił się w czasie wojny, ani ciężkie operacje, które przeszedł. Więcej informacji o Wicie Macieju Rzepeckim znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego portalu.