Po agresji hitlerowskiej na Polskę zmobilizowano go do wojskowego szpitala, z którym przedostał się na Węgry,  a stamtąd dotarł do Francji, gdzie został chirurgiem w IV Dywizji. Po klęsce Francji trafił do Szkocji, gdzie kierował izbą chorych I Brygady Strzelców I Korpusu. Tam zapadł na gruźlicę i leczył się przez 9 miesięcy w szpitalach. Dzięki analizie własnej choroby i innych pacjentów pogłębił swoją wiedzę o gruźlicy. Nabierał więc doświadczeń w leczeniu tej choroby zarówno jako lekarz jak i jako chory gruźlik wśród pacjentów. Dokonał potem wielu pionierskich operacji płuc. Po powrocie do kraju leczył chorych w Zakopanem i organizował tam różne placówki medyczne. Jego aktywności nie zahamowały ani cztery nawroty gruźlicy, ani ciężkie operacje, które przeszedł.   Więcej informacji o Wicie Macieju Rzepeckim znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego portalu.