Wkrótce po zajęciu Zaolzia w październiku 1938 roku w przemówieniu radiowym oceniał: „Sprawiedliwości dziejowej stało się zadość. Prastara ziemia piastowska, Śląsk Zaolziański, wróciła do Polski”.  Działanie w sprawie włączenia Zaolzia spotkały się wówczas z entuzjastycznym przyjęciem w wielu środowiskach w Polsce. Szef dyplomacji fetowany był za to przez uczestników manifestacji zorganizowanej na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W uznaniu zasług podczas kryzysu czechosłowackiego otrzymał od prezydenta Ignacego Mościckiego Order Orła Białego, a uniwersytety warszawski i lwowski przyznały mu doktoraty honoris causa. W naszym serwisie znajdziesz więcej materiałów i ciekawostek dotyczących przedwojennego szefa polskiej dyplomacji Józefa Becka.