W maju 1939 roku jako szef polskiej dyplomacji wygłosił w Sejmie historyczne oświadczenie, w którym stwierdził: "Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”.  Przemówienie zostało owacyjnie przyjęte przez posłów i dziennikarzy.  Warszawscy tramwajarze zorganizowali pochód poparcia dla szefa dyplomacji. Do tej manifestacji przyłączyły się spontanicznie tłumy warszawiaków. Pod gmachem ministerstwa zebrał się 20-tysięczny tłum. Przemówienie przysporzyło mu ogromnej popularności w Polsce i poza jej granicami. Minister otrzymywał mnóstwo depesz z gratulacjami, jednak sam zdawał sobie sprawę, że mocne słowa nie pokonają czołgów i że Polska jest skazana na klęskę w wojnie z Niemcami.

W naszym serwisie znajdziesz wiele informacji i materiałów, dotyczących Józefa Becka.