Pochodziła po kądzieli od cesarza Ottona I Wielkiego. Jej matką była córka Ottona II i bizantyjskiej księżniczki Teofano. Cesarz  Otton III był jej wujem. Jej ojciec wywodził się z arystokratycznej rodziny frankijskiej. Według XI-wiecznej kroniki była „pierworodną córką” z dziesięciorga dzieci tego małżeństwa. Późniejsze źródła podają, że w 1000 roku podczas pielgrzymki do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie Otton III przeznaczył rękę swej siostrzenicy  dla Mieszka, syna Bolesława Chrobrego, którego nazywał swoim „bratem” i „współpracownikiem cesarstwa”. Natomiast wg wcześniejszej kroniki z Brauweiler z inicjatywą zawarcia małżeństwa wystąpił sam książę Mieszko, pozyskując dla swych planów przychylność króla niemieckiego Henryka II, który został nawet jego dziewosłębem (czyli swatem). Do takiego zbliżenia między nimi mogło dojść podczas pertraktacji pokojowych, które Mieszko prowadził w imieniu swego ojca z Henrykiem II w 1013 roku. Jego małżeństwo z wnuczką Ottona Wielkiego miało umocnić ten pokój. Dla Chrobrego taka synowa przywracała bliskość do cesarskiego majestatu i utwierdzała jego wysoką pozycję wśród władców chrześcijańskich. Poprzez to małżeństwo dynastia piastowska weszła w krąg rodziny cesarskiej i zyskała pozycję równą pierwszym rodom Rzeszy.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących królowej Polski Rychezy znajdziesz w jej biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.