Po powrocie z nauk i podróży zagranicznych wstąpił na służbę u królewicza Władysława, który wyruszał na wyprawę po tron carski do Moskwy. Z początku cieszył się łaską Władysława, ale wkrótce ją stracił. Królewicz podejrzewał go o donoszenie na jego przyjaciół do  króla.  Próby odzyskania względów Władysława nie powiodły się. Na nic się zdało nawet wsaprcie hetmana Jana Karola Chodkiewicza, który odnosił się życzliwie do swego młodego krewniaka.  Nie pomógł mu też udział w najtrudniejszych operacjach wojskowych w czasie oblężenia Moskwy. Jego przeciwnicy wmówili  królewiczowi, że był on współsprawcą zawarcia niechcianego przez królewicza rozejmu z Moskwą. Toteż gdy zjawił się on w Warszawie, przywiózł ze sobą listy, w których Władysław domagał się na niego „pomsty jako największej”. Na szczęście nie popsuło  to jego reputacji u króla.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jerzego Ossolińskiego herbu Topór szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.